Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Poskytovateľom využívajúcim platformu Acronis Cyber Protect Cloud nová funkcia umožní zvýšiť efektivitu monitorovania prevádzky a výkonnosti zákazníckych infraštruktúr  

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, pridal do svojej MSP platformy Acronis Cyber Protect Cloud novú funkciu monitoringu a inteligentných výstrah na báze strojového učenia (Machine Learning – ML). Vďaka tejto funkcii môžu MSP partneri Acronis efektívnejšie a spoľahlivejšie poskytovať komplexné služby na zaistenie obchodnej kontinuity svojich zákazníkov.

Vylepšené monitorovanie prevádzky a výkonnosti na báze ML pomôže eliminovať neplánované výpadky zákazníckych IT infraštruktúr či straty dát s využitím presného a automatizovaného detegovania anomálií, ktoré zároveň umožňuje nastaviť automatizovanou reakciou. Popri tom nová funkcia redukuje a prioritizuje množstvo výstrah, ktoré každodenne dostávajú MSP administrátori pomocou automatizovanej prevencie, detekcie a reakcie na incidenty.

MSP partneri a interní IT pracovníci teraz môžu:

  • Konfigurovať svoje obrazovky na zber metrík (hardvérových, softvérových, výkonnostných, systémových a bezpečnostných) sledovaných IT prostredí a s využitím techník strojového učenia ich porovnávať so vzorkami normálneho správania sa.
  • Voliť preferované módy monitoringu a výstrah, napríklad pri prekročení prahových hodnôt, zistení anomálií a pod.
  • Klasifikovať výstrahy podľa ich závažnosti, výskytu a obsahu.
  • Riešiť problémy spúšťaním automatizovaných či manuálnych reakcií.
  • Konfigurovať e-mailové výstrahy na získavanie aktuálnych informácií o stave spravovaných infraštruktúr.

„Súčasná úroveň kybernetických rizík kladie na IT administrátorov a MSP poskytovateľov vysoké nároky z pohľadu množstva aj kvality vykonávaných úloh,“ povedal Štěpán Bínek, manažér predaja cloudových riešení Acronis v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Využitie techník strojového učenia v rámci riešení Acronis im umožní automatizovať najčastejšie rutinné aktivity, zvýšiť celkovú produktivitu a znížiť úroveň chybovosti, ktorá spravidla sprevádza manuálne vykonávané činnosti.“

Ak potrebujete viac informácií o novinkách v Acronis Cyber Protect Cloud navštívte https://www.acronis.com/en-us/products/cloud/cyber-protect/whats-new/.

Značky: