Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V pondelok 12. júna 2023 vláda SR schválila na návrh ministra hospodárstva Petra Dovhuna Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike.

Hlavným cieľom akčného plánu je zníženie podielu emisií v doprave a príprava slovenského automobilového priemyslu na transformáciu. Jeho reformy zabezpečia pre Slovensko tvorbu a prijatie nových politík, ktoré razantnejším spôsobom urýchlia rozvoj alternatívnych pohonov v doprave a rozvinú elektromobilitu v Slovenskej republike. Schválením akčného plánu, ktorý je súčasťou Komponentu 3: Udržateľná doprava, sme sa zároveň priblížili k splneniu ďalšieho míľnika z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Akčný plán pre rozvoj elektromobility tvorí 16 opatrení a jeho obsah bol konzultovaný s viacerými ťažiskovými organizáciami automobilového priemyslu v SR. Jeho implementáciou by sa mala výrazne posilniť dostupnosť nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, súčasne pomôže dekarbonizovať dopravu a naštartovať trend v znižovaní závislosti na fosílnych palivách v doprave.

Pomocouopatrení Akčného plánu chce Slovensko dosiahnuť, abyužívateľ batériového elektrického vozidla mohol plnohodnotne využívať a nabíjať svoje vozidlo aj na tranzitných trasách. Umožniť chce taktiež verejné nabíjanie v každej obci nad 7 000 obyvateľov a aby bola k dispozícii čo najväčšiemu počtu obyvateľov Slovenska, rovnako tak aby bolo umožnené každému občanovi, ktorý má vlastné parkovacie miesto, vybudovanie vlastného wallboxu bez veľkých komplikácií. Cieľom plánu je taktiež zvýšenie podielu novoregistrovaných batériových vozidiel v roku 2025 cez 5 %, zohľadnenie novej technológia v spravodlivom daňovom rozložení a vytvorenie mechanizmu na vykazovanie výdavkov domáceho nabíjania služobných vozidiel. Schválením Akčného plánu pre rozvoj elektromobility taktiež vláda SR vysiela jasný signál automobilovému priemyslu, že Slovensko podporuje prechod na bezemisnú mobilitu a je pripravené na transformáciu automobilového priemyslu a nástupu Industry 4.0.

Tento Akčný plán nadväzuje na svojho predchodcu z roku 2019, ktorý pomohol úspešne naštartovať trh s alternatívnymi palivami. Vzhľadom na výrazné zmeny, ku ktorým v tomto segmente došlo, bolo žiaduce prijatie nových podporných politík zo strany vlády SR. Vďaka nim bude možné zachovať konkurencieschopnosť nášho priemyslu pri transformácii automobilového sektora, ako aj zabezpečiť nevyhnutný prechod na udržateľnú mobilitu na území SR.