Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kybernetické útoky a prerušenie prevádzky už druhý rok po sebe spôsobujú firmám po celom svete najväčšie obavy.

Tohtoročnými skokanmi v rebríčku globálnych rizík sú však makroekonomický vývoj, kde patrí inflácia, nestabilita finančných trhov a hroziaca recesia (postup z 10. na 3. miesto.) a vplyv energetickej krízy (nové riziko na 4. priečke), keďže ekonomické a politické dôsledky Covid-19 a ukrajinskej vojny naberajú na sile. To sú závery 12. rebríčka najväčších rizík podnikania Allianz Risk Barometer, ktorý z názorov 2 712 rizikových expertov z 94 krajín sveta pripravila Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Nové hrozby

Tieto riziká vyžadujú okamžitú akciu zo strany spoločností a zároveň vysvetľujú pokles obáv z prírodných katastrof, klimatických zmien a pandémie v tohtoročnom rebríčku. Politické riziká a násilie sú novou hrozbou, ktorá uzatvára rebríček 10 najväčších globálnych rizík. „Spoločnosti v Európe a najmä v USA sa obávajú súčasnej „permakrízy“ vyplývajúcej z dôsledkov pandémie, ekonomického a politického dopadu vojny na Ukrajine. Je to zaťažkávacia skúška odolnosti každej spoločnosti. Pozitívnou správou je, že ako poisťovateľ sledujeme u mnohých našich klientov neustále zlepšovanie sa, najmä čo sa týka zvyšovania odolnosti dodávateľských reťazcov, zlepšovanie plánovania kontinuity podnikania a posilňovanie kybernetickej kontroly,” hovorí výkonný riaditeľ AGCS Joachim Müller.

Energetická kríza sa po prvýkrát v rebríčku objavila vysoko na 4. mieste (22 %). Niektoré priemyselné odvetvia, ako napríklad výroba chemikálií, hnojív, skla a hliníka, sa môžu spoliehať na jediný zdroj energie – ruský plyn v prípade mnohých európskych krajín – preto sú náchylné na prerušenie dodávok energie alebo zvýšenie cien. Ovplyvní to ziskovosť najmä v európskych krajinách.

Digitálne nebezpečenstvo

Kybernetické incidenty, ako sú výpadky IT, ransomvérové útoky alebo úniky údajov, sú už druhý rok po sebe celosvetovo najvýznamnejším rizikom. Tohto rizika sa najviac obávajú malé spoločnosti. „Veľké spoločnosti si už zvykli byť terčom útokov a tie s adekvátnou kybernetickou bezpečnosťou dokážu efektívnejšie odrážať väčšinu útokov. Čoraz viac sa to však týka aj malých a stredných podnikov, ktoré majú tendenciu podceňovať svoju expozíciu a musia neustále investovať do posilňovania kybernetickej bezpečnosti,“ hovorí Shanil Williams, člen predstavenstva AGCS. Podľa Allianz sú priemerné náklady na únik údajov na historickom maxime 4,35 milióna dolárov a očakáva sa, že v roku 2023 prekročia 5 miliónov dolárov. Konflikt na Ukrajine a širšie geopolitické napätie zvyšuje riziko rozsiahleho kybernetického útoku zo strany štátom podporovaných aktérov.

Očakáva sa recesia

Rok 2023 bude pre podniky v mnohých krajinách ďalším rokom zvýšených rizík prerušenia prevádzky, pretože mnohé obchodné modely sú náchylné na náhle zmeny, ktoré následne ovplyvňujú zisky a výnosy. Možná globálna recesia je ďalším pravdepodobným zdrojom narušenia s potenciálom zlyhania dodávateľa a platobnej neschopnosti, čo je problém najmä pre spoločnosti s jedným alebo obmedzeným počtom kritických dodávateľov. Allianz predpovedá v tomto roku celosvetový rast insolvencii o 19 percent. Všetky tri hlavné ekonomické oblasti – USA, Čína a Európa – sú v krízovom režime súčasne, aj keď z rôznych dôvodov, čo predpovedá recesiu v Európe a USA v roku 2023.

„Rok 2023 bude náročným rokom. Napriek tomu nie je dôvod na zúfalstvo. Po prvé, obrat v úrokových sadzbách pomáha v neposlednom rade miliónom sporiteľov. Dôsledky nad rámec očakávanej recesie v roku 2023 sú už teraz jasné – nútená transformácia ekonomiky smerom k dekarbonizácii, ako aj zvýšená informovanosť o rizikách a posilnenie sociálnej a ekonomickej odolnosti,“ uzatvára Ludovic Subran, hlavný ekonóm Allianz.

TOP 10 rizík podnikania v roku 2023TOP 10 rizík podnikania v roku 2022
1.Kybernetické útoky34 %Kybernetické útoky44 %
2.Prerušenie prevádzky34 %Prerušenie prevádzky42 %
3.Makroekonomický vývoj25 %Prírodné katastrofy25 %
4.Energetická kríza22 %Pandémia22 %
5.Zmeny v legislatíve a regulácii19 %Zmeny v legislatíve a regulácii19 %
6.Prírodné katastrofy19 %Klimatické zmeny17 %
7.Klimatické zmeny17 %Požiare a explózie17 %
8.Nedostatok pracovnej sily15 %Vývoj na trhu15 %
9.Požiare, explózie13 %Nedostatok pracovnej sily13 %
10.Politické riziká a násilie (politická nestabilita, vojna, terorizmus)11 %Makroekonomický vývoj11 %

Zdroj: Allianz

Značky: