Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, ktorá majú zabrániť zopakovaniu finančnej krízy, by mali byť povinné od začiatku roku 2018.

Európsky parlament minulý mesiac prijal uznesenie o medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva IFRS 9 a urobil tak ďalší krok v procese prijímania nových účtovných pravidiel zameraných na finančné inštitúcie v Európskej únii.

Medzinárodné účtové štandardy finančného výkazníctva známe pod skratkou IFRS 9 Finančné nástroje, vypracovala Rada pre medzinárodné účtové štandardy (IASB – International Accounting Standards Board) ešte v roku 2009. Pôvodne mali nové pravidlá platiť už od začiatku roku 2013, aktuálny plán pre zavedenie novej legislatívy je však stanovený na 1. januára 2018.

IFRS 9 nahrádza predošlé štandardy IAS 39, ktoré sa ukázali počas finančnej krízy v roku 2008 ako nedostatočné. Nové pravidlá finančného výkazníctva menia klasifikáciu a oceňovanie finančných aktív, čo v praxi znamená, že zvyšujú zložitosť a hĺbku finančného výkazníctva finančných inštitúcií.

Napríklad pre odhadnutie kreditných rizík a tvorbu opravných položiek budú potrebné detailnejšie dáta a nové dátové modely špecifické pre jednotlivé druhy aktív. Vyhovieť novým regulačným požiadavkám nebude jednoduché. Očakáva sa, že IFRS 9 zdvihne požiadavky na tvorbu rezerv, čo následne ovplyvní ziskovosť aj objem kapitálu finančných inštitúcií.

Pre finančné spoločnosti je nevyhnutné začať sa na nové pravidlá pripravovať čo najskôr, aby sa vyhli sankciám, pokutám, alebo v najhoršom prípade obdobným ekonomickým problémom, aké vo finančnom svete začali v roku 2008,“ hovorí Richard Kraus, obchodný riaditeľ pre finančný sektor zo spoločnosti SAS, ktorá dodáva softvérové nástroje pre podporu prechodu na nové účtovné štandardy.

Zavádzanie IFRS 9 nemusí priniesť iba zmeny v účtovníctve a zvýšené nároky na tvorbu kapitálových rezerv. „Pri manažovaní veľkých objemov dát a čoraz zložitejšom modelovaní bude nevyhnutné, aby začali oddelenia pre riadenie rizík a pre riadenie financií viac spolupracovať,“ dodáva R. Kraus.

Softvérová a poradenská spoločnosť SAS preto prišla na trh s novým softvérovým riešením SAS Exptected Credit Loss, ktoré poskytuje robustné nástroje pre modelovanie aj reportovanie a umožňuje finančným inštitúciám nastaviť procesy naprieč viacerými oddeleniami.

Nový systém nielenže podporuje nové účtovné štandardy a pomáha splniť požiadavky regulátorov či audítorov, ale umožňuje tiež bankám robiť záťažové testovanie (takzvané stres testy). „Keďže štandardy sa priebežne vyvíjajú a menia, organizácie účtujúce podľa nových pravidiel budú časom musieť svoje metodiky výpočtov upravovať, preto potrebujú systém, ktorý im tieto zmeny uľahčí,“ upozorňuje R. Kraus.

Pre riešenie SAS Exptected Credit Loss sa už rozhodli viaceré popredné banky po celom svete, napríklad Bank of Montreal, Bancolombia, Standard Chartered alebo Swedbank.

Značky: