Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Dell, ktorá dnes okrem počítačov dodáva IT technológie od tabletov až po dátové centrá získala ocenenie už druhý rok po sebe. Udeľuje ju inštitút Ethisphere od roku 2007 firmám, ktoré majú reálny vplyv na transparentnosť podnikania. Dell sa medzi ocenené spoločnosti zaradil najmä vďaka presadzovaniu etického prístupu na všetkých úrovniach, vrátane top manažérov spoločnosti.

Dell aj tento rok potvrdil svoje miesto v klube najetickejšie riadených spoločností sveta. Tento rok inštitút Ethisphere hodnotil 50 odvetví. Ocenil prístup 131 firiem z 21 krajín. „Toto ocenenie zároveň zdôrazňuje prepojenie etického prístupu s výkonnosťou spoločnosti. Firmy, ktoré získali titul Najetickejšia spoločnosť sú zároveň tie, ktoré udávajú tempo vo svojom odvetví. Na zreteľ berieme formovanie prostredia a etickej kultúry v spoločnosti. Na získanie ocenenia je potrebné viac, než len zopár manažérov, ktorí o etike pekne rozprávajú,“ hovorí Timothy Erblich, výkonný riaditeľ inštitútu Ethisphere.

„Za získaním ocenenia stoja naši zamestnanci na celom svete. Som na nich hrdý, rovnako aj na to, že sa etický prístup v podnikaní snažia presadzovať aj všade tam, kde prídu do styku s našimi partnermi, či štátnymi inštitúciami. Je to prístup, pri ktorom sú víťazmi všetci,“ komentoval zisk ceny CEO spoločnosti Michael Dell.

Inštitút Ethisphere pri udeľovaní ocenení posudzuje 5 kľúčových kritérií: Podpora etického konania a súladu s právnym prostredím (váha kritéria 25 %); reputácia, postavenie spoločnosti v odvetví a zavádzanie inovácií (20 %); riadenie spoločnosti (10 %); spoločenská zodpovednosť (25 %); firemná kultúra (20 %). Hodnotenie je založená na metodológii Etického kvocientu (EQ), ktorý zabezpečuje, že spoločnosti sú posudzované objektívne, konzistentne a podľa jednotných štandardov.

Značky: