Priemerná výška poistného plnenia dosiahla takmer 990 eur.

ČSOB poisťovňa hovorí, že výkyvy v plnení poistnom nemá. Jazdí sa stále a znižovanie cien PZP sa teraz nekoná.

Poisťovne síce majú štatistiky, ktoré im umožnia zlepšiť cenu poistenia pre rôznych typov šoférov alebo áut. Nejaká cenová revolúcia sa nechystá. Dôvodom je aj potreba kryť väčšie sumy a z pohľadu vývoja situácie na trhu je situácia stabilná.

Peter Ripka, riaditeľ Odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne, že prvky ADAS (Advanced Driver Assistance) majú výrazný podiel na znížení nehodovosti. Motoristi, ktorí majú niektorý z asistenčných prvkov, získa zľava. Maximálna zľava je na úrovni 10%.

Poistné krytie

Poistenie motorového vozidla od ČSOB Poisťovne kryje v prípade balíka Štandard 6 070 000 EUR za škodu na zdraví a 2 000 000 EUR za škodu na veci a ušlý zisk, v prípade balíka Nadštandard 7 000 000 EUR za škodu na zdraví a 7 000 000 EUR za škodu na veci a ušlý zisk. V cene PZP sú aj nonstop asistenčnej služby, ktoré zahŕňajú:

 • oprava vozidla na mieste,
 • odťah a úschova vozidla v prípade jeho poruchy a havárie,
 • pri strate kľúčov otvorenie a výmena zámku,
 • pomoc pri defekte pneumatiky,
 • pokračovanie v ceste v prípade krádeže vozidla,
 • repatriácia (doprava) vozidla na územie SR pri oprave nad 7 dní,
 • vyslanie náhradného vodiča pri hospitalizácii vodiča po nehode,
 • pomoc v prípade zámeny paliva alebo pri minutí paliva,
 • vybitá batéria – asistencia pri štartovaní,
 • odovzdanie odkazu blízkej osobe pri poruche, nehode alebo v tiesni.

Klient si môže vybrať tiež zo štyroch typov pripoistenia:

 • pripoistenie skiel – kryté sú všetky sklá, nielen čelné,
 • pripoistenie živelnej udalosti – napríklad požiar, výbuch, úder blesku, záplava, pád stromov, lavína,
 • povodeň,
 • pripoistenie priameho stretu so zverou – pri škodovej udalosti nie je podmienkou policajné hlásenie,
 • pripoistenie krádeže vozidla – zahŕňa aj poškodenia zapríčinené zlodejom, pričom je krytá všeobecná hodnota auta.

pplk.Ing. Ľuboš Rumanovský z Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR

V porovnaní s minulým rokom je zatiaľ podstatne viac nehôd. Nepríjemný je aj fakt, že alkohol za volantom úraduje stále čoraz viac a viac. Prešovský a žilinský kraj boli kedysi najnehodovejšie. Otvorením úsek D3 sa situácia zlepšila a tieto kraje si v štatistikách nehodovosti polepšili.

Vďaka Polícii sa podarilo znížiť počet usmrtených chodcov. Jesenné obdobie je z pohľadu nehodovosti v súvislosti chodcami jedno z najhoršie.

Cyklisti majú povolenú hladinu alkoholu do 0,5 promile. Možno aj to má za následok zvýšenia nehodovosti v súvislosti s cyklistami. V prípade automobilov je hlavnou príčinou nevenovanie pozornosti pri jazde (najčastejšie používanie telefónu). Tento rok zatiaľ nebola v prípade autobusovej dopravy, kde by bol vinník šofér autobusu.

Prečítajte si aj:

Vylepšenia mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.