S pojmom HbbTV čiže hybridnou televíziou sa slovenský televízni divák už mohol stretnúť. Už skoro dve tretiny internetových užívateľov majú svoju televíziu pripojenú na internet. Čo o HbbTV ale Slováci vedia a ako k nej pristupujú? To zisťoval výskum spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý sa uskutočnil na vzorke tisíc respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu.

Väčšina respondentov, 64 %, má televízor pripojený na internet. Z nich až 88 % využíva funkcie, ktoré smart TV ponúka, ako napríklad interaktívne aplikácie, internetový prehliadač, aplikácie služieb ako YouTube, Netflix alebo rádio. Tretina opýtaných, ktorí majú televíziu s internetovým pripojením, dokonca odpovedala, že funkcie smart TV využíva veľmi často, teda skoro každý deň. Len 12 % odpovedalo, že funkcie smart TV nikdy nepoužíva. Všeobecne smart funkcie využívajú o niečo viac muži ako ženy.

Z funkcií, ktoré respondenti najviac používajú na smart TV, je to napríklad YouTube, internetový prehliadač, aplikácie na sledovanie filmov z archívu alebo požičovní, aplikácie na sledovanie video obsahu, aplikácie na prehrávanie alebo streamovanie hudby alebo sociálne siete.

Slovenskí respondenti však poväčšine nevedia, čo pojem HbbTV, čiže hybridná televízia, ktorá pri sledovaní televízie umožňuje divákom využívať špeciálne doplnkové služby TV staníc, znamená. Iba 5 % odpovedalo, že vedia, čo pojem HbbTV znamená a že ju na svojom televízií využívajú. Ďalšou skupinou boli tí, ktorí vedia, čo pojem HbbTV znamená, ale na svojej televízií ju nepoužívajú. Táto skupina tvorila 27 %. Poslednou a teda aj najväčšou skupinou boli respondenti, ktorí nevedia, čo HbbTV znamená – tí tvorili 68 % opýtaných z celej vzorky. Neznalosť sa objavila hlavne vo vekovej skupine 45–54 rokov a u respondentov s nižším vzdelaním.

Na otázku, ktoré služby HbbTV považujú za najviac prínosné, odpovedalo 63 %, že je to prístup do video archívu televíznych relácií jednotlivých TV staníc, 52 % respondentov vybrala ako prínosný pohodlnejší prístup k internetovému obsahu webových stránok a online službám televíznych staníc. Ako najmenej prínosná skončila s 6 % interaktívna televízna reklama.

S HbbTV pritom pracuje jednak RTVS a tiež aj Markíza TV a JOJ. Pravda však je, že zatiaľ sa o tomto pojme príliš nehovorí. Vzorom môže byť HbbZV, ktoré poskytuje Česká televízia.

Prečítajte si tiež

VIDEO: Televízia Markíza spustila novú verziu hybridného televízneho vysielania HbbTV

Značky: