Všetko je na internete. Firmy majú svoje webové stránky hlavne preto, aby boli tam, kde ľudia hľadajú informácie na základe ktorých sa rozhodujú. Štandardom je, že si firma realizuje svoj web, ale následne ho už nevylepšuje a neprispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny. Preto vám poskytneme pár jednoduchých rád, ako na to.

Meranie a vyhodnocovanie

Zmerajte si rýchlosť webu na desktope a v mobile. Na to slúži priamo nástroj od Google na doméne: developers.google.com/speed/pagespeed/insights/. Zrýchlite web, lebo to je základné kritérium pre návštevníkov, ale aj pre vyhľadávače.

Mať na webe nasadený Google Analytics je nutnosť. Je to komplexný merací nástroj, ktorý môže efektívne využiť aj laik, stačí sa zamerať na pár hlavných štatistík. Sledujte primárne návštevníkov z neplatených kanálov, lebo tie nie sú ovplyvnené cielením kampaní.

Najprv si skontrolujte, či máte povolené sledovanie demografických údajov (pohlavie a vek), či máte nastavené sledovanie cieľov (napr. klik na email, na telefón, odoslanie kontaktného a dopytového formulára, návštevu pobočiek a pri e-shope, či máte zapnutý elektronický obchod na sledovanie transakcií).

5 rád, ako využiť štatistiky v Google Analytics

  1. Porovnajte si, aký máte demografický pomer návštevníkov: ženy vs. muži. Konfrontujte to aj s tým, ktorá z týchto skupín návštevníkov viac plní ciele (má väčší konverzný pomer). Pokiaľ je jedna z týchto skupín dominantná, treba sa pozrieť na to, či je web tejto skupine prispôsobený (texty, grafika, farebnosť…). Zaujímavý je postreh, že ženy sa lepšie orientujú v chaose, preto majú mnohokrát väčší konverzný pomer v neprehľadných e-shopoch.
  1. Sledujte vekové skupiny z hľadiska návštevnosti a z hľadiska plnenia cieľov. Podľa toho viete prispôsobiť obsah webu, aby ste komunikovali zrozumiteľne a v jazyku vašej cieľovej skupiny (napr. väčší text, modernejšia grafika).
  1. Porovnajte si návštevnosť podľa typu zariadení desktop/tablet/mobil. Celosvetovo sa návštevnosť z mobilných zariadení zvyšuje a vo svete už prekročila 50 % z návštevnosti webov. Porovnajte si túto návštevnosť opäť aj z hľadiska plnenia cieľov. Pri rôznych segmentoch zamerania webov sú výsledky rôzne. Súvisí to s tým, či máte B2C, alebo B2B cieľovú skupinu, či máte veľkú návštevnosť zo sociálnych sietí a podobne. Môže vám to ale napovedať, či treba vylepšiť desktopovú verziu, alebo mobilnú.
  1. Pozrite sa na štatistiku webu podľa rozlíšenia obrazovky. Venujte sa potom úpravám rozloženia prvkov na tie, ktoré sú najčastejšie a kde je napríklad konverzný pomer horší ako priemer.
  1. Pozrite si tok návštevníkov. Je to veľmi zaujímavá štatistika, ktorá vám ukáže, ako sa návštevníci správajú v ceste po vašom webe a aj podľa toho, odkiaľ na web prišli. Na základe toho môžete napríklad zvýrazniť navigačné prvky, ktoré buď zrýchlia cestu k dosiahnutiu cieľa, alebo tie, ktoré najčastejšie cesty uľahčia.

    Využite tepelné mapy

Google Analytics vám poskytne veľa údajov o návštevníkoch, ale pre presnejšiu predstavu, ako jednotlivé prvky webu využívajú návštevníci, je dobré sledovať aj ich pohyb a klikanie na webe. Na to slúžia tepelné mapy (heat maps). Nástrojov je v súčasnosti veľa, odporúčame napríklad Yandex Metriku, Smartlook alebo Hotjar.

Sú tri základné oblasti na sledovanie:

  1. Zaujímavá je štatistika hlavných stránok z hľadiska scrollovania. To znamená, koľko % návštevníkov stránky vidí prvky pod prehybom, koľko sa dostane až do pätičky. Vďaka tomu môžete hierarchizovať prvky na webe podľa ich dôležitosti na plnenie cieľov.
  1. Z hľadiska štatistík klikania si pozrite, ktoré prvky na hlavných stránkach sú najviac klikané a tie môžete zvýrazniť alebo zduplikovať (napríklad raz ako textový odkaz a raz ako vizuálny). Pozrite sa na to, či ľudia klikajú na prvky, na ktoré chcete, aby klikali a či náhodou neklikajú na prvky, na ktoré sa klikať nedá. Pozrite sa, či prvky, na ktoré sa dá klikať sú tak jasne označené a či sa na nej aj kliká.
  1. Krásnou spätnou väzbou, či váš web funguje správne, je sledovanie nahrávok návštevníkov na vašom webe. Dá sa vyfiltrovať napríklad skupina návštevníkov, ktorá splnila nejaký cieľ. Pozrite sa, či ich niečo v tejto ceste zbytočne nezdržalo, či niečo nehľadala, zbytočne sa nepreklikávala, nevracala sa a podobne. A na základe toho môžete vylepšiť prvky na webe.

Každú zásadnejšiu zmenu, ktorú na webe spravíte, si zapíšte, aby ste si ju mohli po čase na základe dát vyhodnotiť. Dávajte si testovať web svojim známym, nech vám dajú spätnú väzbu, čo im na webe vadí. Pokiaľ bude medzi nimi zhoda, tak problém treba opraviť. Optimalizácia webu je nekonečný proces a netreba ho podceňovať, lebo návštevníci sú nároční a na internete majú široký výber u vašej konkurencie.

Milan Markovič, Leader Effectix Slovensko

Zdroj: Michal Binka, fitbo.cz

Značky: