Hackerské útoky sú na dennom poriadku, tentoraz sa nevyhli ani službe Deezer.

Tá informovala prostredníctvom svojho emailového kanálu, že jeden z ich bývalých poskytovateľov služieb mal v roku 2019 kybernetický incident. V správe sa uvádza, že hackerom sa podarilo odcudziť osobné údaje o ich používateľoch, ktoré nepatrili do kategórie citlivé. Ďalej uvádza, že systémy a databázy spoločnosti Deezer neboli poškodené a zostávajú aj naďalej zabezpečené.

Medzi uniknutými dátami sa nachádzajú informácie ako mená, dátumy narodenia a emailové adresy. Heslá a platobné údaje neboli zdiskreditované. Poskytovateľ tejto služby síce hovorí o tom, že posilnili svoju bezpečnostnú situáciu, avšak zmena hesla nie je nikdy zlý nápad. Odporúčame meniť heslo v určitých intervaloch situáciách.

deezer webZdroj: TOUCHIT
Webové rozhranie služby Deezer

Situácia nebude pravdepodobne veľmi kritická, keďže heslá neboli uniknuté a služba o tomto incidente informuje až v roku 2023. Je to aj z dôvodu vyšetrovania a tieto procesy zaberú nejaký čas. Je preto logické, že firmy informujú, až keď sa preukázateľne o podobných typoch únikov dozvedia. V prípade problémov alebo pochybnosti je rozhodne namieste zmeniť si heslo do účtu.

Na pohľad nejde o bezprostredné riziko, avšak tým, že sa podarilo odcudziť e mailové údaje zákazníkov služby Deezer, je možné, že používatelia budú následne dostávať rôzne phishingové emaily. To sú emaily, kde sa útočníci budú vydávať za hudobnú službu a budú od vás pýtať aktualizáciu údajov, riešenie rôznych problémov s predplatným apod., čím sa vo výsledku dostanete k zadaniu vašich platobných údajov na falošnej stránke.

Aj preto odporúčame neklikať na podozrivé odkazy v emailoch a do služby sa radšej prihláste cez váš odkaz v prehliadači. V prípade, že nastane nejaký problém s predplatným, alebo služba bude požadovať aktualizáciu akýchkoľvek údajov, vždy túto informáciu nájdete priamo v rozhraní. Nepotrebujete sa na to prihlasovať kliknutím na link v často pochybných emailoch.

Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu na internete a stúpajúcim počtom takýchto podvodov môžete mať logicky pochybnosti o bezpečnosti vašej hudobnej služby. Rovnako to ale platí aj pre iné účty. V prípade akýchkoľvek pochybností je najjednoduchším krokom okamžitá zmena hesla.

Zdroj: Deezer

Prečítajte si aj:

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.