Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Častým argumentom ľudí, ktorí sa nechcú preukázať svojím Digitálnym COVID preukazom EÚ napríklad pri návšteve reštaurácií býva, že tento preukaz je zdravotnou dokumentáciou. V tomto prípade však platí zákonom stanovená výnimka podľa § 102al ods. 2 zákona 578/2004 Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení. V takejto situácii sa preto výsledky antigénových testov a RT-PCR testov nestávajú súčasťou zdravotnej dokumentácie osoby. 

Rovnako tak v zmysle čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna  2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní  proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID  preukaz EÚ) „digitálny COVID preukaz EÚ“ sú interoperabilné potvrdenia obsahujúce  informácie o držiteľovom očkovaní, výsledku testu alebo prekonaní ochorenia vydané  v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Digitálny COVID preukaz EÚ ja vytvorený na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci  pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní  proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (Digitálny COVID  preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie. Preukazy obsahujú iba obmedzený súbor nevyhnutných informácií a pri overovaní sa kontroluje len platnosť a pravosť preukazu overením toho, kto preukaz vydal a podpísal. Deväťmiestny alfanumerický kód je automaticky vygenerovaný a pridelený občanovi systémom, z čoho tiež vyplýva, že nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Prevádzky teda pri svojej povinnosti kontrolovania Digitálnych COVID preukazov EÚ neporušujú zákon a návštevníci majú povinnosť preukázať sa dokladom o očkovaní, prekonaní či o výsledku testov na COVID-19, ktoré nie sú zdravotnou dokumentáciou.

Úrad verejného zdravotníctva SR aktualizoval manuály pre gastroprevádzky a pre obchody a služby, v ktorých sú uvedené všetky informácie o opatreniach, rozšírené o najčastejšie otázky a odpovede:

GASTRO: https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu_12102021.pdf

OBCHOD A SLUŽBY:

Značky: