Ochrana osobných údajov má svoju dlhoročnú históriu.

Ide už o 39. výročie prijatia dohovoru rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov. Tento dohovor poznáme aj pod zjednodušeným označením ako Dohovor 108. Ako uvádza web EFF, na základe toho vznikli prvé zákony o ochrane osobných údajov v Európskej únii. Dnes ich poznáme pod skratkou GDPR. Podobné zákony majú aj v Argentíne, Mexiku, USA či Kanade. Tento deň pripadá na 28. januára.

Narábanie s dátami

Náležitosti sú celosvetovo prepojené a snažia sa reflektovať medzi sebou. Je to z dôvodu cezhraničného pôsobenia firiem na internete. Tie neraz obchádzali takéto ustanovenia a nemuseli sa riadiť všetkými podmienkami v krajinách, v ktorých pôsobili. Teraz ide najmä o to, aby legislatívu dodržiavali firmy, ktoré podnikajú v mnohých krajinách sveta. Tá sa môže týkať napríklad fyzického umiestňovania dát firiem založených v USA. Tie musia svoje dáta nechávať na území Európskej únie, ak ide o európskych občanov.

GDPR ako strašiak?

Zákony v tejto oblasti boli vyvíjané niekoľko rokov. Spomínané GDPR je dôsledkom vývoja situácie v oblasti tejto ochrany. Používatelia dnes majú možnosť odstránenia svojich dát. Ide o takzvané právo na vymazanie, s ktorým sme sa stretli už pred niekoľkými rokmi. Aj preto vo výsledkoch vyhľadávania nemusíte nájsť úplne všetko. Teraz je možné požiadať Google o zastavenie indexovania ich osobných údajov. Okrem toho Google pravidelne odstraňuje rôzne výsledky vyhľadávania, ktoré roboty automaticky naindexujú. Tie sa často týkajú falošných stránok alebo stránok, ktoré sú zacielené na rôzne podvody.

Na pohľad veľmi prísne požiadavky GDPR alebo nariadenie DMA, prinášajú používateľovi ochranu, ktorú si nemá sám ako vymôcť. Hovoriť môžeme o prípadoch, keď bez týchto nariadení a smerníc nemá bežný smrteľník šancu bojovať proti obrovským korporáciám. V inom prípade, ak spomenieme DMA, ide o multiplatformové nespolupracovanie rôznych aplikácií a služieb. Ako vidno, nariadenie používať jednotný USB konektor, je len malou časťou skladačky na výmysly firiem.

Európska únia ako spojenec

Nie každý dnes totiž musí rozumieť nariadeniam Európskej únie, alebo sú mu po vôli. Faktom ale je, že v mnohých situáciách nám tieto spoločné iniciatívy prinášajú ovocie. Nabíjanie jednotným konektorom je pohodlnejšie a takisto aj fakt, že môžete svoje dáta exportovať a vyžiadať si ich od poskytovateľa služieb.

Rovnako príde do budúcna možnosť kooperácie rôznych aplikácií a prepojených účtov. Je to však ešte otázka času a firmy sa na tento krok postupne musia nachystať. Nie všetky firmy však budú musieť pristúpiť na nové podmienky, ako napríklad Apple, ktorý obhajuje práve svoju službu iMessage.

Google už prostredníctvom obchodu Google Play informuje o zmenách v spracovaní údajovZdroj: TOUCHIT
Google už prostredníctvom obchodu Google Play informuje o zmenách v spracovaní údajov

Zdroj: EFF

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.