Austrálskej vláde sa nepáčia metódy technologických gigantov ako sú Apple, Microsoft, Google či Samsung, a začala dohliadať na poriadne zdaňovanie. 

Apple aj Google boli už v minulosti austrálskou vládou obvinené z používania metódy zvanej „dvojitý írsko-holandský sendvič“, pri ktorej firmy odlievajú peniaze zarobené v Austrálii do iných krajín, aby sa vyhli plateniu miestnych daní. Austrália preto zaviedla medzinárodný zákon proti podobným metódam a už vidíme jeho efekt v praxi.

Za rok 2015 Apple priznalo v Austrálii zisk 207 miliónov AUD. Po zaplatení daní im ostal čistý zisk 123 miliónov AUD.

Za rok 2016 Apple v Austrálii priznalo zisk len 132 miliónov AUD, ale austrálskej vláde sa to nezdalo a po prešetrení všetkých finančných tokov firme ostal čistý zisk len 3.7 milióna AUD.

Čo teda Austrálska vláda zmenila? Od roku 2016 vyžaduje od firiem, ktoré majú globálne príjmy vyššie ako 1 miliardu AUD ročne, dodanie celého účtovníctva na kontrolu, aby mohli prešetriť finančné toky. Potom pri zdaňovaní zohľadňuje aj peniaze, ktoré boli zarobené v Austrálii, ale odliate do zahraničia.

Apple malo vlani príjmy z predajov vo výške 216 miliárd USD, pričom čisté príjmy boli 45.6 miliárd USD.

Čo sa týka Írska, kam Apple odlieva peniaze z celej Európy, Austrálie a možno aj z iných trhov, vyzerá to tak, že Apple bude musieť aj napriek odvolaniam začať aj tam platiť poriadne dane a doplatiť tie, ktorým sa vyhlo protizákonnou výnimkou.

Zdroj: ZDNet

Značky: