Naraziť na nej môžete pri hľadaní na stránkach podpory Microsoftu. Princíp celej veci je nasledovný.

Vydávanie aktualizácií je kontinuálne a je naviazané na pomerne zložitý mechanizmus. Nie je to len tak, vydať nejakú aktualizáciu. Skontrolovať na webe, či je nový WinRAR nie je problém. Súbor má niekoľko megabajtov a stiahne sa vždy nová inštalácia so zapracovanými zmenami. Pre niekoľko zmenených knižníc a konfiguračných zápisov by bolo neefektívne sťahovať celý operačný systém. Toto by nebolo únosné vzhľadom na stovky miliónov inštalácií a Microsoft tento systém popisuje aj na svojom webe.

Exspirácia

Aktualizácie sú samostatné aj kumulatívne. Tiež kritické a menej závažné. V rámci kritických máte bezpečnostné aktualizácie, ktoré Microsoft nemení a zostávajú platné. To je jedna z výnimiek. Situácia je nasledovná. Firma vydá aktualizáciu v septembri a tá je dostupná na nainštalovanie. Obsahuje riešenia na základe hlásených chýb alebo vylepšenia niektorých funkcií. Postupom času sa ale táto aktualizácia dostane v rámci kumulatívnej záplaty, napríklad novembrovej do ďalšieho balíka. Je teda zbytočné, aby si ju služba Windows Update evidovala ako potrebnú v závislosti na vašej verzii systému.

Áno služba Windows Update používa náročnejšie mechanizmy na to, aby zistila, ktoré aktualizácie potrebujete a to už od čias Windows XP. Keďže kumulatívna znamená po obsahovej stránke aj predchádzajúce aktualizácie, novembrová má v sebe aj súbory zo septembrovej. Tú je teda zbytočné sťahovať znova. Keď budete najbližšie aktualizovať systém, môžete si všimnúť, že sťahujete len niektoré aktualizácie.

Najčastejšie to je vidieť pri obnove systému do výrobného stavu. Služba Windows Update nebude sťahovať všetky aktualizácie po mesiacoch až po ten najnovší. Niektoré preskočí a stiahne možno augustovú kvôli bezpečnostnej záplate a potom novembrovú kumulatívnu s obsahom dvoch mesiacov po sebe. Takto nejak zjednodušene.

Known Issue Rollback

Po slovensky odvolanie známeho problému. Windows umožňuje za behu zmeniť kódy, po ktorými pracuje. Napríklad v dynamicky linkovaných knižniciach. Nepotrebujete reštart systému. Takto sa môže stať, že Microsoft vydá aktualizáciu, tá ale začne spôsobovať problémy.

Tak spraví to, že ponechá v kumulatívnej záplate bezpečnostnú časť, lebo tá neexspiruje a tie sa neodvolávajú (ani vy ich nemôžete odinštalovať). Súčasne ale Windows Update vo vašom počítači dostane zo servera informáciu, aby daný typ kódu zase nahradil starou verziou. Takto je výrobca schopný reagovať do 24 hodín.

Typicky sa stáva, že nejaká aktualizácia rieši pripojenie tlačiarne, no spôsobuje zamŕzanie systému na niektorých konfiguráciách. Do zistenia o čo ide sa teda aktualizácia s riešením pre tlačiareň stiahne a nahradí pôvodnou verziou súborov.

Zdroj: Microsoft

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.