Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Organizácia SOS Children’s Villages podpísala dohodu o využívaní riešení  pre riadenie rizikových situácii  s názvom DHL Resilience360, ktoré pomáhajú spoločnostiam riadiť riziká mapovaním celej infraštruktúrnej siete, vytváraním profilov ohrození a identifikovaním kritických problematických miest, za účelom skutočného iniciovania činností na zmiernenie rizika.

Organizácia pôsobí po celom svete a zameriava sa na ochranu detí a ich práv. Využívaním Resilience360 môže SOS Children’s Villages zvýšiť a zaistiť bezpečnosť svojich  zamestnancov ako aj obyvateľov v ohrození.

Cieľom riešenia pre riadenie rizikových situácii od spoločnosti DHL je sledovať prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou, ktoré môžu nastať kedykoľvek a v ktorejkoľvek časti sveta. Monitorovaním potenciálneho rizika, ako sú napr. zemetrasenia, povodne alebo aj politické krízy, DHL Resilience360 pomôže zabrániť narušeniu činností neziskovej organizácie The SOS Children´s Villages a zlepšiť rýchle reagovanie v prípade hroziacej katastrofy. Špecializovaný tím organizácie (The SOS Children´s Villages Emergency Response Coordination Team) bude dostávať základné informácie zo všetkých svojich lokálnych prevádzok (celkovo 500 prevádzok) v 140 krajinách, ktoré im pomôžu monitorovať a riadiť hrozby smerom k ohrozenému obyvateľstvu a zamestnancom.

Využívaním systému DHL Resilience360 sa zlepší pripravenosť našej organizácie SOS Children’s Villages na mimoriadne situácie a poskytne nám spoľahlivé smernice ako reagovať na tieto okolnosti. Zvýšením rýchlosti, rozsahu a efektívnosti operácií v rámci reagovania na rizikové situácie a zlepšením koordinácie našej siete na celom svete, umožní tento nástroj našim kolegom na všetkých úrovniach reagovať primeranými opatreniami a komplexným a koordinovaným spôsobom ihneď, ako to bude možné”, hovorí Andreas Papp, International Director of Emergency Response SOS Children´s Villages.

Efektívne a účinné riešenie pre zaistenie bezpečnosti a pre umožnenie rýchlej reakcie

Špecializovaný tím organizácie The SOS Children´s Villages  bude dostávať všetky relevantné informácie takmer v reálnom čase. V rámci prvého kroku príde varovanie, ktoré mu pomôže vyhodnotiť riziká na základe toho, ako blízko sa nachádzajú a aký je ich potenciálny vplyv. V rámci spolupráce s Leteckým centrom Nemecka (DLR) bude DHL Resilience360 zároveň integrovať satelitné snímky do svojej platformy, čo pomôže organizácii SOS Children’s Villages vyhodnotiť možnosti reagovania na mimoriadne situácie v oblastiach, v ktorých došlo k takým katastrofám ako sú povodne alebo zemetrasenia. Táto platforma bude fungovať ako systém včasného varovania, ktorý umožní promptnú  a primeranú reakciu napr. vo forme evakuácie detí a personálu.

Organizácia SOS Children’s Villages najviac pomáha tým najzraniteľnejším na svete – deťom, a preto je pre nás prioritou pomáhať pri rozširovaní a koordinovaní včasného sledovania, aby deti mohli zostať v bezpečí,” hovorí Shehrina Kamal, Senior Manager, Product Management & Business Development, DHL Resilience360. Špeciálny tím mimovládnej organizácie bude zároveň využívať DHL Resilience360 aj na zlepšenie koordinácie a to tak, že bude zdieľať svoje informácie o udalostiach, ktoré sa dejú na zemi. Spolu s lokálnymi pracovníkmi budú môcť členovia špeciálneho tímu  poskytovať informácie do spoločnej platformy, čím sa zvýši efektívnosť spravodajskej siete, a tým sa umožní rýchle upozornenie pracovníkov na celom svete v prípade katastrofy.

Partnerstvo Deutsche Post DHL Group a organizácie SOS Children’s Villages

Deutsche Post DHL Group a mimovládna organizácia spolupracujú od roku 2011 za účelom zlepšenia vzdelávania a zamestnanosti mladých ľudí a za účelom pomôcť im pochopiť trh práce. V rámci programu GoTeach zamestnanci Deutsche Post DHL Group pracujú ako dobrovoľníci pri usmerňovaní mládeže pri ich prechode do pracovného prostredia. Tento program bol spustený v štyroch krajinách v roku 2011 a do roku 2015 sa rýchlo rozšíril do 26 krajín po celom svete.

Sme nadšení, že náš produkt DHL Resilience360 sa začne používať pre naplnenie cieľov a významných zámerov takej organizácie akou je SOS Children’s Villages,“ povedal Tobias Larsson, Head of Resilience360, DHL Customer Solutions & Innovation.

Značky: