Huawei zorganizoval po covidovej prestávke medzinárodnú konferenciu Global Mobile Broadband Forum (MBBF). Prezentoval novinky v oblasti sieťovej komunikácie.

Miestom konania konferencie bol tradične Dubaj, kde má Huawei veľmi silné postavenie. To platí nielen v oblasti sietí, ale predaja koncových zariadení. Reklamy Huawei sú v Dubaji vo všetkých obchodných centrách, rovnako ako značkové predajne tejto firmy. Celkovo je Huawei na Blízkom východe súčasťou infraštruktúry väčšiny telekomunikačných operátorov. Platí to nielen pre Spojené Arabské Emiráty, ale tiež pre Kuwait, Saudskú Arábiu a Iran. Je jednotkou v Číne a dobre sa firme darí aj v Južnej Kórei.

Do konca 2021 bude mať 5G až pätina populácie na sveteZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Do konca 2021 bude mať 5G až pätina populácie na svete

Stretnutie veľkých operátorov

Na 12. ročníku MBBF boli osobne rozhodujúci operátori z celého sveta, zaznamenali sme aj zástupcov zo Slovenska. Konferencia trvala dva dni, oba plné prednášok, pričom k tomu bola aj ukážka exponátov zo sieťového sveta.

Na hlavnom pódiu v Dubaji sa objavil aj Ken Hu, súčasný predseda Huawei, ktorý predstavil budúcnosť technológie 5G. Bolo to síce realizované na diaľku z Číny, ale pôsobilo to tak, ako keby bol medzi nami.

Ken Hu, predseda Huawei vo virtuálnej podobe na pódiu konferencieZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Ken Hu, predseda Huawei vo virtuálnej podobe na pódiu konferencie

Kde sa uplatní 5G?

Medzi priority 5G budú v najbližších rokoch patriť tri oblasti – služby rozšírenej reality (XR), trh biznis-to-biznis (B2B) a veľká pozornosť bola smerovaná na nízkouhlíkové podnikanie a ekológiu vo všeobecnosti.

5G sa rozšírilo viac ako sa očakávalo

Ako sme sa dozvedeli z prezentácie Kena Hu pokrok komerčných 5G sietí bol v skutočnosti oveľa rýchlejší, ako ktokoľvek očakával. A to napriek obavám viacerých ľudí. Veľký pokrok bol zaznamenaný pri vývoji predplatiteľskej základne, ľudia si zaobstarali 5G telefóny a ak je možnosť, túto sieť naplno využívajú.

Vystúpenie zástupcu operátora OrangeZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Vystúpenie zástupcu operátora Orange

Konečne, vidíme to aj na Slovensku, v skutočnosti sa 5G sieť prevádzkuje a používa zatiaľ bez zaregistrovaných vplyvov na zdravie obyvateľstva. 5G sa teda dostalo do sieťového pokrytia viacerých operátorov a to dôležitý parameter rozhodovania sa o tom, ktorého operátora si ľudia vyberú.

Švajčiarsky operátor Sunrise by bez 5G siete už neexistovalZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Švajčiarsky operátor Sunrise by bez 5G siete už neexistoval

Súčasný vývoj 5G vo svete

V súčasnosti je na celom svete 176 komerčných 5G sietí, ktoré slúžia viac ako 500 miliónom zákazníkov. Priemerná rýchlosť sťahovania komerčnej 5G je zhruba 10-krát vyššia ako je to v prípade 4G siete. 5G je tak katalyzátorom rozvoja dátovo náročných aplikácií ako je virtuálna realita alebo obraz v 360° zobrazení. Veľmi dôležitá je spoľahlivá 5G sieť aj pre výrobnú sféru a priemysel 4.0. Umožňuje v reálnom čase prevádzkovať digitálne dvojča aj veľkého podniku a zdieľať skúsenosti z výroby vo viacerých fabrikách naprieč veľkých koncernov. Už dnes existuje vyše 10 tisíc projektov využívajúcich B2B aplikácie cez sieť 5G (v skratke označované ako 5GtoB).

Vývoj site 5G podľa Kena HuZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Vývoj site 5G podľa Kena Hu

Ako sme sa dozvedeli na prednáške Kena Hu, viac ako polovica z týchto 5GtoB aplikácií beží priamo v Číne a Huawei je tu rozhodujúcim dodávateľom sieťovej architektúry. Európa pritom dosť zaostáva a to vrátane západnej Európy. Táto situácia ďalšiemu rozvoju 5G sietí príliš nepomáha. Je totiž potrebné mať čo najviac dát na analýzu 5G siete a to predovšetkým z rôznych prostredí.

Služby rozšírenej reality

O služby rozšírenej reality (XR) sa v Dubaju hovorilo s veľkým nadšením. Je to revolúcia súvisiaca so zábavou, komunikáciou ale aj sférou medecíny či výroby. Podľa prednášky prezidenta Huawei pre bezdrôtové siete Yanga Chaobina tieto aplikácie s veľkou pravdepodobnosťou zaznamenajú explozívny rast. Aby cloudová technológia túto pokryla očakávané požiadavky, musia siete poskytovať rýchlosť sťahovania vyššiu ako 4,6 Gbit/s, s latenciou nižšou ako 10 milisekúnd. Znamená to vylepšenie 5G sietí a recept Huawei má názov MetaAAU.

Pohodlnejšie headsety

Pokiaľ ide o zákaznícke zariadenia, Huawei považuje za kľúčový aj rozvoj headsetov pre rozšírenú a virtuálnu realitu. Tie by mali byť výrazne menšie, ľahšie a cenovo dostupnejšie ako je tomu v súčasnosti a prvé náznaky boli vidieť aj na pridruženej výstavke. Revolúciou by mal prejsť systém prípravy obsahu pre tieto zariadenia – programovacie nástroje sú v súčasnosti príliš zložité a drahé. vďaka 5G sieťam by nemala byť rozšírená a virtuálna realita niečo vzdielaená, ale každodenná prax.

Uplatnenie 5G siete pri virtuálnej realite v Číne a Južnej KóreiZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Uplatnenie 5G siete pri virtuálnej realite v Číne a Južnej Kórei

Rýchlosť 5G pre B2B

Je v rukách operátorov, ako naložia s možnosťami siete 5G a schopnosťami rozširovanie tejto siete. Zákazníci budú žiadať ďalšie zvyšovanie predovšetkým rýchlosti uplinku, rovnako tak presnejšie určovanie polohy a pod. Ako vyplynulo pre prednášky Yanga Chaobina Huawei vyvíja autonómne siete, ktoré uľahčujú plánovanie, výstavbu, údržbu a celú optimalizáciu. Okrem zlepšovania konektivity tak môžu operátori fungovať aj ako poskytovatelia cloudových služieb, systémoví integrátori. Je to pre nich možnosť ako diverzifikovať riziko zníženia ziskov.

5Gigaverse

Komerčné nasadenie 5G vstupuje v roku 2021 do novej fázy, kedy sa prechádza o pojmu rýchlosti v Gb/s k tzv. spoločnosti 5Gigaverse , čo znamená vybudovať globálnej gigabitovej siete.

Podľa štatistík sledovanosti počas nedávnych Olympijských hier v Tokiu 2020 sa počet zhliadnutí pomocou mobilných zariadení v porovnaní s rokom 2012 zvýšil až 5-násobne. Súčasne počet sledovaní televízie klesol o 50 %.

Očakáva sa, že do roku 2030 budú mobilné siete prenášať viac prevádzky ako káblové siete a stanú sa hlavným nositeľom internetovej prevádzky. V budúcnosti sa budú schopnosti 5G naďalej rozvíjať, aby zahŕňali fragmentované pripojenia v rôznych odvetviach, čím sa vytvorí priestor internetu vecí so stovkami miliárd pripojení.

Yang Chaobin pri svoje záverečnej prednáške Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Yang Chaobin pri svoje záverečnej prednáške

V súčasnosti ideálne riešenie

Masívne MIMO a ultraširokopásmové pripojenie maximalizujú makro pokrytie a kapacitu. Dva roky komerčného nasadenia 5G dokázali, že technológie Massive MIMO a ultraširokopásmové technológie dokážu 10-násobne zlepšiť skúsenosti používateľov a stali sa voľbou väčšiny operátorov na celom svete. Huawei tiež vydal novú 64TRX MetaAAU s vylepšeným výkonom a úsporou energie.

MetaAAU prináša zvýšenie pokrytia, zníženie spotreby a viac "zážitkov" používateľov. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
MetaAAU prináša zvýšenie pokrytia, zníženie spotreby a viac „zážitkov“ používateľov

Nová jednotka MetaAAU zavádza technológiu extrémne veľkého anténneho poľa ((ELAA)) a vysokej energetickej účinnosti. V porovnaní s tradičnými AAU so 192 anténnymi prvkami má ELAA 384 anténnych prvkov V súčasnosti sa už tento produkt komerčne využíva u troch operátorov 1. úrovne v Číne v štyroch mestách. MetaAAU poskytuje o 3 dB lepšie pokrytie a o 30 % lepšie používateľské skúsenosti v porovnaní so 64T a o 6 dB lepšie pokrytie a o 60 % lepšie používateľské skúsenosti v porovnaní s 32T. To umožňuje základňovým staniciam dosiahnuť rovnakú úroveň pokrytia okrajov buniek s nižším vysielacím výkonom, čím sa spotreba energie znižuje približne o 30 % v porovnaní s tradičnými AAU.

Podstatou inovácií je zvýšenie pokrytia a zvýšenie komfortu pre používateľovZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Podstatou inovácií je zvýšenie pokrytia a zvýšenie komfortu pre používateľov

Na trhoch, kde ešte nie sú licencované nové pásma TDD, možno využiť staršie spektrum FDD na modernizáciu inštalovaných základní pomocou technológií Massive MIMO a ultraširokopásmových technológií, čím sa znížia náklady na nasadenie a zlepší sa zážitok a kapacita 4G a 5G.

Nové moduly na rozšírenie pokrytia

Huawei na konferencii predstavil ultraširokopásmový modul 4T4R RRU, ktorý podporuje tri pásma (700 MHz, 800 MHz a 900 MHz; 1,8 GHz, 2,1 GHz a 2,6 GHz/1,4 GHz) v jednom boxe. Tým zjednodušuje nasadenie viacpásmovej siete. Umožňuje dynamické zdieľanie výkonu v celom pásme. Na modernizáciu staršieho frekvenčného spektra Huawei uviedol modul 8T8R RRU, ktorý podporuje pásma 1,8 GHz a 2,1 GHz v jednom boxe.

Ďalšie možnosti zvýšenia dosahu m modulov pre 5G sieťZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Ďalšie možnosti zvýšenia dosahu m modulov pre 5G sieť

Pre vysokokapacitné scenáre s obmedzeným priestorom pre antény uvedie Huawei tento rok na trh zariadenie FDD BladeAAU, ktoré obsahuje technológiu Massive MIMO a celopásmovú anténu sub 3 GHz. FDD BladeAAU a MetaAAU sa dajú použiť spoločne, aby sa ešte viac zjednodušilo nasadenie všetkých frekvenčných pásiem. Operátori takto môžu jednoducho dosiahnuť široké gigabitové pokrytie.

Budúci vývoj mobilných  sietíZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Budúci vývoj mobilných sietí

Zelenší svet

Podľa Svetového ekonomického fóra dokážu digitálne technológie do roku 2030 znížiť globálne emisie uhlíka najmenej o 15%. Ako vyplynulo z prednášky Keny Hu, je tu príležitosť ako pomôcť doslova všetkým sektorom znižovať emisie a zlepšovať energetickú efektívnosť.

Pritom však práve výroba modulov pre 5G komunikáciu a prevádzka site zaznamenáva rastúcu uhlíkovú stopu. Týka sa to aj dátových centier, ktoré po rozšírení cloudovej technológie rastú ako huby po daždi. Huawei plánuje vo veľmi blízkej budúcnosti používať úplne iné materiály a algoritmy na zníženie spotreby energie nových produktov.

Ďalší ročník MBBF sa bude konať o rok opäť v Dubaji a uvidíme, čo sa z prísľubov za rok reálne stalo.

Zdroje: Huawei, vlastné

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.