Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Neprerušiteľné zdroje napájania (UPS) vo väčšine aplikácií zvyčajne pracujú s olovenými batériami. Napriek dobrým skúsenostiam s nimi si tieto tradičné UPS stále vyžadujú pomerne častú výmenu batérii a vhodnú infraštruktúru pre olovenú batériu, vrátane batériových miestností s riadenou teplotou a vetraním pre odstraňovanie vodíku. Vzhľadom k tomu, že náklady na lítiovo-iónové batérie a superkondenzátory sa blížia k cene olovených batérii, je teraz možnosť narušiť status quo. Technológia lítiovo-iónových batérií a superkondenzátorov je osvedčená. Teraz má aj nový ekonomický zmysel.

Lítiovo-iónové batérie a superkondenzátory si vzájomne nekonkurujú, skôr sa navzájom dopĺňajú a poskytujú spoľahlivejšie a nákladovo efektívnejšie riešenia pre zákazníkov s kritickými aplikáciami.

Teemu Paakkunaine, Eaton

Lítiovo-iónová technológia batérii poskytuje riešenie s dlhou životnosťou pre systémy, kde pre UPS stačí 5 až 15 minútový rezervný výkon. Pretože ceny môžu byť ešte dvakrát až trikrát vyššie pri porovnaní s olovenými batériami, výhody sú jasné: životnosť až 15 rokov, tolerancia k vyšším okolitým teplotám; vybudovaný monitorovací systém batérii a menšia pôdorysová plocha spolu s nižšiou hmotnosťou. To všetko znižuje celkové náklady na vlastníctvo.

Najnovšou predstavenou alternatívou je superkondenzátor. Ten je vhodný pre aplikácie, ktoré vyžadujú len krátku dobu použitia v rozsahu od niekoľkých sekúnd do pol minúty. Tieto systémy by sa prevažne používali v nemocniciach alebo v dátových centrách, aby zaistili prepojenie, pokiaľ sa nerozbehnú záložné generátory alebo v priemyselných aplikáciách, aby odfiltrovali mikrovýpadky a zabránili zastaveniu výrobných strojov. Superkondenzátory dokážu tolerovať aj širšiu škálu teplôt (až +65 °C)  než lítiovo-iónové batérie a zároveň majú životnosť 12-20 rokov.

Alternatívy k oloveným batériám sa stávajú stále obľúbenejšími a oprávnenejšími a to vďaka zlepšujúcim sa celkovým nákladom na vlastníctvo. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti Eaton, navštívte stránky www.eaton.sk alebo www.eaton-electric.sk.

Značky: