Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Asi všichni jsme viděli nějaký sci-fi film, kde technologie prostupuje svět kolem nás a plynule se integruje do lidského života. Inteligentní asistenti virtuální reality, stroje a zařízení, které nahrazují monotónní úkony a reagují na každý náš požadavek – ten příběh zná každý. Mnozí předpovídají, že právě zavedení technologie 5G tento vývoj urychlí, zvláště pak Průmysl 4.0 – čtvrtou průmyslovou revoluci, kde je vše propojené, zpracovávané a digitalizované.

V Evropě panuje rostoucí zájem o technologii 5G. Využívání dat se každý rok zdvojnásobuje a provoz do značné míry pohání spotřebitelské služby, jako je streamování. V této oblasti se poptávka po datech bude jenom zvyšovat, už kvůli častějšímu využívání rozlišení 4K nebo 8K. V podnikatelském prostředí je zřejmým přínosem světa propojeného pomocí technologie 5G možnost propojit miliardy zařízení do sítě internetu věcí (IoT). Taková konektivita nejen výrazně posílí průmyslovou automatizaci, ale také umožní další stupeň digitální transformace, jako je rozšířená a virtuální realita, robotika, překládání textů v reálném čase, školení a aplikace elektronického zdravotnictví.

Jak nás tedy technologie 5G posune o krok dále? Pro laika se rozdíl jedné číslice – mezi 4G a 5G – může zdát jako nevýznamný, ale z technologického pohledu je rozdíl obrovský. Technologie 5G umožňuje rozšířené mobilní širokopásmové připojení (eMBB) o rychlosti až 20 Gb/s. To je 10krát rychlejší než síť 4G LTE. Například 2hodinový film stáhnete za pouhé 3 sekundy! Technologie 5G zajišťuje také vyšší spolehlivost a nízkou latenci (jedna desetina 4G LTE), což je zásadní pro kritickou komunikaci mezi přístroji (cMTC) používanou pro vzdálený provoz výrobních procesů a závodů a další široce rozšířené průmyslové řídicí systémy. Na další úroveň se posouvá i rozsah konektivity, s masivní komunikací mezi přístroji (mMTC) umožňující 1 milion připojení / km² (10krát více než 4G LTE). A nakonec technologie 5G slibuje větší flexibilitu včetně možnosti dělení sítě (slicing). To znamená, že lze fyzickou síť rozdělit na několik virtuálních sítí. Případně mohou tuto flexibilitu využít podniky pro vytvoření prakticky vlastní, soukromé sítě 5G.

„5G nabízí společnostem spoustu příležitostí,“ potvrzuje Jan Šplíchal, marketingový manažer Panasonic ČR. „Panasonic úzce sleduje vývoj této technologie. Naše oddělení výzkumu a vývoje rozvíjí produkty, aby uživatelé Toughbooku nebo Toughpadu mohli v blízké budoucnosti plně využívat datové rychlosti 5G. Primárním cílem společnosti Panasonic je i nadále vytvářet zařízení, která zákazníkům umožní maximalizovat produktivitu svých zaměstnanců.“

Všechno to zní skvěle, ale před provozovateli mobilních sítí a podniky stojí nadále řada výzev. Současné omezené nasazení služeb 5G využívá frekvenční pásmo sub-6 GHz. Jedná se o poměrně přímočaré vylepšení pro síť mobilních chytrých telefonů, ale kompletní možnosti šířky pásma technologie 5G zůstávají nevyužity. Ty přicházejí s používáním pásma milimetrových vln (mmWave).

Na nedávném setkání Cristiano Amon, prezident společnosti Qualcomm, řekl: „Opravdová technologie 5G je ve skutečnosti kombinací pásma sub-6 a milimetrových vln. Očekáváme, že všechny vedoucí ekonomiky zavedou milimetrové vlny do roku 2021, a když pomyslíme na případy použití mimo chytré telefony, je milimetrové vlnové pásmo zapotřebí.“ Dále řekl, že o milimetrových vlnách se vedou diskuze napříč mnoha různými průmyslovými odvětvími a že toto pásmo bude součástí veřejných i soukromých sítí 5G. Dodal, že s možností dynamického sdílení spektra (DSS) bude existující spektrum 4G upgradováno a bude fungovat současně s 5G.

Společnost Qualcomm je přesvědčena, že potenciál pro podniky je obrovský. Podle jejich studie by díky technologii 5G mohly zboží a služby v odvětvích, jako je maloobchod, zdravotnictví, vzdělávání, doprava, zábavní průmysl a další, dosáhnout do roku 2035 hodnoty 12,3 bilionu dolarů. Společnost Qualcomm odhaduje, že hodnotový řetězec 5G vytvoří v roce 2035 výnos 3,5 bilionu dolarů a podpoří až 22 milionů pracovních míst. Qualcomm rovněž predikuje, že technologie 5G povede mezi roky 2020 a 2035 ke kumulativnímu celosvětovému růstu HDP o 3 biliony dolarů.

Mezi případy obchodního využití 5G, kromě chytrých telefonů, patří chytrá továrna a výroba, kde konektivita internetu věcí posune automatizaci a efektivitu na novou úroveň. V odvětví logistiky a dopravy umožní technologie 5G skutečnou revoluci, pokud jde o využívání automatizovaných vozidel a vzdáleného monitorování, ale také v oblasti automatizovaného provozu. V maloobchodu zase sítě 5G vytvářejí předpoklad pro rozšířenou realitu, která přetvoří zážitek z nákupu a také výrazně zefektivní dodavatelský řetězec díky zařízením propojeným přes internet věcí. Zdá se, že s uvedením sítí 5G v Evropě se podniky mají na co těšit. Nastal čas plánovat, jak váš podnik a průmyslový sektor může získat výhodu před konkurencí a naplno využít nových možností, které tyto technologie přinesou, včetně vyšší efektivity, produktivity a pracovního prostředí, ze kterého budou mít užitek vaši mobilní pracovníci.

Značky: