Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Předchozích 12 měsíců přineslo výraznější urychlení tempa digitální transformace, než si byl kdokoli schopen představit. Dá se tak předpokládat, že do roku 2025 dosáhneme úrovně digitalizace očekávané až v roce 2030.

Podle průzkumu Dell Technologies Digital Transformation Index vydaného v říjnu 2020 celosvětově 80 % podniků urychlilo některé programy digitální transformace. Rychlý přechod k hybridnímu uspořádání a výkonu práce na dálku a k online prodeji kvůli zachování kontinuity podniku si vyžádal přehodnocení plánů zavádění nových technologií. V počátcích pandemie firmy provedly rychlé investice do IT. Nyní situaci znovu vyhodnocují a investují s cílem dosáhnout skutečné dlouhodobé transformace

Jejich hlavní priority rozvoje IT pro následující období se týkají práce a studia z domova, se zaměřením na automatizaci a agilitu celého IT kvůli konzistentnosti a provozní odolnosti. Platí to o všech odvětvích a o komerčním i veřejném sektoru.

V následujících měsících tak lze očekávat:

  •         Hybridní cloud pro hybridní pracovní sílu: Investice do cloudových provozních modelů, které zahrnují veřejná, privátní a edge prostředí, nadále porostou a umožní rychlé rozšíření IT a jeho správu kdekoli. Podniky si zabezpečují data a udržují si o nich přehled a chrání tak své informace, pracovníky i podnikání. Cloud – včetně různých veřejných, privátních a okrajových cloudů – se stává způsobem podnikání a stále více ovlivňuje podobu firemního IT. Podniky stále častěji očekávají, že budou moci využívat svoji IT architekturu prakticky stejným způsobem jako veřejné cloudové služby – dostupné na objednávku a škálovatelné podle potřeby na několik kliknutí, což znamená širší možnosti a menší náročnost. Dostupnost IT kdekoli ve formě služby znamená, že podniky mohou jednodušeji a rychleji volit vhodné prostředky pro uspokojení svých současných i budoucích IT potřeb.
  •         Pozornost se zaměří na příležitosti v edge computingu: Rozmach práce a studia na dálku spolu s růstem obliby datově založených chytrých aplikací vede k tomu, že se budeme na takzvaném okraji sítě setkávat s vysoce distribuovanými datovými pracovními zátěžemi, které je nutné spravovat a analyzovat v reálném čase. V důsledku toho půjde ještě větší objem IT investic do distribuované infrastruktury – tu však bude muset být možné zavádět jednodušeji a rychleji. Tento posun podpoří rozvoj hybridních cloudových provozních modelů, které přesahují tradiční datová centra a zasahují do edge prostředí. Schopnost analyzovat data v edge prostředích s využitím 5G a bezprostředně reagovat na získané poznatky podpoří nové obchodní možnosti, například v elektronickém obchodu nebo u aplikací digitálního podniku. Připojené a inteligentní senzory umožní zavádění nových schopností a získávání nových informací v řadě odvětví, od zdravotnictví přes školství po těžební průmysl.
  •         Rozvoj edge computingu nutí telekomunikační operátory urychlit zavádění 5G: Mobilní operátoři budou letos investovat do moderního IT s cílem „cloudifikovat“ svoji síťovou architekturu, aby zajistili širokou dostupnost konektivity a ještě více uživatelům přiblížili výpočetní výkon v edge prostředích zprostředkovaný technologiemi 5G. Budeme stále více závislí na moderní konektivitě založené na bezdrátových komunikačních technologiích 5G, abychom propojili cloudová a edge prostředí s lidmi a zařízeními. Posun již nastal – zaznamenáváme přechod od uzavřených, proprietárních síťových architektur k otevřeným, standardizovaným a softwarově definovaným. Tyto investice realizované v příštích měsících přinesou výrazné výsledky v dlouhodobějším horizontu 3-5 let, kdy 5G nabídne mnohem větší možnosti než předchozí generace bezdrátové konektivity. Budeme svědky užší spolupráce veřejného a soukromého sektoru při zavádění vysokorychlostního připojení ve venkovských a jiných nedostatečně vybavených oblastech – výsledkem bude lepší dostupnost vzdělání a lékařské péče a rozvoj místního podnikání.
  •         Inteligentní PC se přizpůsobí hybridnímu způsobu práce a hyperkomunikujícím uživatelům: Lidé se přizpůsobují novému, hybridnímu způsobu práce a studia a od technologií potřebujeme totéž – aby se přizpůsobily. Kombinace AI, cloudu a vylepšené konektivity zlepší zkušenosti uživatelů s koncovými zařízeními. AI zjednoduší práci s PC, umožní jeho lepší přizpůsobení a odstraní problémy. Inteligentní software například pomůže zařízením porozumět, kdy uživatel chce a kdy nechce být při videokonferenci viděn. Zařízení také budou schopná se v případě špatného signálu Wi-Fi přepnout na 5G připojení. Budou se objevovat nové aplikace a služby, které usnadní a zpříjemní týmovou komunikaci a spolupráci na dálku, a systémy, které dnes užíváme, se dočkají vylepšení a nových funkcí.
  •         Technologie umožňují nástup nového věku lidské transformace: Technika umožní kvalitnější komunikaci a posílí pocit propojenosti v době, kdy pracujeme a studujeme distančně – z našich domovů. Virtuální schůzky a prostory pro spolupráci nám dávají nahlédnout do každodenních životů našich kolegů a umožňují flexibilněji vyvážit pracovní a soukromý život.

Technika však také přispívá k rozvoji nových vztahů – AI a automatizace změní dělbu práce mezi lidmi a stroji. Umělé inteligenci budeme předávat stále více duševní práce, nikoli pouze mechanické úkony. Tím rychleji získáme hlubší a podstatnější informace, které nám, lidem, umožní zaměřit se na rozsáhlejší inovace, smysluplnou práci a mezilidskou komunikaci.

A zatímco předchozí měsíce přinesly zásadní a neočekávané změny, ty následující budou utvářet společnost směrem k větší důvěře, empatii, trpělivosti a flexibilitě. To se projeví i na naší práci – ta bude určovaná výsledky, nikoli místem – a v našich životech – jak se nám bude dostávat zdravotní péče, jak se budou vzdělávat naši studenti, jak budeme pečovat o naše blízké, jak budeme ovlivňovat svět a realizovat své poslání. Důvěra mezi lidmi bude záviset na technice – bezpečnosti zařízení, sítí a dat. Bezpečnost a důvěra se stanou nedílnou součástí informační infrastruktury, takže se lidé budou moci připojovat a inovovat bez rizika.