Analýza webového portálu Money.com a firmy Payscale ukázala, aké zručnosti ľudí si dnes zamestnávatelia cenia najviac. Najužitočnejšie z hľadiska výšky platu je ovládanie softvéru SAS.

Schopnosť pracovať pod tlakom a s vysokým nasadením, dodržiavanie termínov, zvládanie stresu, komunikatívnosť, alebo rýchle prispôsobenie sa zmenám – to všetko sú vlastnosti, ktoré nepochybne prispievajú k úspechu na trhu práce a súvisia s výškou príjmu.

Ktoré konkrétne zručnosti si však v súčasnosti zamestnávatelia cenia najviac, takže majú aj najvýraznejší vplyv na výšku platu? Na túto otázku priniesli odpoveď portál Money.com spolu so spoločnosťou Payscale, ktorá spracúva dáta z oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Analýza 54 miliónov profilov zamestnancov v 350 odvetviach ukázala, ktoré zručnosti majú najväčší vplyv na výšku platu, na príležitosti uplatnenia na trhu práce a na kariérny rast. Pre presné určenie najcennejších schopností autori štúdie porovnávali ľudí s rovnakými titulmi, vekom a skúsenosťami s tých istých lokalít, pričom skúmali až 2300 zručností.

Z analýzy vyplynulo, že bez ohľadu na odvetvie, senioritu človeka a jeho postavenie v organizačnej štruktúre, má najväčší prínos pre výšku platu schopnosť ľudí dať zmysel dátam. Firmy dnes majú k dispozícii bezprecedentné množstvá dát o zákazníkoch, o dodávateľoch a o predaji. Vďaka dátam dokážu firmy presnejšie cieliť na zákazníkov s kampaňami alebo inou komunikáciou, zlepšovať služby, alebo ponúkať personalizovanejšie produkty – ak samozrejme majú ľudí, ktorí vedia ako dáta manažovať, analyzovať a vydolovať z nich užitočné informácie pre rozhodovanie.

Analýzy dát sa stávajú nevyhnutnosť pre firmy, ktoré chcú svoje fungovanie zefektívniť, alebo získať konkurenčnú výhodu. Dnes tieto schopnosti začínajú byť užitočné nielen v marketingu, ale napríklad aj v logistike, vo výrobe či na oddeleniach rizík,“ hovorí Hana Kvartová, country manažérka firmy SAS pre Slovensko a Českú republiku.

Vôbec najcennejšia schopnosť, ktorá na trhu práce zvyšuje príjem v priemere o 6,1 %, je podľa Money a Payscale ovládanie softvéru SAS, ktorý slúži práve na analýzy dát. Na druhom mieste je schopnosť manažovať a dolovať dáta, ktorá zvyšuje plat o 5,1 %. Kandidáti, ktorí dokážu dáta modelovať, sa v priemere tešia o 5 % vyšším zárobkom.

K ďalším cenným zručnostiam, ktoré pozitívne vplývajú na výplatné pásky, patria vyjednávacie schopnosti (+ 5 %) a schopnosť analyzovať a rozumieť finančným výkazom (+ 4 %). Nie je prekvapením, že vo všeobecnosti kladný vplyv na výšku príjmov majú schopnosti ľudí pracovať s technológiami. Napríklad ľudia v HR aj v zdravotníctve, ktorí ovládajú špecifický softvér používaný v týchto oblastiach, zarábajú viac ako kolegovia, ktorí dané programy neovládajú. Viac tiež zarábajú marketéri, ktorí vedia ako dostať weby vo vyhľadávaní čo najvyššie, čo sú taktiež technologické vedomosti.

Štúdia Money a Payscale analyzovala dáta z pracovného trhu v USA, ale k obdobným záverom dospela tiež celosvetová analýza Linkedin. Sociálne médium preskúmalo všetky náborové aktivity, ktoré cez neho firmy a agentúry v roku 2015 podnikli a identifikovalo 25 najžiadanejších zručností pre tento rok. Na prvom mieste sa umiestnili znalosti cloudu a distribuovaného modelu IT, ktoré vystriedali najžiadanejšiu zručnosť z predošlého roku – štatistickú analýzu a dolovanie dát, ktoré sa v tohtoročnom rebríčku umiestnili na druhom mieste.

Značky: