Outsourcing IT špecialistov je rýchlou, efektívnou a ekonomickou cestou k získaniu odborníkov pre rôznorodé IT projekty.

Outsourcing prináša enormné výhody pre firmy a tiež pre IT freelancerov. Zaujala vás možnosť mať prístup k IT službám bez nutnosti hľadania, školenia a zamestnávania IT špecialistov? IT outsourcing je pre vás riešením, ktoré šetrí čas a peniaze.

Výber IT outsourcingovej spoločnosti

Outsourcing v IT službách umožňuje prenajať IT odborníkov z rôznych oblastí, napríklad so znalosťami s programovaním, analýzou, projektovým riadením alebo scrum masteringom. Zjednodušene môžeme povedať, že it outsourcing je proces, pri ktorom poskytovateľ služieb prenajíma klientovi na základe jeho požiadaviek dostupných IT freelancerov. IT špecialisti po uzavretí zmluvy pracujú na projektoch klienta podľa jeho požiadaviek a dohodnutých podmienok. V niektorých spoločnostiach je možné prenajať nielen personálne zdroje, ale tiež technológie a súvisiace služby. Princíp tejto služby je výhodný pre všetky strany. Na čo sa zamerať pri výbere partnera pre outsourcing IT špecialistov?

Spoľahlivosť služieb

Prenájom IT špecialistov je dôležité strategické rozhodnutie. Môže mať vplyv na úspech i neúspech vašich IT projektov. Je preto nutné vybrať správneho partnera, ktorý vám poskytne kvalitné a predovšetkým spoľahlivé služby. Pri jeho výbere zohľadnite niekoľko aspektov. V prvom rade si overte dostupnosť a ponuku IT špecialistov. Široký výber odborníkov z rôznych oblastí a so skúsenosťami s najnovšími technológiami je znakom kvality outsourcingovej spoločnosti. Mali by ste tiež zistiť, aký je proces výberu a overovania IT špecialistov, akú majú kvalifikáciu, skúsenosti a referencie z predchádzajúcich projektov.

Profesionálny prístup

Váš partner pre IT outsourcing musí poskytnúť individuálny prístup, ktorý zohľadní potreby vašej spoločnosti, vaše požiadavky a hlavne termíny dodania služby. Počas celého procesu prenajímania by ste mali mať k dispozícii account manažéra. Account manažér resp. styčný manažér vám pomôže pri vyhľadaní IT freelancerov, naplánuje kapacity, vybaví administratívu a priebežne vyhodnotí výsledky spolupráce. Komunikácia, reporty a spätná väzba sú základom úspešného dovŕšenia IT projektu.

Transparentné podmienky

Outsourcingová spoločnosť musí vopred jasne stanoviť transparentné podmienky spolupráce a vystaviť cenovú ponuku. Cena by mala reflektovať skúsenosti, zručnosti a výkon IT špecialistov. Podrobne si prečítajte zmluvu. Znakom dobrej outsourcingovej spoločnosti sú jasne stanovené pravidlá celej spolupráce, vrátane možností jej ukončenia, sankcií či poplatkov.

Ako ušetrí IT outsourcing váš čas a peniaze

V úvode sme spomínali výhodnosť IT outsourcingu. Všetky benefity outsourcingu IT špecialistov vedú k šetreniu času a peňazí. Čo všetko získa vaša spoločnosť?

Neobmedzený prístup k IT špecialistom

Outsourcing IT vám umožní získať prístup k IT špecialistom, ktorí majú potrebné znalosti, skúsenosti a certifikáty. Sú vysokokvalifikovanými odborníkmi v rôznych IT technológiách a oblastiach. Týmto spôsobom môžete pokryť všetky IT potreby vašej spoločnosti bez nutnosti investovať čas a peniaze do vzdelávania a rozvoja vlastných zamestnancov.

Rýchlosť a flexibilita IT služieb

Vďaka outsourcingu IT špecialistov rýchlo nájdete odborníkov a takmer ihneď ich môžete zapojiť do vašich projektov. Proces uzavretia zmluvy je jednoduchý, takže IT freelancer začne pre vás pracovať bez dlhého procesu náboru alebo problematickej adaptácie. Môžete si prispôsobiť veľkosť a zloženie tímu IT špecialistov podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek projektu. Týmto spôsobom optimalizujete využívanie zdrojov a zefektívnite prácu.

Úspora nákladov na IT služby

Prenájmom IT špecialistov značne usporíte na nákladoch na IT služby a zamestnancov. Platíte len za skutočne odpracovaný čas a výkon odborníka. Znížia sa vaše celkové výdavky na mzdy zamestnancov, keďže služby outsourcingu sa účtujú ako investičné a nie mzdové náklady. Vďaka IT outsourcingu nemáte žiadne náklady na odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, neplatíte zamestnancovi dovolenku alebo práceneschopnosť. Nečakajú vás zvýšené výdavky na školenie pracovníkov, na vybavenie alebo pracovné miesto. Ušetrené financie môžete vložiť do rozvoja svojej spoločnosti.

IT služby so zárukou

Spoločnosti poskytujúce IT outsourcing sa zameriavajú na kvalitu a dobré referencie. To vám zaručí, že budete spolupracovať s overenými a certifikovanými IT odborníkmi. Títo IT špecialisti majú preukázateľné skúsenosti a hodnotenia z predchádzajúcich projektov. V prípade nespokojnosti alebo problémov s IT špecialistom, dodávateľ dokáže rýchlo zabezpečiť adekvátnu náhradu, aby projekt mohol bez problémov pokračovať.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Coderama.