VMware si nechal vypracovať štúdiu, ktorá mala za úlohu zistiť, čo hľadajú a potrebujú IT oddelenia v podnikoch. Je toho viac ako len zabezpečiť licenciu pre Office na každého používateľa…

V krátkosti povedané sa situácia ohľadne IT vo firmách hodnotí ako smerovanie k decentralizácii. Je to nový smer, ktorým sa podniky uberajú. Ostatné to čaká. Najmä ak budú chcieť zostať v hre, rásť a zostať konkurencieschopnými.

Dlhú dobu IT znamenalo tradičnú správu pod hlavičkou jednej organizácie a jedno oddelenie hovorilo o tom, čo sa schváli a ako sa bude používať. Typicky nielen nákup HW ale licencií. Či už vo forme OS, aplikácií alebo databázových rozšírení. Tým vznikali neraz duplicity a neprehľadnosť. Mnohí si viete predstaviť škatule softvérov, ktoré sú zaprášené a nikdy neboli otvorené.

Problém nastáva vtedy, keď tie „tradičné“ IT organizácie potom nie sú schopné reagovať na nové požiadavky.

Dnes majú IT oddelenia a IT organizácie na starosti aj priamo zisky spoločnosti a dopad na spoločnosť kvôli riešeniam IT je absolútne previazaný. To znamená, že oddelenie si nemôže dovoliť, prijať návrh na softvérové riešenie, ktoré by využili na marketingu. No prísť s ním až o pol roka – rok, nie je riešenie. Musí skrátka reagovať pružnejšie.

Navyše IT je v jednotlivých oddeleniach a každé má svoje predstavy. Napríklad marketingové oddelenie chce zaviesť nový nástroj. Typické IT spraví prieskum, potom začnú riešiť, ako to integrovať do svojich systémov a trvá to veľmi dlho.

Dnes si toto marketingové oddelenie službu implementuje samé, napríklad prenajatím z cloudu. No potom zistia, že je to nekompatibilné s ich infraštruktúrou. IT organizácia však potom má byť zodpovedná za niečo, čo na začiatku vôbec neimplementovala.

Globálny výskum obsahuje aj 60 respondentov z Českej republiky. Údaje sú relevantné aj v našom regióne, hoci bol aplikovaný na 2000 pracovníkov s rozhodovacou právomocou v IT v krajinách ako Francúzsko, Rakúsko, Veľká Británia, Japonsko, Izrael, Čína, Turecko, Thajsko atď. K tomu bolo oslovených 2000 manažérov vo firmách s viac ako 1000 (v niektorých krajinách 500) zamestnancov.

VMware sa snaží zavádzať u zákazníkov automatizáciu na odstránenie rutinných činností. IT organizácie v podnikoch sa potom môžu naozaj sústrediť na to, čo potom požadujú iné oddelenia v organizáciách.

Väčšina IT organizácií už cíti potrebu automatizovať. Z toho narastá obava, že ľudia v IT už nebudú potrební. To je fáma, pretože títo samí ľudia sa budú môcť sústrediť na zavádzanie noviniek a požiadaviek pre iné oddelenia.

IT organizácie v tradičnom IT prestáva mať kontrolu nad riešeniami vo firme. Kto za čo platí, koľko je licencií, odpovedá bezpečnostným štandardnom, nie sú kúpené služby, ktoré sa nepoužívajú atď.?

Tu je problém viacerými prihlasovacími menami a účtami. Človek, ktorý odíde z firmy má neraz prístup k firemným veciam, pretože z niektorých aplikácií ho zabudli odhlásiť.

VMware sa primárne organizuje v lokálnych IT organizáciách. Cesta VMware je aplikovať u firiem hybridný cloud (VMware mu hovorí Cross-Cloud Architecture). Typicky to môže byť nejaké oprávnenie k diskom alebo účtovným záznamom. Napríklad sa nebude využíva jednotné firemné riešenie na ukladanie dát ale kombinovať s nákupom účtov u Dropboxu. Človek odíde z firmy, vymažú mu konto „do firmy“, no na zdieľané firemné úložisko u Dropboxu mu účet zostane. IT oddelenie ho u seba nemusí priamo vidieť a tak ide o ďalšie riziko.

VMware dokáže analyzovať na základe sieťovej prevádzky rôzne iné služby. Primárne sa zameriavajú na služby Microsoft Azure alebo Amazon Web Services, no zachytia aj úniky služieb ako Dropbox. Discover proces prebieha na viacerých úrovniach, Dropbox je jeden z mála príkladov, u ktorého VMware analyzuje existenciu dátového toku, no nezasahuje do toho.

Najmä z dôvodu, že táto služba beží inde. V každom prípade ide o komplexné riešenie, pretože aj o toto sa postará táto firma. Ak by to tak nebolo, bolo by nutné túto sieťovú analýzu služieb hodiť na plecia bezpečnostnému IT oddeleniu.

Tým, že by neboli výsledky zjednotené s Discovery procesom, tvorili by oddelené štatistiky používania „nevhodného“ cloud riešenia a neboli by tak dobre viditeľné.

VMware umožňuje aj tzv. Discovery proces. To znamená, že VMware spraví analýzu toho, čo tam už je vo firme z cloudových služieb a ukážu im jednak ich stav služieb aj potenciálne riziká.

Michal Reiter, Praha

Náklady spojené so služobnou cestou hradila spoločnosť VMware, Inc.

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.