Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) sa púšťa do veľkej obnovy hardvéru Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). NASES  uzatvorila „Dodatok č. 12 K Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb prevádzky zo dňa 27. 04. 2017“ so spoločnosťami SWAN, a.s. a GlobalTel, a.s., ktorým predlžuje služby prevádzky portálu verejnej správy približne o dva týždne, do 10.12.2021. Cena za toto predĺženie je takmer 200 000 € s DPH.

Pavel Karel, NASES„Takýto krátky dodatok sme museli uzatvoriť z dôvodu zložitých rokovaní s dodávateľmi. Portál ÚPVS – Slovensko.sk je prevádzkovaný na základe veľmi nevýhodnej a predraženej zmluvy, ktorú ešte v minulom volebnom období uzatvorili predošlí manažéri NASES. Na základe tejto zmluvy má štát nad prevádzkou portálu Slovensko.sk iba obmedzenú kontrolu a celé technologické riešenie je výlučne v rukách súkromných firiem. Máme obavu, že dodávatelia prevádzky sa snažia proces obnovy a ďalšieho rozvoja portálu spomaliť, dôsledkom čoho môžu byť aj neočakávané výpadky,“ uviedol Pavel Karel, generálny riaditeľ NASES. 

Cieľom prebiehajúcich rokovaní s dodávateľmi je dosiahnuť dohodu o súčinnosti pri výmene zastaraného technologického prostredia, na ktorom je v súčasnosti portál prevádzkovaný.

„Obnova hardvérovej a softvérovej infraštruktúry ÚPVS bola v minulosti systematicky zanedbávaná, hasili sa len havarijné stavy. V súčasnosti je podstatná časť portálu prevádzkovaná na technológiách, ktoré už nie sú podporované výrobcami a dostupnosť náhradných dielov je veľmi limitovaná,“ vysvetlil Karel.

Vedenie NASES preto pripravilo migračnú stratégiu a zabezpečilo zdroje financovania na technologickú obmenu infraštruktúry, ktorá by sa mala uskutočniť v priebehu roka 2022. Tým by sa vytvorili predpoklady na komplexnú obnovu portálu aj na aplikačnej úrovni a ďalší rozvoj nových funkcií.

Vzhľadom na zastarané prostredia sa už v minulosti objavili problémy a výpadky portálu Slovensko.sk.

Značky: