Európska komisia nastavila jednotné pravidlá pre dobu platnosti digitálneho COVID preukazu EÚ o očkovaní proti COVID-19.

Od 1. februára bude platnosť tohto dokladu deväť mesiacov. Toto obmedzenie bude platiť nielen pri cestovaní, ale aj v rámci slovenských pravidiel. Podaním posilňujúcej dávky vakcíny sa platnosť automaticky predĺži na ďalšie obdobie.

Úrad verejného zdravotníctva totiž zapracováva  zmenu aj do vyhlášok. Platnosť deväť mesiacov je už uvedená v novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov.

Po skončení platnosti preukazu bude osoba v režime základ, teda ako keby nebola zaočkovaná. Riešením je aplikácia posilňujúcej dávky.

Rezort zdravotníctva pripomína, že po očkovaní (aj prekonaní ochorenia) je potrebné o doklad požiadať. Automaticky je zasielaný v prípade, ak má osoba nastavené automatické zasielanie. O digitálny preukaz je potrebné  požiadať elektronicky prostredníctvom stránky korona.gov.sk alebo NCZI.

Digitálny COVID preukazu EÚ v skratke

  • Od 1. februára je platnosť potvrdenia o očkovaní 9 mesiacov.
  • Stanovené obdobie sa počíta od podania druhej dávky u dvojdávkovej vakcíny a podaní jednodávkovej vakcíny.
  • Po uplynutí 9 mesiacov sa osoba nebude považovať za zaočkovanú.
  • Po absolvovaní posilňujúcej dávky sa platnosť predlžuje.
  • Na posilňujúcu dávku je možné sa prihlásiť cez stránku korona.gov.sk, využiť možno aj očkovanie bez registrácie alebo očkovanie v ambulancii.
  • Časové obmedzenie platnosti 9 mesiacov bude platiť pri cestovaní i v rámci pravidiel platných na území SR (vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR).

Značky: