Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny (NKIM) LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Bratislava získala nový prístroj – novorodenencký servoventilátor.

,,Prístroj umožňuje vysokofrekvenčnú ventiláciu, ktorá v porovnaní s konvenčnými ventilačnými metódami výrazne zvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti  kriticky chorým deťom,“ povedal doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., riaditeľ nemocnice a poďakoval ČSOB nadácii za pomoc najmenším pacientom. Nový servoventilátor umožňuje u ťažko chorých detských pacientov so závažnými pľúcnymi poškodeniami použiť vysokofrekvenčnú osciláciu. ,,Kriticky chorých novorodencov s respiračným  zlyhaním, či už z dôvodu poškodenia pľúcneho tkaniva alebo pretrvávajúceho fetálneho obehu, často nie je možné optimálne zvládnuť konvenčnými ventilačnými metódami a to ani s použitím „tvrdého“, pľúca poškodzujúceho režimu,“ povedala MUDr. Dana Dolníková, primárka NKIM a doplnila: ,,Doslova život zachraňujúcou a pľúca šetriacou alternatívou sa v tomto prípade stáva vysokofrekvenčná oscilácia.“  Umožňuje neinvazívnu aj invazívnu ventiláciu s viacerými možnosťami voľby programov podľa potrieb dieťaťa, väčší výber typov neinvazívnej ventilácie od jednoduchších až po zložitejšie. ČSOB nadácia poskytla DFNsP Bratislava 33 000 eur na zakúpenie prístroja. „Snažíme sa pomáhať tam, kde to najviac treba a súčasťou dlhodobej podpory zo strany našej ČSOB nadácie je kontinuálna pomoc v oblasti ochrany zdravia detí. Myslíme si, že investícia do tejto oblasti má ten najväčší význam a ak tento prístroj pomôže čo i len jednému dieťaťu k návratu medzi zdravých rovesníkov, tak to má zmysel,“ povedal Daniel Kollár, generálny riaditeľ ČSOB a predseda dozornej rady ČSOB nadácie.     

 

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.