Liečba rán môže byť dlhodobý proces.

Vedeli ste, že vo svete medicíny neexistuje konkrétny odbor, ktorý by sa zaoberal liečením rán? Bežný postup je ošetriť ranu roztokom alebo gélom na to určeným. Pre prekrytie hlbších, mokvajúcich rán sa zvykne použiť špeciálne krytie s hojivým a antibakteriálnym efektom. Potom už len čakať na zahojenie. Ale čo ak sa rana ťažko hojí a vám nevie pomôcť všeobecný lekár či špecialista? Rana sa nehojí a spôsobuje vám ťažkosti už aj v bežnom živote. Predstavte si človeka, ktorý má na chrbte ranu s priemerom 30 centimetrov – nedokáže sa obliecť, spať a normálne fungovať. Alebo niekoho, kto pre ranu musí byť na vozíku, pretože nemôže chodiť…

Na trhu však existuje desiatky rokov spôsob, ako s týmito ranami bojovať. Poviete si: „Super, máme riešenie!” Ale nie je to až také jednoduché. Liečba je nákladná a poisťovne ju zvyčajne nepreplácajú. Stojí okolo 15-tisíc dolárov mesačne, trvá od pol roka až do dvoch rokov. Keďže sa jej prvé výsledky dostavia zvyčajne najskôr po troch mesiacoch, pacienti túto liečbu nedodržiavajú dôsledne a tým pádom nie je účinná. Výsledky nevidia okamžite a ich viera v lekárov sa zmenšuje. Tak prečo by mali byť presvedčení, že práve toto im pomôže?

Digitálna transformácia – povinná jazda na ceste k úspechu

Ako majú na podobné situácie reagovať firmy, ktoré síce ponúkajú dobrý produkt, no nevedia sa dostatočne presadiť na trhu? Ako najúčinnejšie riešenie sa ukázala potreba kompletne zmeniť svoju stratégiu a do portfólia zaradiť aj digitálne služby a produkty. Tie sa netýkajú len koncových zákazníkov, ale aj vnútorného fungovania firmy. Tento prerod sa nazýva digitálna transformácia. Predstavuje zásadnú zmenu v tom, ako firma funguje, poskytuje hodnotu svojim zákazníkom a ako vie reagovať na meniace sa obchodné a trhové požiadavky. Napríklad ako dodať pacientovi okrem zariadenia (hardvér), ktoré pomáha zahojiť ranu, aj ďalšie služby (softvér). Spomeňme si na Nokiu, ktorá si týmto procesom prešla dávno predtým, než sa vôbec pomenoval. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa zbavila všetkých odvetví, ktoré nesúviseli so segmentom telekomunikácií – výroba pneumatík a papiera.

Často sa zamieňajú pojmy digitalizácia a digitálna transformácia. Aký je medzi nimi rozdiel? Nie tak dávno viedli firmy záznamy na papieri. Potom prišli počítače a papiere sa previedli do digitálnych počítačových súborov. To je digitalizácia: proces premeny informácií z analógového na digitálny. Postupným vývojom technológií však ľudia dostávali nielen nápady s cieľom zrýchliť zabehnuté procesy, ale tiež inovovať spôsob, ako ich robiť. Digitálna transformácia mení spôsob podnikania a v mnohých prípadoch vytvára úplne nové typy biznisu. Niektoré firmy kompletne zmenili svoj predmet podnikania, iné transformáciou dokázali skompletizovať svoje portfólio produktov a služieb tak, že predbehli alebo dobehli konkurenciu.

Ďalším dôležitým pojmom je digitálna inovácia – technologická zmena, ktorá je pre každého nová. Jej výsledkom je úplne nový spôsob využívania technológií na niečo, čo ešte predtým nebolo vymyslené. Takto sa môže vytvoriť trh, ktorý neexistoval. V tomto prípade hovoríme o technologickej revolúcii, ako bol príchod cloudu či umelej inteligencie. Digitálna transformácia je oproti inovácii evolučná zmena, ktorá využíva už existujúce technológie pre fungovanie ľudí, firiem a biznisu.

Ako vyzerá digitálna transformácia v praxi?

Architekti a dizajnéri košickej pobočky GlobalLogic Slovakia sa spojili s dcérskou spoločnosťou Method, aby vytvorili unikátne riešenie. Method je naše dizajnérske štúdio, špecializuje sa na digitálnu transformáciu a sídli v New Yorku a Londýne.

Ako som priblížil vyššie, náš klient mal skvelé zariadenie na liečenie rán, ale potreboval pridať do svojho portfólia digitálne služby. Cieľom tejto transformácie bolo zaistiť pre klienta majoritné trhové zastúpenie a jeho vnímanie ako firmy, ktorá prináša najlepšie riešenie pre liečenie rán.

Aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať ako maličkosť, mnohým spoločnostiam pomôže už len to, že napíšu lepší návod na použitie. My sme sa po analýze trhu aj klienta, desiatkach rozhovorov s pacientmi, lekármi a zástupcami poisťovní zamerali na celkovú transformáciu firmy. Navrhli sme vybudovať ekosystém, ktorý firme prinesie lepšiu komunikáciu s pacientmi a dodávateľským reťazcom.

Až 88 % pacientov potrebovalo telefonickú radu, ako používať prístroj správne. To si vyžadovalo zamestnávanie stoviek ľudí na zákaznícku podporu. Navrhli sme cloudové riešenie, ktorého súčasťou bola natívna iOS a Android mobilná aplikácia – tzv. digitálny spoločník, zameraný na pacienta, doplnok k prístroju na liečenie rán.

Zdroj: GlobalLogic Slovakia

Tým sa dosiahlo zlepšenie používateľskej skúsenosti pacienta (tzv. patient engagement), zjednodušenie prístupu k informáciám, viditeľné sledovanie progresu liečenia, vrátenie nádeje a výrazné zníženie telefonickej podpory až o 81 %. Súčasťou bol aj jednoduchý portál na administráciu, navrhli sme tiež vytvorenie tréningových materiálov pre lekárov.

Aby sme dosiahli to, že sa aplikácia a celý ekosystém bude rozvíjať aj po prvotnom nasadení na trh, vytvorili sme analytický informačný portál na sledovanie a analýzu údajov. Takto mohol klient získavať spätnú väzbu od pacientov, lekárov či iných zdravotníckych zariadení a poisťovní. Získalo sa tak množstvo funkcionalít pre zlepšenie užívateľskej skúsenosti a budú sa implementovať v ďalších fázach.

Najdôležitejšou požiadavkou druhej fázy, a zároveň technicky extrémne náročnou, bolo pridanie automatického merania veľkosti rany – jej dĺžky, šírky, hĺbky, plochy a objemu – pomocou mobilného telefónu. Klient požadoval dosiahnutie minimálne 93 % presnosti každého nameraného údaju.

Zdroj: GlobalLogic Slovakia

Vzhľadom na to, že išlo o inovatívne riešenie, ktoré na trhu zatiaľ neexistuje, vyskúšali sme viacero prístupov:

Zdroj: GlobalLogic Slovakia

Finálne riešenie je dostupné pre obe platformy, i keď každá z nich využíva rozdielny HW a tým aj rozdielny prístup k spracovaniu jednotlivých dát prijímaných zo senzorov, ktoré smartfóny poskytujú. Pre iOS platformu sa používa True Depth senzor a Android používa Time of Flight (ToF) senzor. Oba fungujú na podobnom princípe: infračervený laserový impulz šíriaci sa zo senzora sa odrazí na prekážke (rane) a následne je spätne detekovaný na tom istom senzore, pričom sa meria čas, ktorý uplynul od vyslania impulzu po jeho návrat. V spojení so známou hodnotou rýchlosti šírenia impulzu vo vzduchu sa tento nameraný čas prevedie na vzdialenosť, teda hĺbku. Táto procedúra sa deje separátne pre každý pixel, ktorý tvorí hĺbkovú mapu, tzv. „depth map”. Podobným spôsobom „merajú” vzdialenosti od objektov aj netopiere. Samotné meranie rany využíva okrem hĺbkového senzora aj klasickú kameru smartfónu. Pre niektoré typy Android telefónov však bolo potrebné vykonať aj vzájomnú kalibráciu kamery a senzora, čiže zistiť, ktoré pixely navzájom korešpondujú. Táto kalibrácia vyžaduje aplikáciu stereometrických transformácií obrazu.

Do obrazu potom vstupuje strojové učenie, tzv. machine learning (ML). Jeho účelom je poskytnúť nástroje na lokalizáciu a segmentáciu rán na fotkách. Tento model sa skladá z 3 častí:

Zdroj: GlobaLogic Slovakia

Výstup z ML modelu sa použije na ďalšie spracovanie. Komponent slúžiaci na výpočet rozmerov rany, tzv. Calculation Engine, dodá hodnoty veľkosti rany s požadovanou presnosťou.

Na záver môže administrátor na webovom portáli upraviť okraje rán tak, aby sedeli úplne presne, a rozmery sa automaticky prepočítajú. Tieto nové hodnoty budú použité na pretrénovanie modelu, ktorý je na cloude. Tým zabezpečíme, že rana bude nabudúce identifikovaná s presnosťou blížiacou sa k 100 %. Procesom dosiahneme aj to, že rany, ktoré model zatiaľ nerozpozná dostatočne dobre (ešte sa ich „nenaučil”), budú po úprave administrátorom rozpoznané bez problémov a ich rozmery budú určené s presnosťou rovnako takmer 100 %.

Transformácia v zdravotníctve

Liečba pacientov virtuálnou realitou, využívanie big data, telemedicína a IoT zariadenia umožňujúce vzdialený monitoring, lekárske prístroje podporujúce umelú inteligenciu či poskytovanie starostlivosti na požiadanie bez čakania – to sú niektoré z mnohých transformačných procesov, ktoré sa dejú v zdravotníctve. Využívanie mobilných telefónov v kombinácii so strojovým učením je ďalším skvelým príkladom, ako integrácia digitálnych technológií pomáha pacientom, uľahčuje im sledovanie postupu liečby, ponúka im ľahký a bezpečný prístup k informáciám a ďalšie používateľské funkcionality.

Som hrdý, že v GlobalLogic Slovakia máme možnosť byť priamo pri transformáciách mnohých veľkých zdravotníckych a farmaceutických firiem. Už to dávno nie je o jednej aplikácii – vytvárajú sa prepojené systémy, ktoré prinášajú veľkú pomoc pre ľudí, optimalizujú procesy a zjednodušujú prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti.

Autor článku: Marcel Majerník, Director, Engineering, GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Zákazníkom pomáha navrhovať a vyvíjať softvérové riešenia pre produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pôsobí aj v Banskej Bystrici a v Žiline.

Titulný obrázok: Shutterstock

Komentáre sú uzavreté