Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové pravidlá na ochranu osobných údajov označované ako GDPR (General Data Protection Regulation) začnú po celej Európe platiť v piatok 25. mája 2018. Unikátna aplikácia, ktorá metodicky a komplexne rieši GDPR u firiem ľubovoľnej veľkosti, je teraz dostupná aj pre firmy a organizácie na Slovensku v slovenskej jazykovej mutácii.

Na Slovensku bol o našu aplikáciu XGDPR Express veľký záujem, preto sme sa rozhodli ju pre našich zákazníkov previesť do slovenskej jazykovej mutácie. Kto si ju teraz kúpi, dostane automaticky na výber medzi českou a slovenskou verziou. Našim stávajúcim zákazníkom po aktualizácii pribudne možnosť zmeniť jazyk na slovenský a všetku potrebnú dokumentáciu pre GDPR si po novom budú môcť generovať vo svojom materskom jazyku,“ hovorí Dalibor Lukaštík, konateľ spoločnosti 4Stars.

Aplikácia je univerzálna. Využiť ju môže ktorákoľvek firma, čo dokladajú aj referencie. Medzi významných zákazníkov, ktorí si aplikáciu v Českej republike zakúpili, patrí napríklad Škoda Praha, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov Intergram, sieť športových obchodov Insportline, knižnica Přerov, obce mikroregiónu Šternbersko alebo vodárne Uherské Hradiště. Na Slovensku si podnikatelia doposiaľ inštalovali českú verziu.

Nástroj predstavuje alternatívu k dnes bežne využívanému zavádzaniu pravidiel GDPR s využitím služieb právnikov a konzultantov. Toto riešenie je totiž nákladné, podľa veľkosti firmy sa pohybuje v desiatkach až státisícoch českých korún. Oproti tomu metodická aplikácia na GDPR umožní firmám a organizáciám, že si jej prostredníctvom zavedú GDPR lacnejšie, sami a to pomerne rýchlo.

Univerzálnosť riešení

Žiadna obdoba nášho riešenia na trhu nie je, preto sa ťažko porovnáva. V skratke si firma prostredníctvom aplikácie urobí poriadok vo svojich dokumentoch. Zhromaždí všetky formuláre, kde zisťuje od klientov alebo zamestnancov na osobné údaje, urobí si ich prehľad, overí ich legálnosť a potrebnosť. Nasleduje návod k ich zabezpečeniu a generovaniu smerníc a formulárov, ktoré dokladujú, že je firma alebo organizácia v súlade s pravidlami GDPR,“ vysvetľuje Dalibor Lukaštík.

Práve metodickosť aplikácie je kľúčom k jej univerzálnosti. Rovnako tak ju môže využiť obec, knižnica, lekáreň, e-shop, orgány miestnej samosprávy, hotel, reštaurácia, prípadne výrobný podnik. Jednotlivé kroky sú previazané, zjednodušene povedané, aplikácia stavia GDPR v organizácii od základov až po strechu, ktorou sú vygenerované smernice či doklady pre kontrolu z Úradu pre ochranu osobných dôvodov.

Na Slovensku bude spoločnosť 4Stars ponúkať svoju aplikáciu buď priamo, alebo v spolupráci s partnermi, ktorí majú typovo blízko ku konkrétnej skupine zákazníkov. Aj keď je primárne určená ako cenovo dostupná alternatíva k zavedeniu GDPR pre malé a stredné podniky, predstavuje riešenie aj pre väčšie spoločnosti. Počíta aj s osobou poverenca, ktorého musia mať štátne organizácie a firmy nad 250 zamestnancov. Cena pre slovenský trh bola stanovená na 599 eur. Aktualizácie zo strany tvorcu aplikácie sú zadarmo.

 

Značky: