Koľko ľudí sledovalo ohňostroj v Bratislave? Koľkí odchádzajú na sviatky mimo Bratislavy?

Aj na tieto údaje odpovedá populačná analytika v podaní marketingového nástroja Market Locator.

Štatistika prítomnosti mobilných zariadení v Bratislave v dňoch 21.12.2016 až 3.1.2017 odkrýva zaujímavé zistenia. Ešte 21. decembra sa z Bratislavy a priľahlých mestských častí hlásilo viac ako 600-tisíc ľudí. Na Štedrý deň, teda 24. decembra, to bola sotva polovica, niečo nad 350-tisíc obyvateľov. Absolútne minimum bolo v štatistikách zachytené 25. decembra – z pôvodných viac ako 600-tisíc ľudí v Bratislave a okolí zostalo menej než 300-tisíc.

Následne populačné čísla rástli, počas pracovného týždňa (27.-30.12.2016) počet obyvateľov v Bratislave a okolí ani raz neklesol pod 430-tisíc obyvateľov. Silvestrovský víkend však hlavné mesto opäť oslabil – počet obyvateľov klesol na približne 350 000, zvyšok odcestoval vítať nový rok inam. Už 3.1. bola hranica pol milióna obyvateľov opäť prekonaná, väčšina pracujúcich i študentov sa vrátila späť do Bratislavy.

V druhom sa Market Locator zameral na okolie Dunaja v dňoch 21.12.2016 až 3.1.2017, vždy v rozmedzí 22:00 až 02:00. Nad krátkodobým priemerom jednoznačne zvíťazil silvestrovský večer.

Z grafu vyplýva, že po štedrej večeri do ulíc Starého mesta nevyrazilo mnoho Bratislavčanov. Výskyt obyvateľov v porovnaní s priemerom týchto dní v centre spadol na polovicu.

Ešte zaujímavejší je pohľad na výskyt mobilných zariadení v centre a na nábreží počas Silvestrovských osláv. Zatiaľ čo centrom zábavy bolo Hviezdoslavovo námestie, samotný ohňostroj už tradične prebiehal na Dunaji. V porovnaní s priemerným dňom sa počas silvestrovskej noci v týchto miestach vyskytlo až o 300% viac mobilných zariadení.

Zatiaľ čo v bežný deň sa v okolí nábrežia Dunaja vyskytuje zhruba 9-tisíc ľudí, v silvestrovský večer ulice Starého mesta a Hviezdoslavovho námestia zaplnilo takmer 30 000 ľudí.