Používateľská prívetivosť, z anglického User Experience (skratka UX), sa v súvislosti s webovým prostredím spája aj so slovom dizajn. To je aspekt ľudskej interakcie s daným systémom, ktorým môžu byť weby, e-shopy, sociálne siete alebo aplikácie. Či je daný systém pre používateľa prívetivý, závisí od mnohých aspektov.

Prečo by sme mali riešiť UX?

Najprv si musíme povedať o dôležitosti UX a prečo ho treba riešiť. Hlavné dôvody, pre ktoré je dobré, aby bol web postavený pre používateľov prívetivo, sú veľmi jednoduché a prirodzené. V priestore, kde sa návštevník ľahko zorientuje, rýchlo sa na webe pohybuje a jednoducho si pozrie pre neho relevantný obsah, aj ľahšie dosiahne ciele, ktoré tomuto webu jeho autor určí. Na webe, kde sa cítime príjemne, nič nás nerozptyľuje a nemusíme zapájať analytické myslenie na nájdenie hľadanej informácie, ľahšie splníme ciele a radi sa na web vrátime.

Pre firmy alebo osoby, ktoré weby prevádzkujú, je tak dobré UX výborným nástrojom na zvýšenie výkonu webu a jeho konverznosti. Rovnako je aj nástrojom, ako zefektívniť marketingové kampane, ktoré na web prinášajú návštevnosť.

Rozhodujeme sa na internete

Podľa výskumov sa naše nákupné správanie za ostatné roky veľmi zmenilo. Zmena spočíva nielen v tom, že sa zvyšuje nákup produktov a služieb priamo cez internet, ale aj v tom, že naše nákupné rozhodovanie väčšinou ovplyvňuje práve internet. Toto rozhodovanie prebieha na weboch, e-shopoch a sociálnych sieťach. Priviesť zákazníka na web je v súčasnosti pre firmy veľmi drahé, o to dôležitejšie je poskytnúť mu webový priestor, kde sa bude cítiť dobre.

Základné parametre dobrého webu

Návštevník webu nesmie rozmýšľať, musí sa na webe orientovať intuitívne, musí vedieť ľahko prejsť cestou, ktorá ho dovedie do cieľa. Ciele si každý web nastaví sám, či je to objednanie produktu, alebo služby, kontaktovanie, registrácia, alebo len získanie fanúšika na sociálnej sieti. Všetky ciele musia byť pre návštevníka webu čo najľahšie dosiahnuteľné.

Ako dosiahnuť kvalitu webu

Najdôležitejšie je pracovať so správnymi dátami. Musia zahŕňať ciele webu, definovanie čo je podstatou a prioritou biznisu, silné a slabé stránky, obsah, ktorý priláka používateľov na web a konkurenciu. Dáta môžeme získať hĺbkovými rozhovormi, dotazníkmi, prieskumami, alebo pomocou online meracích nástrojov.

Z dát musíme vytiahnuť čo najviac dôležitých informácií:

 • Motivácia cieľovej skupiny (prečo by radi na náš web prišli)
 • Analýza návštevnosti (kto na náš web chodí a čo tam robí)
 • Definícia persón (komunikáciu ľahšie prispôsobíme pre definovaných konkrétnych ľudí – ich prostredie, jazyk, grafiku…)
 • Analýza tepelných máp (ako sa používatelia na webe pohybujú a na čo reagujú)
 • Analýza kľúčových slov (môžeme vytvoriť obsah na základe vyhľadávaných slov, relevantných pre web)
 • Definícia fáz podľa See Think Do Care (doplniť na web obsah pre všetky fázy nákupného správania)
 • Analýza konkurencie (čo by som mohol robiť lepšie ako konkurencia)
 • Analýza rýchlosti (rýchlosť načítania je kľúčovým parametrom webu)
 • Analýza priechodnosti a formulárov (zlepšením priechodnosti zvýšime konverziu webu)
 • Analýza vyhľadávania na webe (podľa vyhľadávaných fráz vieme lepšie upraviť obsah webu, ktorý používatelia hľadajú)

 Čo si na webe mám všímať?

Je veľa kritérií, ktoré hovoria o tom, či je web používateľsky prívetivý. Mnohé sú založené na všeobecných danostiach, na ktoré sú používatelia zvyknutí a prirodzene ich očakávajú. Jednoduchým príkladom je odkaz na kontakt vpravo hore na konci menu na webe. Pokiaľ toto porušíme a odkaz tam nedáme, nútime používateľa kontakt hľadať a rozmýšľať, kde by asi mohol byť – to je samozrejme nesprávne.

Základné a všeobecné kritériá dobrého webu sú napríklad tieto:

 • Responzívnosť – web je prispôsobený pre mobilné zariadenia (dokonca tzv. Mobile first)
 • Bezpečnostný certifikát SSL (doména s https)
 • Nepoužívanie agresívnych pop-up okien
 • Prehľadnosť a intuitívnosť
 • Dizajn vychádzajúci od používateľov a pre nich prispôsobený
 • Jedinečný a autentický obsah (ideálne personalizovaný)
 • Copywriting ako súčasť dizajnu (na webe netreba návštevníkov vítať)

Prostredie internetu je veľmi dynamické a rýchlo sa mení, ľahko podľahne módnym výstrelkom v dizajne, ktoré sú mnohokrát v rozpore s pozitívnym používateľským zážitkom. Príkladom sú intrá na weboch, ktoré vymreli a dnes už ich nájdete len na pár weboch dizajnérov. Úprava webov tak, aby sa prispôsobili používateľom je nekončiaci proces, ktorý je uľahčený zberom a vyhodnocovaním množstva dát. Vďaka tomu sa dajú navrhovať stále lepšie weby pre ľudí.

Zdroje: Wikipedia

Milan Markovič, projektový špecialista Effectix.com

Značky: