Nakoniec sa predsa len našiel spôsob ako elektronicky podpisovať dokumenty v roku 2023 aj bez toho, aby ste si vystáli rad na nový občiansky preukaz. Je to ale len prechodné riešenie a má svoje obmedzenia.

V súvislosti s pripravovanou vyhláškou MIRRI SR o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej môžu niektoré úkony v rámci eGovernmentu podpisovať aj držitelia občianskych preukazov vydaných pred 20. júnom 2021, sprístupnilo ministerstvo vnútra aktualizovanú verziu aplikácie eID klient. Tá umožní od 1. januára 2023 získať kvalifikovaný certifikát pre uznaný spôsob autorizácie, ide o tzv. zdokonalený e-podpis.

Aplikácia automaticky rozozná aký typ eID karty je vložený v čítačke. Ak ide o občiansky preukaz vydaný do 20. júna 2021, ponúkne držiteľovi vydať kvalifikovaný certifikát pre uznaný spôsob autorizácie. Ak ide o občiansky preukaz vydaný po 21. júni 2021, tak sa nič nemení a aplikácia zabezpečí vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis. Podrobnosti nájdete vo zverejnených používateľských príručkách.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že získať kvalifikovaný certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie bude možné len online cez aplikáciu eID klient. Na oddeleniach dokladov tento typ certifikátu nebude možné vydať. Celá procedúra získania certifikátu trvá asi 15 minút.

Informácie, ktoré úradné úkony/životné situácie bude možné elektronicky podpisovať zdokonaleným e-podpisom, sú zverejňované na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Pri elektronických službách ministerstva vnútra zdokonalený e-podpis akceptovaný nebude. Každý, kto chce od 1. januára 2023 využívať elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, centrálnej ohlasovne či matriky, musí mať občiansky preukaz vydaný po 21. júni 2021.

V tejto súvislosti ministerstvo upozorňuje majiteľov dokladov vydaných pred 20. júnom 2021, že revokácia /inými slovami zneplatnenie/ certifikátov začne už 31. decembra 2022 napoludnie. Posledné elektronické úkony podpísané kvalifikovaným e-podpisom (KEP) preto odporúča uskutočniť v dostatočnom predstihu, najneskôr však dopoludnia posledného dňa roku 2022.

Od 21. júna 2021 ministerstvo vnútra vydáva od 1. decembra 2022 biometrické doklady s duálnym čipom. Čipu Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0. totiž v júni 2021 skončila 5-ročná certifikácia ako kvalifikovaného zariadenia na elektronický podpis. Na základe rozhodnutia NBÚ ich však na elektronické podpisovanie možno používať do 31. decembra 2022. Po tomto dátume už nebude možné týmto občianskym preukazom vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis. V zmysle pripravovanej vyhlášky MIRRI SR ich však bude možné používať pri uvedenom zdokonalenom e-podpise.

Funkcionalita prihlasovania do informačných systémov verejnej správy však týmto nie je dotknutá, čiže do elektronickej schránky na www.slovensko.sk bude možné sa aj naďalej prihlasovať aj starším typom dokladu. Ak teda bežne nepoužívate elektronický podpis, nič sa pre vás nemení, občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom 2021 môžete aj naďalej používať na prihlasovanie, ako cestovný doklad, a samozrejme aj klasickým spôsobom na preukazovanie totožnosti.

Zdroje: Ministerstvo vnútra SR

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.