Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

BENESTRA začala budovať novú sieť a pripájať do nej prvých zákazníkov začiatkom júna 2015. Splnila tak jednu z podmienok licencie – začať používať pridelenú frekvenciu do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia. BENESTRA sa začiatkom roka 2015 zúčastnila elektronickej aukcie a získala licenciu na frekvenciu z pásma 3,7 GHz.

Počas necelých troch mesiacov spoločnosť plánuje novou technológiou FWA 3,7 (Fixed Wireless Access) pokryť takmer 100 miest a obcí, ktoré boli zaradené do prvej fázy budovania siete, vrátane všetkých krajských miest. V rámci budovania siete dochádza aj k migrácii zákazníkov, ktorí v súčasnosti využívajú staršiu technológiu na frekvencii 3,5 GHz. Pre prvých zákazníkov je nová technológia dostupná za uvádzacie ceny. BENESTRA je prvým operátorom na Slovensku, ktorý uviedol sieť v pásme 3,7 GHz do komerčnej prevádzky a začal plniť povinnosti vyplývajúce z udelenia licencie,“ hovorí Ivan Leščák, manažér pre reguláciu a prepojenie BENESTRA. „Naša sieť v pásme 3,7 GHz bude mať celoslovenské pokrytie a vďaka vynikajúcim technickým parametrom zariadení, ktoré sme vybrali, môže mať široké využitie predovšetkým pre náročných zákazníkov, vyžadujúcich služby s vysokou spoľahlivosťou. V prípade kapacít do 20 ÷ 25 Mbps môže nová sieť nahradiť aj drahšie technológie ako sú napríklad bezdrôtové spojenia bod-bod alebo riešenia FWA v pásme 26 GHz.“

BENESTRA sa začiatkom roka 2015 zúčastnila elektronickej aukcie a získala licenciu na používanie frekvencií z pásma 3,7 GHz. Povolenie pre konkrétne frekvenčné pásmo, 3680 – 3720 MHz, ktoré spoločnosť vo výberovom konaní získala, má platnosť do konca roku 2024.

BENESTRA si pre poskytovanie služieb v pásme 3,7 GHz vybrala zariadenia RADWIN 5000, ktoré vykazujú vysokú spoľahlivosť aj v mestských oblastiach s vyššími úrovňami rušenia. Nová technológia disponuje aj podstatne vyššími prenosovými rýchlosťami oproti doteraz používaným zariadeniam. Umožňuje poskytovať služby so symetrickými rýchlosťami až niekoľko desiatok Mbps. Zatiaľ najrýchlejšia zriadená linka má kapacitu 25 Mbps, ale BENESTRA plánuje časom uviesť do prevádzky aj linky s kapacitou 30 Mbps, prípadne viac.

Široké využitie vrátane hlasových a ethernetových služieb

Napriek tomu, že ide o  technológiu bod-multibod, jej kvalitatívne parametre sú nadštandardné a vhodné pre firemných zákazníkov. „Po nainštalovaní prvých 230 liniek musím skonštatovať, že ich namerané parametre predčili naše očakávania,“ hodnotí prvé tri týždne prevádzky Štefan Kicák, vedúci oddelenia bezdrôtových sietí. „Hodnoty latencie (oneskorenia signálu) sú veľmi stabilné a nízke – u niektorých liniek je to dokonca len 4 ms, ale najvyššie hodnoty neprekročili 20 ms, čo je stále vynikajúca hodnota.“ Okrem nízkej latencie nainštalované linky vykazujú aj nízky jitter (rozptyl oneskorenia) – menej než 1 ms.

Značky: