Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Canon, líder v oblasti digitálneho spracovania obrazu, hrdo predstavuje Océ Colorado 1640, prvú veľkoformátovú roll-to-roll tlačiareň so šírkou 64 palcov využívajúcu novú tlačovú technológiu UVgel.

Canon technológiu UVgel navrhol s cieľom zaistiť doposiaľ nevídanú produktivitu a vynikajúcu kvalitu výstupov na širokej škále médií, a ponúknuť tak optimálne riešenie pre rôznorodé spôsoby použitia. Tlačiareň Océ Colorado 1640 stavia na prínosoch technológie UVgel a na najnáročnejších priemyselných štandardoch, a  môže preto napĺňať požiadavky firiem všetkých veľkostí aj v obdobiach najväčšieho dopytu po tlačových službách. Koncoví klienti tak majú aj v prípade veľkých produkčných objemov veľkoformátovej grafiky istotu dostatočne rýchleho splnenia zákazky.

Dopyt po veľkoformátových grafických aplikáciách je na vzostupe a firmy, ktoré pôsobia v tejto oblasti, majú záujem rozšíriť svoje portfólio a chopiť sa nových príležitostí na podnikateľský rast,“ hovorí Mark Lawn, riaditeľ Graphic & Communications Group v spoločnosti Canon Europe. „Až doposiaľ museli tieto firmy pristupovať k podstatným technologickým kompromisom medzi rýchlosťou, kvalitou a možnosťami výberu médií. Uvedením tlačiarne Océ Colorado 1640 s technológiou UVgel prináša Canon na trh optimálnu rovnováhu medzi kvalitou, produktivitou, automatizáciou, rôznorodosťou využitia i prevádzkovými nákladmi. Naša nová tlačiareň posúva hranice roll‑to-roll tlače a umožňuje spoločnostiam, ktoré pôsobia v oblasti grafiky, ďalší rozvoj prostredníctvom rozšírenia ich schopností a uchopenia nových obchodných príležitostí.“

Prelom v produktivite

Nová Océ Colorado 1640 je rýchlejšia než akákoľvek iná tlačiareň v tomto segmente a vďaka špičkovej rýchlosti tlače 159 m2 za hodinu, využiteľnej napríklad pri výrobe billboardov alebo vonkajších bannerov, ponúka poskytovateľom tlačových služieb (PSP) bezprecedentnú úroveň produktivity. Dokonca aj v  prípade tlače s dôrazom na maximálnu kvalitu výstupov – napríklad pre zblízka prezerané materiály v interiéroch – sa môže tlačiareň pochváliť rýchlosťou 40 m2 za hodinu.

Atrament Canon UVgel sa vyznačuje okamžitým „priľnutím“ k povrchu. Výsledkom je riadené a veľmi presné umiestnenie tlačovej kvapky s jeho minimálnym zväčšením. Vďaka minimalizácii rozptyľovania atramentu do okolia i obmedzenia jeho splývania na médiu je možné požadovaný objem atramentu vytlačiť v každom prechode, čo výrazne urýchľuje produkciu. Tlačové výstupy sa tak vyznačujú bohatým a intenzívnym obrazom aj pri vysokých rýchlostiach.

Najmodernejší subsystém nízkoteplotného LED UV vytvrdzovania funguje nezávisle od tlačového vozíka, a UV vytvrdenie po samotnej tlači je tak úplne rovnomerné. Tento spôsob vytvrdzovania významne prispieva k rýchlosti a ku kvalite tlače. Výstupy vytvorené pomocou technológie UVgel sú tak okamžite suché a pripravené na dokončovacie úpravy alebo lamináciu – ide o ideálne riešenie v situáciách, ktoré vyžadujú rýchle spracovanie zákaziek a umiestnenie výstupov.

Produktivitu tlačiarne Océ Colorado 1640 zvyšuje i konfigurácia s dvomi rolkami, vďaka ktorej môžu poskytovatelia tlačových služieb plynule prechádzať medzi dvoma typmi a veľkosťami médií, a zaistiť tak rýchlejšie zmiešanú produkciu.

Vynikajúca kvalita

Océ Colorado 1640 sa môže pochváliť vynikajúcou obrazovou kvalitou, ktorá je rovnaká pre všetky opakované výtlačky. Vďaka presnému a okamžitému „priľnutiu“ atramentu je výsledný obraz veľmi ostrý, s minimálnym zväčšením bodov a s prakticky nulovým výskytom nežiaducich rozptýlených kvapiek. Technológia UVgel navyše umožňuje vysokú a stabilnú kontrolu nad jednotlivými bodmi, a zaisťuje tak vynikajúcu konzistenciu farebného podania naprieč celým výtlačkom.

Súčasťou technológie UVgel je i tlačová hlava, ktorá využíva patentované akustické vzorkovanie pre priebežné sledovanie dýz umožňujúce detegovať a korigovať ich nedostatočný výkon, a prakticky úplne tak brániť vzniku bielych čiar. Akustické vzorkovanie preto prináša bezobslužnú tlač, a znižuje tak množstvo odpadu v podobe nepodarených výtlačkov.

Pri všetkých roll-to-roll tlačiarňach je dôležitým predpokladom na zaistenie vysokej kvality výstupov a rôznorodosti využitia presnosť, s akou tlačiareň posúva médium. V prípade tejto novej tlačiarne stojí za vysokou presnosťou manipulácie s médiami jednak ťažký robustný rám spolu s prvotriednou tuhosťou celého zariadenia, tak aj použitie priemyselných komponentov. Systém navyše využíva i optickú spätnú väzbu, ktorá neustále monitoruje posun média a automaticky v prípade potreby koriguje dĺžku následného kroku.

Široká škála využitia

Océ Colorado 1640 je ideálna tlačiareň na produkciu materiálov určených na vnútorné i vonkajšie použitie, a to vrátane plagátov, bannerov, vonkajších značení, materiálov na podporu predaja, billboardov, okennej grafiky, nálepiek i  zákazkových tapiet.

Technológia UVgel využíva nízkoteplotné LED vytvrdzovanie, vďaka ktorému dochádza len k celkom minimálnemu ovplyvneniu média – škála potlačiteľných substrátov je tak omnoho širšia a zahŕňa napríklad tenké i na teplo citlivé materiály.  UVgel atrament navyše neobsahuje žiadnu vodu, čo výrazne znižuje nafúknutie média, a teda zlepšuje i jeho rozmerovú konzistenciu.

UVgel atrament zaisťuje široký farebný gamut porovnateľný s eco-solventnými atramentami, ale s dopadmi na životné prostredie a bezpečnostným profilom latexových a UV atramentov. Tlač vytvorená pomocou technológie UVgel je odolná, farebne stála a vysoko odolná voči negatívnym vplyvom, ktoré sú typické pre vonkajšie prostredie. Výstupy sú navyše bez zápachu a neobsahujú VCL oleje, a spĺňajú tak najprísnejšie ekologické normy pre použitie v interiéroch.

Rýchlejšia návratnosť investície

Canon tlačiareň Océ Colorado 1640 navrhol s orientáciou na nízke celkové prevádzkové náklady, a teda aj s cieľom ponúknuť zákazníkom rýchlejšiu návratnosť investície. Technológia Canon UVgel umožňuje v porovnaní s konkurenčnými spôsobmi tlače znížiť spotrebu atramentu až o 40 percent, a to vďaka efektívnejšiemu spôsobu vystreľovania kvapiek atramentu, podstatne menšej spotrebe atramentu pri údržbe dýz a odstráneniu potreby použitia optimizérov pre fixáciu pigmentu na povrchu média.

Podpora automatizácie zo strany novej tlačiarne umožňuje skrátiť čas potrebný na jej obsluhu, a to až na tretinu v porovnaní s konkurenčnými technológiami. Konkrétnym príkladom môže byť využitie jedinečného systému s dvomi rolkami, ktorý znižuje časové nároky spojené s vkladaním médií. Už v samotnom návrhu tlačiarne tak Canon zohľadnil požiadavky na maximálny čas prevádzkyschopnosti a minimálne nároky na údržbu.

„Canon novou tlačiarňou Océ Colorado 1640 prináša do sveta roll-to-roll tlače zásadné inovácie, vďaka ktorým môžu poskytovatelia tlačových služieb zameraní na produkciu menších objemov prejsť nákladovo prijateľným spôsobom k skutočnej produkčnej tlači. Navyše s možnosťou rýchlej návratnosti investície. Poskytovateľom tlačových služieb, ktorí už s veľkými objemami pracujú, ponúka Océ Colorado 1640 jedinečnú a nákladovo prijateľnú univerzálnu technológiu,“ pokračuje Mark Lawn.

Technológia UVgel je kľúčom k odhaleniu úplného potenciálu z pohľadu produktivity i portfólia ponúkaných tlačových služieb a predstavuje skutočne mocnú platformu pre úspešnú expanziu. A to v širokej škále tlačových aplikácií z oblasti vonkajšieho značenia i grafickej tlače,“ dodáva Mark Lawn.

Verejnej premiéry v rámci regiónu Európy, Stredného východu a Afriky sa nová tlačiareň Océ Colorado 1640 dočká na veľtrhu FESPA 2017, ktorý prebehne na výstavisku v Hamburgu v dňoch 8. až 12. mája 2017.

Značky: