Spoločnosť Asseco CE svojou prácou prispela k boju s novým koronavírusom. V rámci spoločnosti sa v rekordne krátkom čase, za desať dní, vytvoril a uviedol do prevádzky centrálny informačný systém IS COVID na evidenciu laboratórnych žiadaniek a výsledkov testovania na vírus SARS-CoV-2. Týmto sme pomohli zvýšiť efektivitu testovania na ochorenie COVID-19, ale aj jeho kapacitu na súčasných viac než 5 000 vzoriek denne.

Informačný systém IS COVID prepojil štátne a súkromné laboratóriá do integrovaného systému čím sa umožnilo riadené masívne testovanie obyvateľstva, a zároveň sa vytvorila online kľúčová platforma pre inštitúcie, ktoré potrebujú mať pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a záchranu ľudských životov online validné informácie. Systém sa denne rozširuje a prispôsobuje potrebám praxe. Pridávajú sa do neho ďalšie funkcionality a pripájajú sa doň ďalšie inštitúcie.

„Z dôvodu hromadného pribúdania počtu vzoriek od osôb podozrivých na ochorenie COVID-19, zapájanie ďalších laboratórnych zložiek súkromných, nemocničných, vedeckých a iných rezortov a absencie centrálneho laboratórneho systému bolo potrebné situáciu riešiť formou nového informačného systému. Prostredníctvom neho sú v krátkom čase informované kľúčové inštitúcie o výsledkoch laboratórneho vyšetrovania, čo pomáha rýchlo vyhodnotiť epidemiologickú situáciu na Slovensku, a taktiež integráciou na ďalšie systémy sa spracovávajú výstupy pre medzinárodné organizácie,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

 „V Asseco CE sme vytvorili v priebehu pár dní plne funkčný systém pre potreby boja proti ochorenia COVID 19. Nami vytvorený systém prepája informácie medzi kľúčovými inštitúciami na poli boja s novým koronavírusom; Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné centrum zdravotníckych informácií a štátne a súkromné laboratóriá a tak sa zefektívňuje a skvalitňuje riadenie testovania a informácií ohľadne realizovaných testov na COVID 19 “ priblížil Jozef Klein, CEO Asseco CE.

Do systému sú na Slovensku okrem vyššie menovaných zložiek zapojené viaceré inštitúcie vrátane Ministerstva zdravotníctva SR, Univerzitná nemocnice v Bratislave, Fakultná nemocnica Trnava, Fakultná nemocnica Trenčín, Univerzitná nemocnica Martin, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, Nemocnica Michalovce, Záchranná služba v Bratislave a Košiciach, Národný Ústav Srdcových a Cievnych Chorôb, Súdne lekárstvo a patologická anatómia, infektológovia a hygienici, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, Laboratóriá Piešťany a pripájajú sa ďalšie inštitúcie.

Značky: