Ľudia po celom svete minú viac ako stovky miliárd dolárov ročne na verejnú dopravu a veľká časť tejto sumy je platená v hotovosti alebo v ekvivalentoch hotovosti, čiže napríklad rôznymi kartami s predplatenými lístkami. Bezkontaktná technológia zredukuje potrebu tradičných lístkov alebo kariet, a tým pádom zníži výdavky na prácu s hotovosťou. Všetko tak  bude  rýchlejšie a jednoduchšie pre cestujúcich a zároveň prevádzkovo lacnejšie pre prepravcov.

Cestovať bez starostí naviac

Predstavte si milióny ľudí, možno ste jedným z nich, ktorí cestujú do svojej práce, školy, kamkoľvek tam a späť denne. Máte jednorazový lístok alebo predplatený? Kde ste si len založili  kartičku, či práve zakúpený lístok? Chýbajú vám drobné do automatu? Chytil vás niekedy revízor? Všetky tieto otázky náročné na čas aj energiu môže odstrániť Visa s jej dopravnými riešeniami.

V roku 2012 spoločnosť Transport for London (TfL) spolu s Visa predstavili bezkontaktné platby Visa v londýnskych autobusoch. Za prvé mesiace zaznamenala spoločnosť viac ako milión bezkontaktných transakcií a dnes už počet vykonaných bezkontaktných ciest presiahol 1 miliardu. Bezkontaktné platby sú už v súčasnosti bežné a zjednodušujú a urýchľujú proces cestovania pre milióny obyvateľov Londýna – denne dochádzajúcich ako aj turistov. V susednej Českej republike implementovala bezkontaktnú platbu už rada municipalít, ako napríklad mestá Ostrava a Děčín, ktoré nasledujú londýnsky príklad. „Obidve české mestá, podobne ako aj ostatné vo svete, úspešne využívajú  pokročilú bezkontaktnú infraštruktúru, ktorú spoločnosť Visa a jej partneri vybudovali najmä v strednej Európe,“ hovorí Frantisek Jungr, manažér regionálneho rozvoja pre Visa Europe.

Slovensko je jednou z krajín s najväčším prienikom bezkontaktných kariet Visa v Európe a má obrovský potenciál profitovať z riešení poskytovaných spoločnosťou Visa. „Slovensko je a vždy bolo veľmi inovatívnym trhom a podiel bezkontaktných kariet v obehu je naozaj výnimočný. Preto sme pozvali a spojili relevantné subjekty,  medzinárodných expertov na dopravné riešenia, zástupcov spoločností a miest, kde už systém existuje so slovenskými dopravcami, samosprávami a technologickými partnermi. Sme radi, že Slovákom odovzdáme informácie z prvej ruky a taktiež že hovoríme o všetkých aspektoch tohoto riešenia, ktoré používajú už milióny ľudí na celom svete,“ dodáva Jungr.

Flexibilné dopravné riešenia Visa pre celý svet

Visa vytvorila program globálnych dopravných riešení (Global Transit Solution Program) práve preto, aby sa vízie stali skutočnosťou a jasne reflektovali dopyt na trhu v oblasti dopravy. Čo prináša tento program? Program veľmi cielene urýchľuje vývoj bezproblémového cestovania prostredníctvom bezkontaktných platieb. Veľmi dôležitou súčasťou je rámec na správu transakcií hromadnej dopravy, tzv. Mass Transit Transaction model back-office framework, ktorý spracúva bezkontaktné platby bez ohľadu na veľkosť prepravcov alebo štruktúru cestovného. Model Visa umožňuje prevádzkovateľom ponúknuť širokú škálu flexibilných taríf vrátane pevného cestovného, ​​vzdialenostných a časových taríf, rôzne kombinovaného cestovného a ​​rovnako aj funkcie ako obmedzenie cestovného, zľavy či kompenzácie za oneskorenie. Ďalšou dôležitou časťou programu je nový tím, ktorý sa usiluje poskytnúť svoje odborné znalosti a podporu najmä v oblasti dopravy, technológií a platieb. Tím špecializovaných odborníkov na regionálnu implementáciu sídli v Londýne a ich úlohou je pomáhať dopravným spoločnostiam, technologickým partnerom a finančným inštitúciám na celom svete. Implementácie bezkontaktných platieb podporujú tým, že poskytujú poradenstvo, osvedčené postupy a praktickú pomoc. Pomáhajú spustiť projekty rýchlejšie a s maximálnou účinnosťou, aby prepravcovia aj ľudia prešli celým procesom čo najľahšie.

Maciej Mironiuk z tímu Visa Global Transit Solutions, ktorý pomáha pri implementácií v strednej a východnej Európe, hovorí: „V súčasnosti spoločnosť Visa pomáha pri poskytovaní bezkontaktných platieb vo verejnej doprave a zlepšuje prepravu v praxi pre niekoľko stovák tranzitných operátorov. Ide o mestá menších projektov, ako je český Děčín, veľké mestá ako Ostrava (Česká republika) alebo Wroclav (Poľsko) až po projekty obrovských aglomerácií, ako je New York alebo Singapur.“

Pristúpenie k programu s cieľom prinášať kvalitu pre cestujúcich prebieha štandardizovane. Životný cyklus začína rozložením cieľov na jednotlivé kroky – od navrhnutia postupu až po uvedenie do prevádzky a následné systematické poradenstvo v oblasti optimalizácie riešení na základe skúseností cestujúcich a efektívnosti prevádzky. Ako hovorí Mironiuk: „V záverečnej fáze Visa úzko spolupracuje s dopravnými spoločnosťami na využití plnej komerčnej hodnoty implementovaného systému.“

Mestá pri zavádzaní a prechode na bezkontaktnú dopravu podporuje pilier – The Visa Ready for Transit, ktorý  zjednodušuje proces implementácie pre prevádzkovateľov a integrátorov prostredníctvom certifikácie hardvérových a softvérových riešení. Znamená to, že operátori dopravy vedia, komu môžu dôverovať a môžu pracovať na rýchlejších riešeniach. V súčasnosti má tento pilier 33 partnerov a rovnako sú tiež k dispozícii certifikované tranzitné produkty, ktoré sú uvedené  vo verejnom zozname Visa solutions.

Spoločnosť Visa nedávno zahájila sériu podujatí pre tranzitných operátorov a technologické spoločnosti, aby sa dozvedeli viac o rôznych iniciatívach vyvinutých v rámci programu Transit. Prvá z globálnych sérií udalostí Transforming Transit sa uskutočnila v Londýnskom inovačnom centre Visa. Nasledoval Singapur (marec), New York (máj), Hanoj (jún) a ďalšie trhovo špecifické podujatia  v Madride, Miláne, ale aj v Bratislave.

Práve to priniesla v máji spoločnosť Visa ako Transforming Transit do Bratislavy s cieľom urýchliť bezproblémové a bezkontaktné cestovanie na Slovensku , kde sa viac ako 40 rôznych poskytovateľov verejnej dopravy, technikov a priemyselných expertov malo možnosť dozvedieť, ako s nimi môže Visa spolupracovať na zrýchlení a zjednodušení cestovania a aké benefity môže bezkontaktné cestovanie priniesť.

Digitálne platby znižujú náklady na dopravné systémy

Lepšie podmienky pre cestujúcich znamenajú nielen zvýšenie počtu cestujúcich verejnou dopravou, ale aj zníženie používania osobných vozidiel pre čistejšie, zelenšie mestá, dostupnejšiu a férovejšiu verejnú dopravu. A zvyšujú sa príjmy na reinvestovanie do služieb, ktoré robia život v mestách ľahší a lepší.

Najnovšia správa spoločnosti Visa o bezhotovostných platbách poznamenáva, že digitálne platby majú potenciál výrazne znížiť náklady spojené s prepravnými a mýtnymi systémami, ktoré udržiavajú v chode orgány miestnej samosprávy. Štúdia zistila, že prepravcovia minú v priemere 14,5 centov z každého fyzického dolára, ktorý získajú v porovnaní s iba 4,2 centov z každého digitálneho doláru.

„Rozvoj bezhotovostných platieb, vrátane tých, ktoré sú vo verejnej doprave, je dôležitým aspektom procesu digitalizácie krajiny,  do ktorého sa aktívne zapájame. Sme radi, že sa v strednej a východnej Európe úspešne implementujú inovatívne a globálne overené riešenia. Budeme pokračovať vo svojej práci na vývoji bezkontaktných riešení pre verejnú dopravu na Slovensku“, uzatvára Frantisek Jungr zo spoločnosti Visa.

Značky: