Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rekonštrukcia staršieho bytu, prípadne dotvorenie nového bytu na svoj obraz, nepreverí len vašu zručnosť a organizačné schopnosti.

Ak sa nerozhodnete pre rekonštrukciu na kľúč, počas celého procesu sa budete musieť zorientovať v mnohých oblastiach a zaoberať sa aj viacerými administratívnymi povinnosťami. Na čo by ste v tomto smere určite nemali zabudnúť?

Aký postoj má k úpravám správca?

Hoci byt patrí vám, nemôžete v ňom vykonávať akékoľvek úpravy a v niektorých situáciách dokonca budete potrebovať súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov. Ide najmä o prípady, ktoré sú priamo či nepriamo ovplyvňuje ostatných vlastníkov, prípadne úpravy, ktorými by sa zasahovalo do vzhľadu bytového domu či spoločných zariadení slúžiacich aj ostatným vlastníkom. Niektoré úpravy, ako sú napríklad vysúvacie markízy na balkóny môžu byť dokonca zakázané. Určite sa preto oboznámte so zmluvou o výkone správy bytového domu, prípadne sa správcu na možnosť realizácie konkrétnych úprav rovno opýtajte.

Potrebujete stavebné povolenie alebo postačí ohláška?

V súvislosti s rekonštrukciou bytu môžete mať aj povinnosti voči stavebnému úradu. Určité úpravy, ako napríklad omietanie a maľovanie stien či výmenu kuchynskej linky môžete vykonať aj bez potreby ohlásenia. Ak už ale plánujete zasklievať balkón, či robiť menšie stavebné úpravy nezasahujúce do nosných konštrukcii stavby, rekonštrukcia podlieha ohlasovacej povinnosti, ľudovo nazývanej aj ohláška. Môže byť potrebná aj vtedy, ak vás čaká prerábanie bytového jadra, vždy však závisí podľa toho, aké stavebné úpravy plánujete vykonávať.

Stavebné povolenieZdroj: elements.envato.com
Stavebné povolenie

Pri väčších stavebných úpravách, napríklad ak by ste chceli prepojiť dva byty, už bude potrebné stavebné povolenie. V tejto súvislosti sa preto obráťte na príslušný stavebný úrad a zistite si, aké dokumenty budete potrebovať.

O rekonštrukcii nezabudnite informovať susedov

Rekonštrukcia bytu preverí aj vaše susedské vzťahy. Aby ste ich nenarušili mali by ste susedov v dostatočnom časovom predstihu informovať. Nezabudnite na časový odhad rekonštrukcie a taktiež vaše kontaktné údaje.

Značky: