Ako držiteľ karty Mastercard teraz získate detailnejšie informácie o svojich nákupoch vo svojich bankových aplikáciách

Mastercard predstavuje nové riešenie pre digitálne bankovníctvo, ktoré držiteľom kariet poskytuje ešte lepší prehľad o jednotlivých platbách. Produkt firmy Ethoca, dcérskej spoločnosti firmy Mastercard, prinesie detailnejšie informácie o uskutočnených transakciách. Výpis platieb bude doplnený napríklad o názov a logo obchodu či miesto nákupu. Obchodníci môžu už teraz nahrávať svoje logá – zviditeľnia tým svoju značku a zároveň minimalizujú počty reklamácií potenciálne neoprávnených platieb. Mastercard v súčasnosti spolu s partnerskými vydavateľmi kariet pracuje na novom štandarde, ktorý by mal umožniť zobrazenie podrobnejších informácií o transakciách v digitálnom bankovníctve do roku 2022.

Transakciu má problém zaradiť až 9 z 10  Slovákov

Podľa prieskumu[1] má väčšina spotrebiteľov občas ťažkosti s identifikáciou niektorých transakcií uvedených na výpisoch ich digitálneho bankovníctva. Obavy z možného podvodu ich potom vedú k podávaniu reklamácií, čo však v prípadoch, keď ide o nerozpoznanú transakciu, nemá opodstatnenie.

Azda každému sa niekedy stalo, že nedokázal hneď identifikovať niektorý z výdavkov vo výpise transakcií platobnou kartou, napríklad preto, že bola firma predajcu uvedená nezrozumiteľne alebo nahradená názvom spracovateľa platby. Prieskum spoločnosti Mastercard zistil, že ide o častý problém a dôvod k rozhorčeniu mnohých používateľov digitálneho bankovníctva. Nemožnosť rozpoznať niektorú z transakcií spomínalo celkom 77 % respondentov prieskumu,  na Slovensku dokonca až 89 %. Každý piaty Slovák uviedol, že k takejto situácii dochádza často.

Reklamáciám možno predchádzať

V rámci prieskumu uskutočneného spoločnosťou Mastercard slovenskí respondenti uvádzali, že by vo svojich výpisoch kartových transakcií uvítali podrobnejšie informácie, ktoré by im umožňovali uskutočnené platby ľahšie identifikovať. Za najužitočnejšie považovali uvedenie názvu obchodníka (74 %) a jeho loga (42 %) a miesta uskutočnenia nákupu (21 %).

Obchodníci môžu zadarmo zviditeľniť svoje logá

Obchodníci môžu zadarmo už teraz na logo.ethoca.com nahrávať svoje logá, ktoré sa zákazníkom zobrazia v mobilnom a internetovom bankovníctve. Logá budú priradené k jednotlivým transakciám, čím uľahčia a urýchlia držiteľom kariet orientáciu vo výpise platieb. Pre obchodníkov to znamená nielen minimalizáciu nákladov a časovo náročných reklamácií, ale tiež skvelú príležitosť zviditeľniť svoju značku.

Riešenie spoločností Mastercard a Ethoca je obzvlášť významné v čase, kedy využívanie internetového a mobilného bankovníctva rastie neobvyklým tempom. Už teraz ide o hlavné spôsoby, akými klienti so svojimi bankami komunikujú: podľa výsledkov prieskumu využíva služby digitálneho bankovníctva niekoľkokrát týždenne až 43 % Slovákov. Na digitálnom bankovníctve respondenti v prieskume oceňovali predovšetkým úsporu času (71 %), ľahkú dostupnosť kedykoľvek a kdekoľvek (65%).

[1] Prieskum pre spoločnosť Mastercard uskutočnila v novembri 2020 nezávislá spoločnosť Kantar TNS prostredníctvom online dopytovania (CAWI) na vzorke 3 300 držiteľov platobných kariet k bankovému účtu vo veku 18 až 60 rokov v nasledujúcich krajinách strednej a východnej Európy: Poľsko, Ukrajina, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Rakúsko, Bulharsko a Srbsko.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.