Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ČSOB Finančná skupina dáva už niekoľko rokov priestor študentom v platenej polročnej stáži – v ČSOB Trainee Programe. Prihlasovať sa doň môžu študenti 4. a 5. ročníka vysokých škôl a ten aktuálny je práve vo svojej polovici. Vysokoškoláci dnes prezentovali, čo sa doteraz naučili a ako vnímajú túto formu odbornej praxe.

Martina Krupaničová, Divízia korporátnej klientely ČSOB

CSOBKrupanicova_nowatMartina študuje na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave v 5.ročníku. Je to pre ňu prvá odborná stáž počas štúdia.

„Som rada, že vidím aj praktickú stránku mince teórie, ktorú som sa doteraz naučila v škole. Na našej divízii sa venujeme úverovým návrhom pre veľké firmy a teraz vidím, aká obrovská zodpovednosť je na pleciach banky pri posudzovaní daného žiadateľa a koľko ľudí na tom pracuje. Predtým som si predstavovala omnoho jednoduchšie.“

Šimon Gál, Odbor komunikácie ČSOB

Šimon je piatak na Masarykovej univerzite v Brne, študuje manažment v kultúre. Aj pre Šimona je to prvá pracovná skúsenosť.

„Oblasť marketingu ma vždy lákala a som rád,  že vidím, ako sa celý proces tvorí a som súčasťou jeho tvorby či príprav. Zážitok, ktorý mi utkvel v pamäti, bola napríklad účasť na tvorbe reklamy. Teraz si už viem predstaviť, koľko práce a procesov si žiada krátky reklamný spot, ktorý vidím v televízii počas správ či filmu.“

Richard Grežďo, Odbor riadenia zmien a organizácie ČSOB

Richard študuje oblasť strategického podnikania vo Švédsku, momentálne je vo štvrtom ročníku. Na Slovensku sa zdržiava primárne kvôli stáži v ČSOB, ktorú škola zahŕňa do Richardovho hodnotenia študijných výsledkov.

„V rámci ČSOB Trainee Programu som si vybral odbor riadenia zmien a organizácie a prax mi ukázala, že som si pre prehľad a rozšírenie vedomostí vybral dobre. Na našom odbore riešime procesy naprieč celou bankou a každý deň sa niečo nové naučím. Oceňujem, že som do práce nášho odboru ako študent zapojený aktívne.“

Marek Bezák, Divízia riešení pre firemných klientov

Marek je vo svojej praxi „doma“. Študuje Bankovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave vo 4. ročníku.

„Veľa vecí, čo som sa doteraz v škole naučil, som už aj zúžitkoval, avšak niektoré veci človeka naučí len prax. Napríklad koľko práce si vyžiada čo najlepší produkt pre klienta a že to nie je otázka dňa, ale beh na dlhú trať, čo v niektorých prípadoch môže byť aj niekoľko týždňov.“

Peter Černek, Oddelenie plánovania a controlingu – retail ČSOB

Peter študuje informačný manažment vo 4.ročníku na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

„Počas ČSOB Trainee Programu som získal najmä prax s prácou s dátami. Teraz vidím, s akým množstvom dát pracuje banka a ako je nevyhnutné ich správne spracovať. Je to tímová práca a všetko musí klapať ako hodinky.“

Mária Cziráková, Oddelenie riadenia vzťahu so zákazníkom a biznis analýz ICT ČSOB

Mária je piatačka na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Je to pre ňu prvá odborná stáž počas štúdia.

„Vidím procesy, ako všetko funguje, aká je IT oblasť pre firmu dôležitá a zároveň stojí na množstve detailov, ktoré si vyžadujú komplexnosť. Teraz v praxi vidím, aká obrovská zodpovednosť je na pleciach jednotlivých ľudí. Zjednodušene povedané, je to také „puzzle“, kde jedno do druhého musí zapadať. Môj subjektívny názor je, že naše oddelenie je jedným z prvých políčok, ktoré túto skladačku štartuje.“

Lucia Chlebcová a Andrea Packová, pobočky ČSOB v Nitre

Lucia a Andrea študujú na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. O možnosti prihlásiť sa do ČSOB Trainee Programu sa dozvedeli v propagačnom materiály ČSOB na sociálnej sieti.

„Odbornú prax prostredníctvom ČSOB Trainee Programu oceňujeme a najmä fakt, že môžeme pracovať priamo u nás v nitrianskom regióne, teda nemusíme dochádzať do Bratislavy. Prax v pobočke má pre nás veľkú pridanú hodnotu, nakoľko sme v dennom kontakte s klientmi.  Predstavujeme im napríklad mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking, prostredníctvom ktorej dokážu vyriešiť množstvo banko-poistných vecí priamo vo svojom smartphone.“

Martin Hodál, Oddelenia vymáhania retailových úverov ČSOB

Martin študuje dve vysoké školy – právo na Masarykovej univerzite v Brne a účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

„Teraz viem porovnať svoje teoretické vedomosti, ktoré som nadobudol počas štúdia s tým, ako to reálne funguje v praxi. Vidím, ako celý tento proces funguje a čo všetko to obnáša.“

Dagmara Foltínová, Odbor Compliance ČSOB

Dagmara študuje Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Táto prax mi rozšírila obzory a nabrala som nové pracovné skúsenosti. Teraz vidím, čo všetko preventívne musí inštitúcia ako banka robiť, aby nedala šancu podvodníkom. Na tom, aby všetko fungovalo, ako má, pracuje skupina ľudí a je to výsledok tímovej práce.“

Juraj Bíro, Odbor vnútorného auditu ČSOB

Juraj je štvrtákom na Ekonomickej univerzite v Bratislave a študuje podnikové financie.

„Vnútorný audit prichádza do kontaktu s takmer všetkým útvarmi v banke. Je to pre mňa zaujímavá oblasť, vďaka ktorej mám možnosť spoznať, ako jednotlivé procesy v banke fungujú. Mám pozitívny dojem a každý deň sa niečo nové naučím, nakoľko neustále prichádzam do kontaktu s novými procesmi.“

 

Dominika Prekopová, Oddelenie personálneho poradenstva, Odbor ľudských zdrojov ČSOB

Dominika študuje sociálnu a pracovnú psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

„Spoznala som proces pri hľadaní vhodného uchádzača na pracovnú pozíciu. Každá pozícia si vyžaduje inú odbornosť, typ osobnosti či pracovné skúsenosti. Teším sa, že v rámci svojej pracovnej náplne mi kolegovia umožnili prichádzať do kontaktu priamo s kandidátmi na pracovné miesta. Moja práca je rozmanitá, nakoľko v rámci ČSOB Finančnej skupiny pod nás spadá niekoľko inštitúcii.“

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.