Prišla vám nová obálka s červeným prúžkom? Od štátu ste v nej dostali dôležitú zásielku, preto obálku určite nehádžte do koša. Je pre vás dôležitá a povieme si, čo to pre vás znamená.

Ročná úspora viac ako 3 600 000 eur

Projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) s názvom Centrálne úradné doručovanie (CUD) znamená, že všetky rozhodnutia štátu sa spracujú už len elektronicky, nie na papieri. Výsledkom je nielen šetrenie prírody, ale v priebehu piatich rokov by to malo ušetriť desiatky miliónov eur.

Porovnanie doterajšej a novej obálky, ktorú dostanete od štátu

Elektronizácia doručovania úradných rozhodnutí má zabezpečiť zjednodušenie, sprehľadnenie aj formálne zjednotenie celého procesu. Pritom pre tých, ktorí ešte elektronicky so štátom nekomunikujú, systém automaticky zašle rozhodnutia na listinné spracovanie Slovenskej pošte, a tá vám ho doručí ako doteraz. Došlá obálka bude mať na sebe červený prúžok a keď si ju preberiete, príslušný úradník o tom dostane ihneď informáciu.

Úradníci to budú mať jednoduchšie

Výhodou CUD je, že úradníci už nebudú musieť skúmať, či daný subjekt, ktorému zasielajú rozhodnutie, má alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na portáli slovensko.sk. Uzavretá zmluva so Slovenskou poštou pritom platí do roku 2022. CUD je spustené pre 34 štátnych inštitúcií a ústredných orgánov štátnej správy vrátane všetkých ministerstiev, Finančnej správy SR či Štatistického úradu SR. Spusteniu CUD predchádzala pilotná prevádzka spustená už júli tohto roka. Prvým pilotným partnerom bolo Ministerstvo spravodlivosti SR.

Takto vyzerá teraz rozhranie na odoslanie zásielky z pohľadu úradníka

Nová obálka

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke novaobalka.sk. Tá obsahuje prehľadné informácie o tom, čo je CUD a aké sú jeho výhody, čo nájdete v obálke a popis dokumentov a príloh. Takto sa dá ľahko skontrolovať, či vám prišiel správny dokument, kým a kedy bol vytvorený a aký je kontakt na ďalšie informácie o samotnom dokumente.

Peter Ďurica, generálny riaditeľ NASES

Vyjadrenie nového generálneho riaditeľa NASES, Petra Ďuricu: „NASES aktívne spolupracuje so všetkými štátnymi organizáciami. Z našej strany sa snažíme poskytnúť súčinnosť vo všetkých krokoch potrebných k napojeniu ich systémov na slovensko.sk,“ 

Čo nájdete v obálke?

Obálka s červeným prúžkom bola teda vytvorená v rámci CUD a celý proces vytvárania tejto novej obálky prebiehal elektronicky. Obálka obsahuje Úradný dokument v listinnej podobe a k nemu je priložený špeciálny list – Doložka o autorizácii, ktorá je listinným rovnopisom elektronického úradného dokumentu. Prvý list zásielky obsahuje doručovaciu adresu na jednej strane a na druhej je vytlačená Doložka o autorizácii. V nej sú uvedené všetky informácie popisujúce samotné dokumenty, ktoré zásielka obsahuje.

V zásielke na pravom spodnom okraji sú tieto informácie:

  • názov konkrétneho dokumentu,
  • poradie stránok v obálke,
  • znaky slúžiace na určenie kompletnosti vytlačených listov.

Ak nemožno dodať adresátovi poštovú zásielku, táto už nebude vrátená, ale poštový podnik takú poštovú zásielku zničí do 30 dní odo dňa doručenia informácie o výsledku doručenia.

Dobre vám radíme, je lepšie si zradiť elektronickú schránku na serveri slovensko.sk. Dostanete sa tak k vašej pošte rýchlejšie. Ak ju nemáte, dostanete od štátu listovú zásielku s červeným prúžkom.

Viac informácií nájdete na stránke www.novaobalka.sk

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.