Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Celosvetový predaj smartfónov dosiahol vo štvrtom kvartáli 2017 (4Q17) 397 miliónov kusov, čo je medziročný nárast o jedno percento. Dopyt bol ťahaný predovšetkým krajinami Stredného východu a Afriky, ktoré zaznamenali osempercentný rast a krajinami strednej a východnej Európy, kde sa dopyt zvýšil o sedem percent. Celosvetovo sa priemerná predajná cena (ASP) smartfónov zvýšila medziročne o desať percent na 363 USD, čo predstavuje zatiaľ najrýchlejšie tempo rastu za štvrť roka.

Pradaj smartfónov 4Q 2016 versus 4Q 2017Počet predaných kusov v miliónochHodnota predaja (v miliardách USD)
4Q164Q17medziročný rozdiel v %4Q164Q17medziročný rozdiel v %
Západná Európa 38,337,0-3%16,118,817%
Stredná a východná Európa22,625,27%5,46,928%
Severná Amerika58,762,06%27,428,54%
Latinská Amerika33,135,06%10,011.212%
Stredný východ a Afrika42,646,28%10,610,93%
Čína118,4114,7-3%36,643,017%
Vyspelé ázijské krajiny20,318,5-9%13,913,2-5%
Rozvíjajúce sa ázijské krajiny58,958,6-1%10.111,514%
CELKOVO393,9397,21%130,1144,011%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) – dáta zistené v POS na 75+ trhoch, mesačné dáta do konca novembra 2017, plus týždenné dáta do 31. decembra 2017. Percentá sú zaokrúhlené.

 

Arndt Polifka, globálny riaditeľ výskumu telekomunikácií v GfK, hovorí: „Medziročný rast dopytu po smartfónoch sa zmierňoval už štvrtý po sebe idúci štvrťrok, predstavoval len jedno percento a vo 4Q17 dosiahol 397 miliónov kusov. Hodnota predajov sa však v tomto kvartáli zvýšila o 11 percent, čo predstavujev v takto vyspelej technologickej kategórii výnimočný rast. Je to vďaka tomu, že rozšírenie smartfónov s väčšou uhlopriečkou motivovalo spotrebiteľov k nákupu drahších zariadení.“

Západná Európa: rast výnosov a pozitívny výhľad

V 4Q17 dosiahol dopyt po smartfónoch v západnej Európe 37,0 miliónov kusov, čo znamená medziročný pokles o tri percentá. Napriek tomuto zníženiu počtu predaných kusov sa hodnota predaja zvýšila o 17 percent, najmä vďaka Veľkej Británii, kde došlo k jej zvýšeniu o 24 percent a vďaka Francúzsku, kde hodnota predaja stúpla o 19 percent. V roku 2017 dosiahla hodnota predaja v západnej Európe celkovo 56 miliárd USD, teda o päť percent viac ako v roku 2016. Avšak predaj počtu predaných telefónov na trhu klesol o 4 percentá na 125,6 miliónov predaných kusov. Výhľad na rok 2018 je pre tento región pozitívny, pretože sa očakáva nárast dopytu o jedno percento na celkových 126,4 milióna kusov.

Stredná a východná Európa: najväčšie oživenie a najvyšší rast hodnoty predajov zo všetkých regiónov

Oživenie dopytu v strednej a východnej Európe pokračovalo a predaj smartfónov dosiahol v 4Q17 celkovo 25,2 milióna kusov, čo je medziročný nárast o sedem percent. Ďalej, podobne ako v západnej Európe, hodnota predajov vzrástla medziročne o významných 28 percent. V roku 2017 zaznamenal región predaj 85,2 milióna smartfónov, to je v porovnaní s rokom 2016 nárast o 9 percent. A očakáva sa, že v roku 2018 bude rast pokračovať; GfK predpovedá šesťpercentný nárast dopytu, najmä vďaka jeho posilneniu v Rusku a na Ukrajine.

Severná Amerika: najsilnejší rast dopytu za viac ako dva roky

Trh smartfónov zaznamenal vo 4Q17 medziročný zvýšený dopyt o šest percent, a to je najvyšší nárast za viac ako dva roky. Hodnota predaja vzrástla o štyri percentá na 28,5 miliardy USD. Vďaka tomu sa predaj v roku 2017 zvýšil v porovnaní s rokom 2016 o dve percentá a a dosiahol 201,3 miliónov kusov. Neočakáva sa však, že tento nedávny vzostup potrvá a GfK predpovedá, že dopyt zostane v roku 2018 na rovnakej úrovni ako v roku 2017.

Latinská Amerika: silné oživenie, ale výhľad zostáva umiernený

V dôsledku značného oživenia v Brazílii pokračoval v Latinskej Amerike rast dopytu po smartfónoch aj vo 4Q17, keď predaj stúpol medziročne o šesť percent na 35,0 miliónov kusov. Vďaka tomu vzrástol predaj v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 o deväť percent. GfK však predpovedá pre rok 2018 v tomto regióne v porovnaní s 2017 len umiernený rast na úrovni dvoch percent v dôsledku spomalenia ekonomiky v Brazílii.

Stredný východ a Afrika: silný rast dopytu po smartfónoch zaisťujú predovšetkým Egypt a Saudská Arábia

Na Strednom východe a v Afrike sa predalo vo 4Q17 celkovo 46,2 milióna smartfónov, čo predstavuje medziročný nárast 8 percent, o ktorý sa zaslúžili predovšetkým Egypt a Saudská Arábia. V Egypte stúpol počas štvrťroku dopyt o impozantných 28 percent a v Saudskej Arábii o 24 percent. V roku 2017 predstavoval predaj smartfónov v regióne celkovo 176,5 milióna kusov, teda o štyri percentá viac ako v roku 2016. GfK predpovedá pre rok 2018 rast dopytu o päť percent, pretože relatívne nízka penetrácia smartfónov ponecháva značný priestor pre zákazníkov, ktorí ich budú kupovať prvýkrát.

Čína: nehľadiac na pokles dopytu bol rast hodnoty predajov mimoriadny

Počas štvrtého štvrťroka dopyt po smartfónoch v Číne viazol – predaj poklesol medziročne o tri percentá na 114,7 milióna kusov. Bolo to prvýkrát za dva a pol roka, keď v tejto krajine došlo k medziročnému zníženiu. Ale hodnota predaja medziročne vzrástla o 17 percent, pretože spotrebitelia prechádzajú od bežných telefónov k zariadeniam, ktoré sú technicky dokonalejšie a drahšie. V roku 2017 dopyt stúpol o jedno percento na 454,4 milióna kusov, aj keď z hľadiska hodnoty išlo o oveľa vyšší rast, a síce o 14 percent v porovnaní s rokom 2016.

Vyspelé ázijské krajiny *: dopyt znižuje Južná Kórea

V rozvinutých ázijských krajinách sa vo 4Q17 predalo 18,5 milióna kusov, čo znamená medziročný pokles o deväť percent spôsobený predovšetkým dvadsaťjeden percentým poklesom v Južnej Kórei. V roku 2017 predstavoval predaj smartfónov v regióne celkovo 68,5 milióna kusov, a to je o šesť percent menej ako v roku 2016. GfK však predpovedá pre rok 2018 návrat k rastu o dve percentá predovšetkým vďaka zlepšujúcej sa situácii v Japonsku.

Rozvíjajúce sa ázijské krajiny *: vo 4Q17 zažíva región vôbec prvýkrát medziročný pokles

Rozvíjajúce sa ázijské krajiny zaznamenali vo 4Q17 predaj 58,6 milióna kusov smartfónov, teda medziročne o jedno percento menej. Spôsobil to hlavne trojpercentný pokles v Indii, kde rast počtu predaných lacných telefónov 4G pravdepodobne kanibalizoval predaj smartfónov. V roku 2017 sa v regióne predalo 232,7 milióna smartfónov, čo je v porovnaní s rokom 2016 zvýšenie o osem percent. GfK predpovedá, že rast v tomto regióne v roku 2018 dosiahne deväť percent.

Yotaro Noguchi, produktový vedúci v divízii GfK pre trendy a prognózy k tomu poznamenáva: „Výhľad na rok 2018 je pozitívny a GfK predpovedá, že globálny dopyt po smartfónoch sa zvýši v porovnaní s rokom 2017 o tri percentá, a to najmä vďaka vývoju v rozvíjajúcich sa ázijských krajinách a v strednej a východnej Európe. Vyspelé trhy začínajú byť nasýtené a výrobcovia s smartfónov sa teda zamerajú hlavne na udržanie zákazníkov, čo popri stále vyššej komoditizácii povedie k väčšej inovácii a diferenciácii s cieľom zvýšiť predaj.“

Predaj smartfónov 2016 versus 2017Predaj kusov (v miliónoch)Hodnota predaja (v mld. USD)
20162017medziročný rozdiel v %20162017medziročný rozdiel v %
Západná Európa131,0125,6-4%53,556,05%
Stredná a východná Európa78,085,29%16,821,226%
Severná Amerika198,2201,32%82,984,01%
Latinská Amerika105.9115.89%30.936.819%
Stredný východ a Afrika168,9176,54%42,141,5-1%
Čína448,5454,41%133,1152,314%
Vyspelé ázijské krajiny72,968,5-6%46,144,2-4%
Rozvíjajúce sa ázijské krajiny214,5232,78%34,542,724%
CELKOVO1.417,91.460,03%439,9478,79%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) – dáta zistené v POS na 75+ trhoch, mesačné dáta do konca novembra 2017, plus týždenné dáta do 31. decembra 2017. Percentá sú zaokrúhlené.

 

Poznámka pre editorov

Táto správa vychádza z finálnych dát výskumu GfK Point of Sales uskutočneného v októbri a novembri 2017 a z odhadov založených na týždenných decembrových dátach.

GfK spracováva prognózy dopytu a nákupu koncových užívateľov, nie tovar expedovaný výrobcami. Veľkosť trhov vychádza zo sledovania predajných miest (POS) vo viac ako 75 krajinách, pričom aktualizácia sa vykonáva raz týždenne a raz mesačne. V Spojených štátoch GfK využíva pre zostavovanie výhľadov vlastné trhové modely a spotrebiteľský výskum, nie POS. Hodnoty sú založené na nedotovaných maloobchodných cenách. Dáta sú k dispozícii raz za štvrť roka, ďalšie budú zverejnené v apríli 2018.

Dáta za severnú Ameriku: GfK zmenila svoj predikatívny model pre smartfóny v USA, ktorý teraz zahŕňa aj skôr nesledované segmenty trhu (vrátane menších mobilných operátorov, virtuálnych operátorov /MVNO/ a súkromných kanálov, ako sú napríklad obchody vlastnené výrobcom). GfK v minulosti predpokladala, že mix nezachytených predajov smartfónov bude klesať, pretože veľký podiel na trhu mali predovšetkým významní operátori mobilných telefónov. Avšak na základe analýzy veľkoobchodných pripojení, ktoré hlásili všetci operátori, dospela GfK k záveru, že nezachytený segmentový mix de facto naďalej rástol. Do budúcnosti bude GfK určovať veľkosť trhu USA na základe analýzy dát od operátorov zahŕňajúcich aj čisté prírastky, odchod (odliv) zákazníkov a upgrady telefónnych prístrojov.

Značky: