Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roku 2015 na Profesia.sk pribudlo v priemere 4200 nových životopisov absolventov v každom mesiaci. Zatiaľ čo medzi najčastejšie inzerovanými pracovnými ponukami, ktoré sú vhodné aj pre absolventov nájdeme najmä technické pozície z oblasti výroby či informačných technológií, absolventi najviac vyhľadávajú pozície v administratíve. V súčasnosti sa už aj od nich očakáva, že pri vstupe na trh práce budú mať za sebou prvé pracovné skúsenosti. Zaujímalo nás aj to, v čom sa líši dnešná generácia absolventov od tej predošlej.

V mesiaci jún pribudlo najviac absolventov

Každý rok skončí na Slovensku štúdium niekoľko desiatok tisíc nových absolventov, ktorí sa snažia uplatniť na trhu práce. Nás zaujímalo, v ktorom mesiaci pribudol najväčší podiel absolventov v databáze Profesia.sk. V roku 2015 na našej stránke pribudlo v priemere 4 200 nových životopisov absolventov v každom mesiaci. V mesiaci jún sme zaevidovali najvyšší počet absolventov.

Podiel absolventov 2015
Zdroj: Profesia.sk

Nové pracovné ponuky vhodné aj pre absolventov v porovnaní s predchádzajúcim rokom rástli o 51%. Ich aktuálny podiel tvorí zhruba tretinu z celkového počtu inzerovaných ponúk na portáli Profesia.sk. V mesiaci august sme na našom portáli uverejnili vyše 4 500 ponúk vhodných aj pre absolventov. Znamená to, že zamestnávatelia nehľadajú iba ľudí s rozsiahlou praxou vo svojom odbore, ale dávajú tak šancu aj mladým ľuďom. Veľkú šancu nájsť si nové zamestnanie mali absolventi v mesiaci jún, kedy sme zaznamenali až 66% medziročný nárast ponúk vhodných práve pre absolventov.

Technické odvetvie má málo absolventov i študentov

Ponuky práce, v ktorých najviac narástli pracovné pozície vhodné aj pre absolventov boli v odvetviach služieb, strojárstva, techniky či výroby. Absolventi však najväčší záujem prejavili o prácu v oblasti administratívy, predaja, služieb či telekomunikácií. Až štvrtina z nich deklaruje svoj záujem o pozíciu administratívny pracovník, zatiaľ čo reaguje na ňu len 10% absolventov zaregistrovaných na našom portáli. Čoraz menej študentov prejavuje záujem o štúdium technického zamerania či stredné odborné školy, hlavne kvôli náročnosti predmetov. Práve technicky zameraných ľudí hľadá čoraz viac firiem.

Tabuľka: Nepomer medzi najčastejšie inzerovanými ponukami a záujmom zo strany absolventov

Porovnanie absolventov - tabulka

Zdroj: Profesia.sk

Zatiaľ čo medzi najčastejšími inzerovanými pracovnými ponukami, ktoré sú vhodné aj pre absolventov nájdeme najmä technické pozície z oblasti výroby či informačných technológií, absolventi najviac vyhľadávajú pozície v administratíve. Na pracovnom trhu tak vzniká nepomer medzi ponukami v technickom odvetví a dopytom zo strany uchádzačov, ktorí sa snažia uplatniť v administratíve. „Z dlhodobého hľadiska sú však zaujímavé práve technicky orientované pracovné pozície, kde nájdu absolventi perspektívu, trvalú a dobre platenú prácu. Práve preto upozorňujeme budúcich študentov, aby sa začali zameriavať na technické odbory, kde je väčšia uplatniteľnosť na trhu práce,“ uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Zamestnávatelia od absolventov očakávajú aj prax

V súčasnosti sa už aj od absolventov očakáva, že pri vstupe na trh práce budú mať za sebou prvé pracovné skúsenosti, či už ide o brigády, stáže, jazykové pobyty alebo dobrovoľníctvo. Zamestnávatelia určite ocenia skúsenosti s prácou v zahraničí, kde si študent môže zlepšiť jazykové znalosti, stáva sa flexibilnejším, čo pozitívne vplýva aj na vývoj jeho osobnosti. Študentom odporúčame už počas štúdia orientovať svoj záujem na duálne vzdelávanie a odbornú prax, ktorou môžu zaujať svojho budúceho zamestnávateľa viac, ako pri jednorazových brigádach nesúvisiacich s odborom ich štúdia.

Aká je dnešná generácia absolventov oproti tej predošlej?

Každá generácia má svoje typické črty, ktoré ju charakterizujú. Nás preto zaujímalo, akí sú dnešní absolventi, oproti predošlej generácii. Ľudia vstupujúci na trh práce by chceli čo najrýchlejšie rásť a rozvíjať sa, ale s tým súvisia aj rozdielne nároky. Dnešní mladí ľudia sú technologicky zdatnejší, a pred manuálnou prácou by sa z hľadiska perspektívy chceli vypracovať skôr na manažérske pozície. Absolventi, ktorí prichádzajú na trh práce vyžadujú od zamestnávateľa benefity, dobré platové podmienky a flexibilitu. Sú sebavedomí, neboja sa diskutovať o podmienkach a oveľa viac im záleží na tom, pre akú značku zamestnávateľa budú pracovať. V porovnaní s predošlou generáciou absolventov tak došlo k výraznému posunu, preto je aj na zamestnávateľoch, ako tieto zmeny zohľadnia a vytvoria tak stratégiu, akou prilákajú mladých ľudí práve do svojich firiem.

Značky: