Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Investícia podporí rast spoločnosti Acronis, rozšírenie portfólia produktov kybernetickej ochrany a kvalitnejšie služby poskytovateľov služieb.

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, oznámil, že získal investíciu vo výške 250 miliónov dolárov od CVC Capital Partners a ďalších investorov. Acronis tieto prostriedky využije na ďalšie rozšírenie svojho uceleného portfólia produktov kybernetickej ochrany. Významná časť investície bude určená na rozšírenie partnerskej siete, hlavne v oblasti poskytovania riadených služieb (MSP) a na podporu partnerov, s cieľom splniť potreby kybernetickej bezpečnosti u ich zákazníkov. Investícia zvýšila hodnotu celej spoločnosti Acronis na viac ako 2,5 miliardy dolárov.

„Tím spoločnosti Acronis investoval významné zdroje do vývoja inovatívneho cloudového riešenia typu ‚MSP in a box‘, ktoré integruje zálohovanie, disaster recovery, kybernetickú bezpečnosť, vzdialenú správu a workflow nástroje,“ povedal Leif Lindbäck, Senior Managing Director v CVC Capital Partners. „Acronis poskytuje kritické bezpečnostné riešenia viac ako 10 000 MSP partnerov a pol miliónu SMB firiem. V CVC máme dlhodobé skúsenosti s partnerstvom s úspešnými podnikateľmi aj so segmentom kybernetickej bezpečnosti a tešíme sa na spoluprácu so Sergejom Beloussovom a tímom Acronis pri ďalšom rozvoji spoločnosti.“

Acronis Cyber Protect je prvým riešením, ktoré zjednocuje kybernetickú bezpečnosť a ochranu dát, takže poskytovatelia služieb môžu spravovať všetky kľúčové funkčnosti z jedného centrálneho panelu a dodávať ucelenú kybernetickú ochranu za efektívne náklady.

„S touto investíciou dokážeme akcelerovať náš vývoj produktov a lepšie podporiť našich partnerov,“ hovorí Sergej Beloussov, zakladateľ a CEO spoločnosti Acronis. „Našim cieľom je vytvoriť najlepšie technológie na trhu, pomôcť našim partnerom v ich raste a pritom zaistiť tú najlepšiu ochranu ich zákazníkov.“

Orientácia Acronis na rozvoj partnerskej siete je dôležitá pre naplnenie stratégie rýchleho rastu samotnej firmy. Aktuálne tak Acronis okrem iného prišiel s novým licenčným modelom ponúkajúcim poskytovateľom služieb, ktorí využívajú Acronis Cyber Protect Cloud, prístup k nevyhnutným nástrojom kybernetickej ochrany bez platenia alebo s cenou podľa využitia.

CVC je poprednou poradenskou a investičnou spoločnosťou so sieťou 23 kancelárií v Európe, Ázii a Spojených štátoch, ktorá spravuje aktíva v celkovej hodnote 118 miliárd dolárov. Fondy spravované či odporúčané firmou CVC sú investované vo viac ako 90 podnikov z celého sveta s kombinovaným obratom vyšším ako 100 miliárd dolárov a s viac než 450 000 zamestnancami. Viac informácií nájdete na www.cvc.com.

Značky: