Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolupracujú pri dekarbonizácii a zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov.

Táto spolupráca sa týka pripravovaného národného projektu SIEA s názvom Kapacity pre regióny, v rámci ktorého vznikne 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky. Zohľadňovať sa budú individuálne špecifiká jednotlivých regiónov.

SIEAZdroj: TOUCHIT.sk
Generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič: „Aj vďaka aktívnej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska bude možné zabezpečiť, aby sa užitočné informácie a odporúčania dostali ku všetkým“

Cieľom je vybudovať odborné kapacity, ktoré budú schopné analyzovať, ako využiť energiu v regiónoch tak, aby zvýšili svoju sebestačnosť. Kľúčové bude nájsť riešenia pre regióny ako celky, ktoré pomôžu aj menším samosprávam.

Úlohou odborníkov v regionálnych centrách udržateľnej energetiky bude na základe analýz zozbieraných dát stanoviť potenciál úspor energie a využívania obnoviteľných zdrojov a zistiť, ako a do akej miery by mohol byť región sebestačný. Podieľať sa budú aj na príprave a aktualizácii regionálnych stratégií a pomôžu samosprávam s ich realizáciou. Výstupom tejto spolupráce budú aj podklady pre štátnu správu, ktoré poslúžia pri nastavovaní podporných programov tak, aby zohľadňovali regionálne potreby.

SIEAZdroj: TOUCHIT.sk
Predseda ZMOS Jozef Božik: „Spoluprácu so SIEA a regionálnymi centrami udržateľnej energetiky považujem za viac ako dôležitú a prínosnú pre miestne samosprávy“

Národný projekt Kapacity pre regióny bude financovaný z európskych a štátnych zdrojov z Programu Slovensko. SIEA v tejto súvislosti podpísala memorandum o spolupráci s Úniou miest Slovenska a združením SK8.

Samosprávne kraje budú zriaďovateľmi 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky. O to, aby mali k dispozícii spoľahlivú odbornú podporu a navzájom pružne komunikovali, sa postará sieť 8 krajských energetických centier SIEA.

Zároveň SIEA pripraví rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti, ktorý nielen významne zvýši efektívnosť plánovania, ale skvalitní aj praktické využitie množstva dát a informácií, ktoré takto samosprávy, regióny aj štát získajú.

Zdroje: vlastné, SIEA

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.