Výsledkom bude zdravšie ovzdušie v domácnostiach, ktoré bude automaticky prispôsobované podľa vnútorných a vonkajších podmienok.

Spoločnosť Velux je asi najznámejším výrobcom strešných okien. Trend IoT, teda internetu vecí a inteligentných domácností zaznamenal aj Velux a uzavretím partnerstva s NetAtmo veľmi rýchlo nastúpil na „rozbehnutý vlak“. NetAtmo je pomerne známa spoločnosť (testovali sme od nej niekoľko veľmi dobrých zariadení), ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou IoT zariadení, zameraných na počasie, energetiku, bezpečnosť a ovzdušie. Samozrejmosťou je viacero osvedčených zariadení, zameraných na spomenuté kategórie.

Tieto zariadenia sú predávané na celom svete, v rôznych distribučných sieťach. V redakcii sme testovali meteorologickú stanicu NetAtmo, ktorá nás prekvapila možnosťami, a tiež pomerne presnými výsledkami. Samozrejmosťou je ovládanie cez aplikáciu v smartfóne – aj vzdialene. Partnerstvo týchto dvoch spoločností bolo veľkolepo oznámené, ako inak, na výstave CES v Las Vegas, dňa 3.1.2017. Pri príležitosti predstavenia produktu – Velux Active, získali tieto spoločnosti dve prestížne ocenenia za Smart-Home a Eco-design – CES Awards. To je pekný začiatok.

Čo prinesie partnerstvo spoločností Velux a NetAtmo

Tieto dve spoločnosti predstavili inovatívny systém- Velux Active, ktorý má ustrážiť zdravý vzduch v domácnostiach, a taktiež sa postará o dostatok svetla. To všetko automaticky, za pomoci rôznych senzorov a snímačov. Systém bude obsahovať WiFi bránu, teda riadiacu jednotku (RJ) a viacero senzorov, ktoré budú integrované v priestore, ale aj priamo do okien Velux. Ovládanie systému a senzorov bude riešené cez RJ a aplikáciu v smartfóne – podporované platformy sú Android a iOS.

Systém bude monitorovať všetky vnútorné a niekoľko vonkajších parametrov. To je – teplota, vlhkosť, hodnota CO-2, úroveň slnečného žiarenia- UV, úroveň svetla a zároveň aj klimatizáciu. Zozbierané údaje (zo všetkých senzorov) spracuje riadiaca jednotka, údaje vyhodnotí a vydá povel ovládaným zariadeniam – žalúzie, okná, klíma a pod. Týmto sa zabezpečí optimálne vnútorné ovzdušie, ktoré bude prospešné pre zdravie človeka. Toto všetko bude robiť systém automaticky, od používateľa sa vyžaduje jediné, zdravo žiť a užívať si komfort. Ak by používateľovi prednastavené parametre nesedeli, môže konfigurovať a nastavovať systém podľa seba.

Vyjadrenia CEO spoločností NetAtmo a Velux

„Už veľmi skoro sa váš domov postará o vaše „zdravie“ sám, tým, že vám zaistí dostatok denného svetla a čerstvého vzduchu. A to presne vtedy, keď to bude potrebné. Velux vytvára lepšie životné podmienky pre svojich zákazníkov už 75 rokov. Spolupráca s NetAtmo predstavuje dôležitý krok vpred, ktorý vám poskytne ešte väčšie pohodlie, pohodu a energetickú úspornosť. Povedal Jorgen Tang-Jensen, generálny riaditeľ skupiny Velux.“

„Sme veľmi radi, že môžeme rozvíjať naše inovatívne riešenia spolu so spoločnosťou Velux, ktorá je jednotkou v oblasti strešných okien. Vďaka tomuto partnerstvu budeme demonštrovať našu schopnosť vytvoriť riešenia, ktoré budú integrované do domovej infraštruktúry, a taktiež priamo riešiť trh – B2B. Napokon ukážeme naše schopnosti a skúsenosti z oblasti umelej inteligencie, integrácie softvérových produktov, elektroniky a užívateľských skúseností. Povedal Fred Potter, zakladateľ a prezident spoločnosti NetAtmo.“

Na tieto systémy sa tešíme a dúfame, že ich čoskoro uvidíme aj na našom trhu. Dostupnosť a cena zatiaľ nie je známa. Zariadenia v domácnostiach sú čoraz viac prepájané a obyvateľstvo si na tento nový štandard automatizácie pomaly zvyká. Avšak, chce to ešte čas, aby sa tieto riešenia dostali do bežných domácností, nakoľko je to z hľadiska cenových relácii pre množstvo obyvateľstva stále nedostupná záležitosť.

Viac o meteorologickej stanici NetAtmo:

NETATMO – špičková meteorologická stanica s Wi-Fi a cloudom

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE