Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ČSOB sa teší z ocenenia v oblasti ľudských zdrojov. V súťaži Leading HR Organisation získala už po tretíkrát prvenstvo a v kategórii Bankovníctvo sa tak opäť stala spoločnosťou s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu.

Víťazov štvrtého ročníka súťaže Leading HR Organisation vyhlásila poradenská spoločnosť PwC. Ocenené boli firmy, ktoré najefektívnejšie riadia ľudský kapitál a určujú najlepšie praktiky v oblasti ľudských zdrojov na trhu. „Riadenie ľudských zdrojov prešlo od roku 2012 výraznou premenou, preto nás  toto ocenenie teší a  je dôkazom, že zmena bola efektívna.  Celý rad manažérskych nástrojov, ktoré sme uviedli do praxe, sa ukazujú ako nápomocné v efektívnom riadení ľudských zdrojov a v tomto smere chceme i naďalej pokračovať. Ocenenie je jednoznačne výsledkom dobrej spolupráce HR a biznisu,“ zhodnotila Andrea Šalingová, manažérka Oddelenia vzdelávania a rozvoja ČSOB.

Víťazi jednotlivých kategórii:

 • Bankovníctvo: ČSOB
 • Poisťovníctvo: Allianz
 • Energetika: Stredoslovenská energetika
 • Farmaceutický priemysel: Roche Slovensko
 • Automobilový priemysel: Kia Motors Slovakia
 • Výroba: FORTISCHEM
 • Strojárstvo: ICS Industrial Cables Slovakia
 • Informačné technológie: SkyToll

Víťazi vyšli z hodnotenia 18 ukazovateľov rozdelených do štyroch oblastí:

 • priame – hodnotenie oblastí, ktoré spoločnosť priamo riadi a ovplyvňuje (vzdelávanie a rozvoj, odmeňovanie, zamestnanecké výhody, riadenie kariéry alebo nábor a výber),
 • nepriame – posudzovanie dôsledkov riadenia HR procesov a prostredia v spoločnosti (abencia, fluktuácia),
 • organizačná štruktúra – efektivita organizačnej štruktúry a podporných funkcií,
 • produktivita a financie – dopad HR riadenia na finančné výsledky.
CSOBOcenenie_nowat

Na snímke sú zástupcovia ocenených spoločností. Za ČSOB prevzala cenu Andrea Šalingová, manažérka Oddelenia vzdelávania a rozvoja ČSOB (v strede)

Značky: