O tom, ako treba pracovať s elektrickým odpadom informujeme na stránkach TOUCHIT systematicky. Je to dôležité pre životné prostredie a hlavne budúce generácie.

Spoločnosť SEWA, ktorá pôsobí v oblasti zberu elektroodpadu pomáha aj školám.

Vymeň elektroodpad za lopty

Projekt bol spustený v roku 2014 a je určený pre všetky školy a vzdelávacie inštitúcie na celom Slovensku. V roku 2021 sa do projektu zapojilo 133 škôl, ktoré spolu vyzbierali takmer 96 ton elektroodpadu. To je oproti predchádzajúcemu roku 2020 takmer dvojnásobný nárast.

Za vyzbieraný elektroodpad SEWA žiakov a študentov odmeňuje. Za zbery v roku 2021 SEWA odovzdala školám viac ako 820 kusov športových pomôcok. Cieľom projektu je naučiť mladých ľudí správne nakladať s elektroodpadom ekologicky priamo v praxi.

Do projektu sa môžu zapojiť všetky školy a vzdelávacie inštitúcie z celého Slovenska prostredníctvom služby Odmeny pre školy na stránke www.sewa.sk.

Zbieranie elektroodpadu v Základnej škole GelnicaZdroj: SEWA
Zbieranie elektroodpadu v Základnej škole Gelnica

Čo sa podarilo?

Celkovo SEWA vyzbierala:

  • 17-tisíc ton elektroodpadu z obcí, škôl, firiem, inštitúcií, predajní a  zberných dvorov a splnila povinnosť zberu elektroodpadu na 103 %. Z tohto množstva vyzbierala 106,5 ton elektroodpadu zo škôl
  • 155 ton použitých prenosných batérií, z čoho 16 ton batérií vyzbierali deti z MŠ a ZŠ zapojených do projektu Zbierajú aj použité batérie so Šmudlom. Aj v tejto komodite splnili ciele zberu na viac než 100 %
  • Zber triedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy) zbierala v 47 zmluvných obciach.

Zber použitých batérií so Šmudlom

Projekt sa realizuje od roku 2017 v spolupráci so vzdelávacou organizáciou Daphne, ktorá ma na starosti ekovýchovu. Formou divadielka a interaktívnych hier naučí postavička  deti správne triediť odpady a ukáže, že použité batérie patria do špeciálnych nádob.

V roku 2021 sa takto odučilo 228 hodín a viac ako 3 700 detí. Do tohto úspešného projektu sa od jeho vzniku zapojilo viac ako 330 materských a základných škôl z vybraných miest a obcí. Viac hľadajte na stránke www.sewa.sk pri odkaze Zbierame použité batérie so Šmudlom 4.

SEWAsmudlo_19.jpg – Zbieranie použitých batérií so Šmudlom

ElektroOdpad Dopad 5

Piaty školský rok beží projekt ElektroOdpad-Dopad, do ktorého sú zapojené vybrané základné a stredné školy. SEWA realizuje tento projekt s neziskovou organizáciou Živica. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že priamo žiaci a študenti z akčných tímov vzdelávajú svojich rovesníkov prostredníctvom zaujímavých prednášok a interaktívnych úloh. Oboznamujú ich o „tajnom živote“ elektroodpadu a tému aplikujú priamo do niektorých vyučovacích predmetov ako geografia, etika, fyzika, chémia, matematika.

Živica realizuje dva trojdňové workshopy, na ktorých sa zúčastnia akčné tímy (1 pedagóg, 2 žiaci/študenti) z každej školy, poskytuje im metodické pomôcky a podporu, bezplatné webináre a konzultácie.

Vo februári sa akčné tímy zúčastnia mediálnych kurzov a kurzov tvorby krátkych videí. Cieľom je získať zručnosti a vedomosti potrebné na realizáciu audiovizuálnych výstupov z projektu.

V rámci projektu zbierajú školy elektroodpad  a za rok 2021 sa vyzbieralo 10,5 tony elektroodpadu. Zbierajú všetky školy (78 ZŠ a SŠ), ktoré boli do projektu zapojené aj v minulých rokoch. Od septembra 2017 do decembra 2021 sa do projektu zapojilo 78 škôl, ktoré spolu vyzbierali viac ako 44,5 tony elektroodpadu.

Takto sa zisťuje, či sú už batérie určené do odpaduZdroj: SEWA
Takto sa zisťuje, či sú už batérie určené do odpadu

Zelený certifikát

SEWA zasiela v priebehu marca všetkým škôlkam, školám, firmám a inštitúciám špeciálny Zelený certifikát. Dostanú ho tí, ktorí cez SEWA v priebehu roku 2021 odovzdali elektroodpad alebo použité batérie a ide o ocenenie za pozitívny prístup k ochrane životného prostredia.

Ako sa správne zbaví elektroodpadu občan?

V prípade, že sa odpadu potrebuje zbaviť fyzická osoba (občan), má hneď niekoľko možností.

V rámci spätného zberu pri kúpe nového elektrospotrebiča odovzdá staré zariadenie rovnakého druhu kus za kus. Predajne odvezú aj veľké spotrebiče ako chladničky, práčky a pod. Stačí len požiadavku na odovzdanie oznámiť pri kúpe nového produktu. Keď predajca dovezie nový spotrebič, starý hneď odvezie. Niektoré spoločnosti ponúkajú službu grátis, niektoré si účtujú poplatok.

Veľmi malý elektroodpad (vonkajší rozmer do 25 cm) môže občan zaniesť aj do najbližšej elektropredajne. Existuje tiež možnosť odniesť elektroodpad na zberný dvor v mieste trvalého bydliska.

A ešte upozornenie. Elektroodpad musí byť kompletný, bez zvyškov jedla. Určite neodovzdávajte elektroodpad podomovým vykupovačom, nemáte istotu, že bude správne spracovaný.

Firmy, organizácie, inštitúcie, školy, nemocnice a obce môžu elektro odovzdať bezplatne prostredníctvom služby odvoz elektroodpadu, ktorú SEWA poskytuje bezplatne.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.