Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Odbúranie byrokracie pri nahlasovaní poistencov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, jednotný informačný systém Ministerstva financií SR či telefonická zdravotná linka, ktorá slúži ako takzvaný doktor na telefóne, DôveraLinka24.

Tieto projekty získali prvé miesta v prestížnej Cene ITAPA.

Kategória: Nové služby pre občana

V prvej kategórii porota oceňovala projekty, ktorých cieľom bolo zavedenie služieb, ktoré majú zjednodušiť život bežného občana.

itapa_galavecer2_web2016_8_nowat

  1. miesto získala Všeobecná zdravotná poisťovňa za projekt Online prepojenie s registrami ISVS – časť Register fyzických osôb. Jeho zhotoviteľom bola spoločnosť Asseco Central Europe. Projekt zrušil povinnosť hlásiť poisťovni zmenu adresy či iných informácií o poistencovi, ktoré sú uložené v Registri fyzických osôb. Odpadla tak potreba vyplňovať formulár, skenovať či archivovať množstvo údajov. „V elektronizácii plánujeme pokračovať aj naďalej, napríklad s registrom právnických osôb,“ povedal pri vyhlásení výsledkov na Galavečere ITAPA Miroslav Kočan, generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
  2. miesto získal projekt Smart Sociálna Poisťovňa od samotnej poisťovne ako zadávateľa. Dodávateľom riešenia bola spoločnosť EMM. Ide o nový spôsob registrácie zamestnancov do Sociálnej poisťovne, ktorý zvládne bez potreby zaškolenia každý používateľ smartfónu. Komisia ocenila riešenie komplikovanej komunikácie, a takisto výsledok projektu – mnoho živnostníkov a majiteľov malých firiem teraz už pri nahlasovaní a odhlasovaní zamestnancov do poisťovne nepotrebuje personalistu. Tri kliknutia v mobile, a je to.
  3. miesto vyhrala Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy. Žiadateľom tohto projektu bolo Hlavné mesto SR a zhotoviteľom firma Lomtec.com. Ambíciou bolo vytvoriť elektronické hlavné mesto. A podarilo sa, projekt zjednoduší život obyvateľom Bratislavy, ktorí môžu vďaka nemu využívať 85 nových elektronických služieb, ako napríklad nahlásenie trvalého pobytu, zaplatenie dane z nehnuteľnosti či dane za psa.

Špeciálne uznanie v kategórii Nové služby pre občana

Hodnotiaca komisia Ceny ITAPA tento rok udelila viacero špeciálnych uznaní. V kategórii Nové služby pre občana ocenila až dva projekty. Prvým z nich je DôveraLinka24, projekt od Dôvery Zdravotnej poisťovne. Linka zaisťuje telefonické konzultácie ohľadne zdravotných problémov pacienta s lekárom. Pacienti sú doma a po zavolaní na DôveraLinku24 získajú okamžitú odbornú konzultáciu, pretože lekár na druhej strane linky dostane prístup k údajom pacienta (s jeho súhlasom) z jeho elektronickej zdravotnej karty.

Druhým oceneným v tejto kategórii je Elektronický podpis pre každého. Projekt do súťaže prihlásil dodávateľ riešenia – spoločnosť Disig. ITAPA udelila špeciálne uznanie tomuto projektu za snahu o zjednodušenie používania elektronického podpisu, ktorý bol doteraz veľmi komplikovaný.

Kategória: Nové služby pre spoločnosť

itapa_galavecer1_web2016_8_nowat

V kategórii Nové služby pre spoločnosť odborná komisia Ceny ITAPA hodnotila projekty, ktorých cieľom je prispieť k lepšej a fungujúcej spoločnosti.

  1. miesto v tejto kategórii získal projekt Centrálna správa referenčných údajov pre Ministerstvo financií SR. Projekt, ktorý pripravil Hewlett Packard Slovakia, prepája informačné systémy až 15 štátnych inštitúcií, ako napríklad MF SR, Sociálnu poisťovňu SR či Finančnú správu SR. „Občan poskytne štátu údaje len raz, potom už všetko za neho vyrieši štát,“ povedal na Galavečere ITAPA pri vyhlásení výsledkov Zdenko Böhmer, country manager Hewlett Packard Slovakia. To znamená, že ľudia sa nemusia pripájať na viacero informačných systémov jednotlivých inštitúcií, všetko nájdu na jednom mieste.
  2. miesto si odniesol projekt Monitorovania biotopov a druhov Európskeho významu. Zadávateľom bola Štátna ochrana prírody SR, zhotoviteľom bol Lomtec.com. Základným cieľom tohto monitorovania je zlepšenie informovanosti o výskyte a stave druhov a biotopov európskeho významu. Projekt prvýkrát vytvára komplexný register biotopov na Slovensku.
  3. miesto získal projekt Finančného riaditeľstva SR Informačný systém kontrolných známok – aplikácia Superkolky. Projekt eliminuje problém nelegálnych, či falšovaných kolkov na liehovinách a tabakových výrobkoch. Nutnosť zavedenia digitálnych identifikačných známok priniesla metanolová kauza, ktorá v ČR vypukla v roku 2012. Aplikácia generuje jedinečné čísla, ktoré zaistia, že alkohol pochádza od legálneho výrobcu a kolok nie je falšovaný.

Špeciálne uznanie v kategórii Nové služby pre spoločnosť

Špeciálne ocenenie si odniesol projekt Kyberšikanovanie.sk od zadávateľa a riešiteľa, ktorým bolo občianske združenie eSlovensko. Tento projekt si zobral pod palec nepríjemný problém dnešnej doby – kyberšikanu. Porota ocenila entuziazmus projektových lídrov a tiež veľkorysý a multimediálny prístup projektu. Ten zaznamenal už 350 000 návštevníkov webstránky, pričom až 5 000 používateľov si stiahlo pripravené videá a filmy.

Cena Rádia Slovensko

Už po tretíkrát sa udeľuje cena Rádia Slovensko na ITAPA, v ktorej si víťazný projekt určili poslucháči vo vysielaní Rádia Slovensko. Nominovaných bolo 5 projektov – Aplikácia Superkolky, Kyberšikanovanie, Elektronický podpis pre každého, Monitoring biotopov a druhov európskeho významu a Smart Sociálna poisťovňa.

Za najužitočnejšiu službu poslucháči Rádia Slovensko zvolili práve Aplikáciu Superkolky z dielne Finančného riaditeľstva SR. “Už nebude možné realizovať podvody s kolkami. Ľudia majú najmä z falšovaného alkoholu strach,” uviedol František Imrecze, generálny riaditeľ Finančného riaditeľstva SR po odovzdaní Ceny Rádia Slovensko na Galavečere ITAPA.

Značky: