Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Mnoho marketérov si myslí, že pri personalizácii správy v rámci e-mailového marketingu stačí len pamätať na adresné oslovenie príjemcu. Personalizáciou sa však rozumie oveľa viac a samotné oslovenie býva spravidla len tou najjednoduchšou a najmenej efektívnou formou. Jednou z najviac opomínaných možností efektívnej personalizácie e-mailových správ je personalizácia názvu odosielateľa.

Veľkoobchody majú zvyčajne predajcov rozdelených medzi obchodníkov, banky či poisťovne prideľujú na pobočkách klientom zástupcu, telekomunikační operátori majú vyhradenú zákaznícku podporu, a tak by sa dalo pokračovať. Či už podnikáte v oblasti B2B alebo B2C, personalizácia názvu odosielateľa je vhodným riešením personalizácie e-mailových kampaní pre všetkých. Pri personalizácii názvu odosielateľa existuje mnoho spôsobov, ako ju docieliť. Poďme sa na ne postupne pozrieť bližšie.

Manuálna segmentácia

Najobvyklejším spôsobom je manuálne rozsegmentovanie príjemcov podľa odosielateľa, vytvorenie jednotlivých zoznamov príjemcov pre každý segment a následne príprava kampaní pre každý segment, kedy každá kampaň má iného odosielateľa. Toto riešenie je samozrejme možnosťou, ale akonáhle máte viac ako 5 zoznamov a s nimi súvisiacich kampaní, pôjde o časovo veľmi náročný proces, ktorý je náchylný na chyby.

Dynamická segmentácia

Druhou možnosťou je využitie dynamickej segmentácie podľa príznaku v zozname príjemcov a následne pripraviť niekoľko kampaní pre jednotlivé segmenty, kedy má každá kampaň iného odosielateľa a používa inú časť dynamického segmentu. Táto metóda ušetrí veľa času na rozdeľovanie zoznamu do „podzoznamov“ a ich údržbu, pretože segment je definovaný podmienkou u každej kampane. Nevýhodou je, že v prípade vzniku nového segmentu, napr. pri nástupe nového obchodného zástupcu, je nutné nadefinovať novú kampaň, nový segment a často aj upraviť segmentáciu u súčasných kampaní. Samozrejme, v prípade potreby ďalšej segmentácie je nutné upraviť pravidlá všetkých kampaní a to je opäť zdĺhavé a náchylné na chyby. Táto metóda je časovo menej náročná na prípravu, ale vyžaduje si pomerne veľké úsilie a nie je vhodná pre plne automatizované kampane. Použitie tejto metódy je dostupné väčšinou iba pri pokročilých nástrojoch, ktoré poskytujú dynamickú segmentáciu príjemcov.

Automatizovaná personalizácia názvu odosielateľa

Najefektívnejšou možnosťou je úplne automatická personalizácia názvu odosielateľa na základe údajov v zozname príjemcov. Pri tejto metóde sa používa jeden zoznam príjemcov a jedna kampaň s premenným odosielateľom. Samozrejme, v prípade potreby oslovenia obmedzeného segmentu príjemcov (napr. podľa pohlavia, dátumu posledného nákupu a pod.) sa pravidlo segmentácie vytvára len raz a riziko chyby je tak mizivé. Časové náklady na prípravu a správu takejto kampane sú potom minimálne a kampaň môže byť plne automatizovaná. Túto možnosť poskytujú len tie najpokročilejšie nástroje, ako napr. riešenie Mailkit. V nasledujúcej časti sa pozrieme, ako je možné kampaň s personalizovaným názvom odosielateľa pripraviť.

Prvým predpokladom je správne pripravený zoznam príjemcov, v ktorom bude pri každom príjemcovi uvedený požadovaný názov odosielateľa a prípadne i adresa po odpovedi. Pre názornosť uvádzame príklad práce s nástrojom Mailkit. Ide o import príjemcov z XLS súboru, i keď samozrejme odporúčame zoznamy príjemcov aktualizovať automatizovane pomocou dátových zdrojov.

print-screen-1_web2016_8_nowat

Na obrázku je vidieť, že pri importe bolo zvolené uvedenie mena príjemcu do poľa Celé meno, jeho e-mail do poľa E-mail, názov odosielateľa potom do poľa Vlastné 25 a e-email odosielateľa do poľa Odpovede na. Toto je samozrejme minimalistické nastavenie pre účely demonštrácie a je možné si zvoliť vlastný spôsob priradenia poľa s názvom odosielateľa do ktoréhokoľvek Vlastného poľa podľa potreby. Naopak, adresa pre odpovede musí byť v poli Odpovede na, ak sa má použiť.

V ďalšom kroku je možné pripraviť odosielajúcu adresu s personalizáciou pre zvolenú kampaň či kampane. Jej pridanie sa realizuje v Profile, rovnako ako sa pridáva akákoľvek iná odosielajúca adresa. Jediný rozdiel je, že do názvu odosielateľa bude vložený personalizačný tag.

print-screen-2_web2016_8_nowat

V tomto prípade bol použitý formát názvu odosielateľa „Firma XYZ – [CUSTOM25]“, pretože chceme, aby bol v e-mailovej správe odosielateľ identifikovaný názvom firmy i svojím menom a vieme, že sme si meno importovali do poľa Vlastné 25 (CUSTOM25). Samozrejme, takto je možné mať v názve aj viacero premenných z informácií o príjemcovi alebo aj premenné odovzdávané z API volania. Kampaň odoslaná z tejto odosielajúcej adresy potom príde každému príjemcovi s iným názvom odosielateľa a inou adresou pre odpoveď. Josef Novák tak dostane správu od „Firma XYZ – Adriana Nová“ z adresy komunikace@firma.cz a ak odpovie na správu, tak bude odpovedať na adresu adriana@firma.cx.

S takto nastavenou personalizáciou názvu odosielateľa je potom veľmi jednoduché realizovať kampane, či už manuálne alebo automatické, na všetkých príjemcov alebo dynamické segmenty, a to s použitím jedného jediného zoznamu. Samozrejme, je úplne na vás, akú formu názvu odosielateľa si zvolíte a koľko personalizovaných údajov do názvu zahrniete.

Autor článku: Jakub Olexa, konateľ spoločnosti Mailkit, ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexných riešení pre e-mailový marketing, www.mailkit.eu

Značky: