Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Viac ako 150 ľudí v 26 tímoch sa uplynulý víkend zapojilo do vymýšľania spôsobov, ako pomôcť Bratislave pripraviť sa na klimatické zmeny. Počas 48-hodinového virtuálneho podujatia Climathon vzniklo 25 riešení, ktoré by mohli pomôcť Bratislave v oblasti dopravy a klímy. Víťazné riešenie ponúka obyvateľom možnosť podieľať sa na zmierňovaní prehrievania mestských častí.  Climathon, ktorý je súčasťou globálnej iniciatívy, organizovali Magistrát hl. mesta Bratislavy, európska organizácia podporujúca zelené technológie EIT Climate-KIC, konzultačná spoločnosť Civitta a HubHub coworking. Hlavným partnerom bola zaisťovacia spoločnosť Swiss Re.

Počas víkendu zapojené tímy vytvorili celkovo 25 projektov zameraných na zmiernenie dopadov klimatických zmien v Bratislave. Porota pri výbere víťazných riešení posudzovala nasledovné kritéria: či prispieva k riešeniu problémov mesta, či sa riešenie dá reálne nasadiť, jeho užitočnosť a inovatívnosť. Všetky predstavené projekty spája dôraz na využívanie dát a zapojenie obyvateľov.

Víťazný nápad s názvom Holandská spojka prináša municipalitám aj obyvateľom dáta o tom, ako sa prehrievajú jednotlivé lokality mesta. Spolu s tým im ponúka konkrétne spôsoby, ako toto prehrievanie znížiť, napríklad rozširovaním existujúcej zelene v okolí. V aplikácii zároveň vidia, aký dopad budú mať jednotlivé kroky na zníženie teplôt v danej lokalite.

Víťazným projektom študentskej kategórie je tím Swiss Re Students s nápadom, ktorý vďaka strojovému učeniu pomáha predpovedať meškanie mestskej dopravy a zvyšuje spoľahlivosť príchodu vozidiel MHD načas. Vďaka využitiu dát o meškaní spojov z predchádzajúcich mesiacov, vie systém tento čas v dopravnej špičke znížiť až o 47 %. Služba, ktorá by mala byť integrovaná do štandardnej mobilnej aplikácie dopravného podniku, ponúkne cestujúcim v prípade meškania spojov alternatívnu trasu.

„Tímom sme sprístupnili reálne dáta o meste. K dispozícii mali informácie o využívaní električiek, bus pruhov a Slovnaft bajkov v roku 2019 a tiež dáta získané zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Sme radi, že tímy tieto dáta využili a prišli s naozaj využiteľnými nápadmi, ktoré mestu a jeho obyvateľom môžu pomôcť. S jednotlivými účastníkmi Climathonu plánujeme ďalej ich koncepty rozvíjať, pilotne testovať a perspektívne nasadiť do praxe,”  vysvetľuje Petra Dzurovčinová, splnomocnenkyňa hlavného mesta pre inovácie.

Hlavným partnerom bratislavského Climathonu bola zaisťovacia spoločnosť Swiss Re, ktorá venovala finančné odmeny študentským projektom. „Swiss Re sa otázkam klimatických zmien venuje už od 70. rokov minulého storočia. Aby sme ich mali šancu zmierniť a prekonať, musíme ako spoločnosť ukázať veľkú mieru odolnosti, vynaliezavosti, vôle, ochoty a kreativity. Tímy zapojené do bratislavského Climathonu ukázali počas víkendu všetky tieto schopnosti,” hovorí Nima Motazed, výkonný riaditeľ Swiss Re Slovensko.

Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa zapojilo viac ako 4 500 ľudí z celého sveta. Podujatie spojilo biznis lídrov, mládež, hackerov, akademikov, študentov a odborníkov pri hľadaní riešení v oblasti zmierňovania dopadov klimatických zmien. „Bratislava sa po prvý raz zapojila do tejto iniciatívy. Sme radi, že aj v online verzii podujatia sa zapojilo až 150 účastníkov, 26 mentorov a 25 riešiteľských tímov z 8 krajín. Verím, že Climathon je len začiatok a tímom sa podarí pretaviť projekty do reálneho využitia,” dodáva Michal Laco z konzultačnej spoločnosti Civitta, ktorá Climathon spoluorganizovala.

Climathon je iniciatíva európskej organizácie EIT Climate-KIC, ktorá má za cieľ podporovať zavádzanie zelených riešení v rámci EÚ.

Ďalšie ocenené riešenia v hlavnej kategórii:

  1. miesto

Nápad s menom Clima-x je crowdfundingová platforma, v ktorej ľudia môžu zaokrúhliť svoj nákup, a podporiť tým zelené mestské projekty vo svojom okolí.

  1. miesto

Tretie miesto v hlavnej kategórii získal projekt tímu Swiss Re Students s nápadom predpovedať meškanie mestskej dopravy.

Ďalšie ocenené riešenie v študentskej kategórii:

  1. miesto

Tím City Intelligence Lab priniesol nápad aplikácie pre bicyklistov a chodcov, ktorá vypočíta ich trasu tak, aby sa vyhli dažďu. Tento nápad má veľký potenciál v Bratislave, kde prší 20 až 30 % dní v roku.

Ocenenie Geo-Idea Special Prize

Riešenie GOOD. prináša analytický web, ktorý integruje a vyhodnocuje dáta zo zelených mestských oblastí a modeluje ich dopad na znečistenie ovzdušia. Magistrát mesta Bratislavy môže využiť tieto modely na kvalitnejšie rozhodovanie.

Značky: