Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cloudová automatizačná platforma umožní poskytovateľom MSP zefektívniť vyúčtovanie služieb, redukovať zložité procesy a maximalizovať príjmy

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, oznámil dostupnosť Acronis Advanced Automation, platformy umožňujúcej automatizáciu rutinných administrátorských úloh. Je postavená na skúsenostiach predajcov MSP a ich dopyte po zefektívnení a zjednodušení procesov a služieb, pričom zároveň pomáha prejsť od break-fix modelu k predplateným cloudovým službám vyžadujúcom nový prístup k správe účtov a kontraktov.

Zložité procesy predstavujú jednu z najväčších výziev pre poskytovateľov MSP, ktoré dnes zahŕňajú aj administratívu týkajúcu sa produktových inovácií, modelov dodávok a tvorby služieb s pridanou hodnotou. Acronis Advanced Automation je riešenie pre malých a stredne veľkých poskytovateľov MSP, ktorí potrebujú zjednodušiť a zefektívniť svoju prevádzku. Vďaka centralizovanému riadeniu a správe služieb, monitoringu produktivity personálu a automatizovanému vyúčtovaniu budú mať poskytovatelia MSP využívajúci automatizačnú platformu Acronis kompletný prehľad o všetkých kontraktoch, dodávkach, ticketoch a pracovných aktivitách, čo im umožní maximalizovať príjmy a zvýšiť dôveru zákazníkov.

„Automatizácia je v súčasnom IT odbore jedným z kľúčových trendov a Acronis ponúka produkt umožňujúci MSP spoločnostiam automatizovať ich operácie a prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia. Či už ide o začínajúcich MSP alebo pokročilých poskytovateľov služieb, Acronis Advanced Automation pomôže všetkým získať kontrolu a ďalej rozvíjať ich riadené služby,“ povedal Patrick Pulvermueller, CEO spoločnosti Acronis. „Ide o ďalší komponent riešenia Acronis Cyber Protect Cloud, ktorý rozširuje podporu pre MSP zákazníkov a ich podnikanie.“

Advanced Automation ponúka MSP podnikom robustné možnosti obchodného rastu vrátane bezchybnej fakturácie a vyúčtovania, integrovaného service desku, automatizovaného sledovania času a podpory pre predplatné modely služieb. Tieto funkcie umožňujú:

  • Zvyšovať efektivitu: Advanced Automation pomáha MSP zefektívňovať pracovné postupy, automatizovať opakujúce sa úlohy a redukovať manuálne činnosti, čo umožňuje zamerať sa vo väčšej miere na aktivity s vyššou hodnotou.
  • Eliminovať procesné prekážky: Advanced Automation významne zjednodušuje podporu pre služby postavené na modeli predplatného.
  • Zvyšovať produktivitu: Advanced Automation poskytuje jednotnú platformu pre správu zákazníckych dát, ticketov, projektov a vyúčtovania, takže MSP ušetrí čas a úsilie zamerané na rýchlejšie a efektívnejšie dodávky služieb.
  • Zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zamestnancov: Lepšia správa interakcie so zákazníkmi a rýchlejšie reakcie na ich požiadavky vedú k vyššej spokojnosti zákazníkov.
  • Vyššia ziskovosť: Advanced Automation automatizuje procesy a redukuje potrebu manuálnych činností, čo umožňuje MSP zlepšiť ich prevádzkovú efektivitu a ziskovosť.

Acronis Advanced Automation je k dispozícii MSP partnerom Acronis a tiež všetkým, ktorí s poskytovaním riadených služieb ešte len začínajú. Viac informácií nájdete na: https://www.acronis.com/en-eu/products/cloud/cyber-protect/automation/

Značky: