Integrovaný súbor riešení poskytuje ucelenú ochranu pokročilých systémov, koncových bodov a stredne veľkých dátových centier.   

Acronis, celosvetový líder v oblasti kybernetickej ochrany, ohlásil tri nové riešenia kybernetickej ochrany – Acronis Cyber Protect, Acronis Cyber Platform a Acronis Cyber Infrastructure – ktoré zásadne menia spôsob, akým podniky riešia modernú ochranu dát a výzvy kybernetickej bezpečnosti. Novinky Acronis uviedol na konferencii  Acronis Global Cyber Summit, ktorá sa konala v americkom Miami.

Nové riešenia Acronis poskytujú funkcie modernej kybernetickej ochrany s cieľom nahradiť tradičné riešenia, ktoré už nie sú schopné reagovať na aktuálne IT výzvy. Dôvera v dáta, ktoré umožňujú realizovať kvalifikované rozhodnutia, je základom dnešného digitálneho sveta. Rastúce využitie strojového učenia a umelej inteligencie umožňuje podnikom rýchlo a efektívne sa rozhodovať, ale vyžaduje zber, ukladanie a využívanie dôveryhodných dát.

Rastúci počet zariadení a distribúcia dát medzi rôznymi zariadeniami, lokalitami a cloudovými službami vytvára zložité a decentralizované infraštruktúry, ktoré sú náchylnejšie na zraniteľnosti a menej odolné proti ransomvérovým útokom. Acronis svoje riešenia buduje na skúsenosti z ochrany 500 000 podnikových zákazníkov a 5,5 milióna domácich užívateľov a jeho technológia Acronis Active Protection zastavila od roku 2018 už viac ako 400 000 ransomvérových útokov.

„Súčasná závislosť na dátach prináša výzvy, ktorým firmy nikdy predtým nečelili a na ktoré ich tradičné riešenia už dnes nestačia,“ povedal Serguei Beloussov, zakladateľ a CEO spoločnosti Acronis. “Aby tieto výzvy bolo možné prekonať, je potrebný nový prístup k správe a ochrane dát, ktorý zahŕňa bezpečnosť, dostupnosť, súkromie, autenticitu a zabezpečenie dát. Acronis tieto prvky nazýva „5 vektorov kybernetickej ochrany“ a náš súbor  riešení kybernetickej ochrany je postavený práve na zaistení týchto vektorov.”

Nové a aktualizované riešenia, ktoré sú dostupné prostredníctvom viac ako 50 000 partnerov, zahŕňajú:

  • Acronis Cyber Protect – do jedného užívateľsky prívetivého riešenia integruje sedem kľúčových funkčností kybernetickej ochrany – zálohovanie, disaster recovery, ochranu proti malvéru postavenú na umelej inteligencii, autenticitu, certifikáciu a overenie dát, hodnotenie zraniteľností, patch management a vzdialený monitoring a správu.
  • Acronis Cyber Platform – poskytuje vývojárom a ISV dodávateľom schopnosť prispôsobiť, škálovať a integrovať riešenia Acronis Cyber Protection.
  • Acronis Cyber Infrastructure, poskytuje cenovo efektívnu, jednoducho ovládateľnú a spoľahlivú infraštruktúru optimalizovanú na implementáciu kybernetickej ochrany.

Oznámené nové riešenia spoločnosti Acronis ponúkajú jednoduchú, účinnú a úplne bezpečnú ochranu vďaka kompletnej integrácii podnikovej, užívateľskej, produktovej a technologickej úrovni. Výsledkom je kvalitnejšia ochrana, vyššia dostupnosť systémov a významne nižšie náklady na podporu v porovnaní s neintegrovanými systémami.

O Acronis Cyber Protect

Acronis Cyber Protect je prvé all-in-one riešenie kybernetickej ochrany, ktoré pokrýva všetky časti NIST Cybersecurity Framework – t. j. Identifikáciu, Ochranu, Detekciu, Nápravu a Obnovu. Všetky funkčnosti Acronis Cyber Protect sú dostupné s využitím jednotného agenta, so správou s pomocou modernej ovládacej konzoly a webovým prostredím optimalizovaným pre mobilné telefóny.

O Acronis Cyber Platform

Táto platforma je základom všetkých služieb Acronis a obsahuje sériu API rozhraní podporovaných softvérovým vývojárskym kitom (SDK) a programovacím kódom. Vďaka prístupu k platforme sa môžu partneri odlíšiť od svojej konkurencie, chrániť nové dátové zdroje, podporovať nové dátové umiestnenia, implementovať nové funkcionality na správu dát a vylepšovať svoje aplikácie kybernetickej ochrany.

O Acronis Cyber Infrastructure

Zahŕňa univerzálne softvérovo definované riešenie infraštruktúry, ktoré využíva štandardný hardvér a kombinuje výpočtové, softvérovo definované siete, bloky, súbory a úložiská. Acronis Cyber Infrastructure, bola špecificky vytvorená pre prostredie kybernetickej ochrany, ponúka najnižšie náklady na trhu v oblasti sekundárnych dátových úložísk, spoľahlivé a bezpečné prostredie na prevádzku Acronis Cyber Platform a riešenia postavené na tejto platforme.

Značky: