V ostatných dvoch rokoch vytvorilo ľudstvo takmer toľko isto, alebo dokonca ešte viac dát, ako v celej predošlej histórii. Čoraz viac údajov majú k dispozícii aj firmy, ktoré sa snažia zhromažďovať a analyzovať dáta najmä o zákazníkoch.

O necelý rok sa však firmy k týmto dátam dostanú oveľa ťažšie. Ide o tzv. nariadenie o ochrane osobných údajov, známe pod skratkou GDPR, ktoré začne platiť  v celej Európskej únii. Európska komisia totiž chce, aby firmy zbierali iba tie údaje o zákazníkoch, ktoré nevyhnutne potrebujú. „Výrazne tiež obmedzí zaobchádzanie s osobnými údajmi,“ vysvetľuje Vladimár Kyjonka, konzultant softvérovej a poradenskej spoločnosti SAS.

V súčasnosti firmy vytvárajú so zákazníkmi užšie vzťahy, aby im vedeli poskytovať produkty a služby na mieru a tak zbierajú aj dáta, ktoré dokážu vystihnúť ich zákaznícke potreby a správanie. Tie potom segmentujú až na úroveň jednotlivcov.

Po novom však budú musieť identitu konkrétnych ľudí naopak zakrývať. Napríklad maskovaním alebo anonymizovaním dát, aby osobné údaje neunikli, keď sa do firemnej siete dostane nepovolaná osoba a aby k nim nemali prístup ani interní zamestnanci. Nemalo by sa tak stať, že si hociktorý pracovník banky môže prezerať váš účet.

Podnikom, ktoré budú chcieť zákaznícke dáta naďalej využívať čo najefektívnejšie, budú musieť podniknúť výrazné technické, organizačné aj procesné kroky, aby s nimi mohli ďalej pracovať. Nová smernica začne platiť od 25. mája 2018 a výrazne ochraňuje práva spotrebiteľa. Firmám naopak za porušenie hrozia pokuty. Tie sa môžu vyšplhať do výšky 20 mil. eur, prípadne 4 % z celkových globálnych tržieb, čo môže byť pre mnohé firmy likvidačné.

Každý jednotlivec, či už klient alebo zamestnanec, získa po zavedení novej smernice nielen právo na odstránenie svojich údajov, ale aj na získanie akýchkoľvek informácií, ktoré o ňom správca dát uchováva. Daná organizácia mu navyše musí umožniť, aby si tieto dáta mohol jednoducho odniesť, napríklad keď bude prechádzať do inej banky.

Značky: